Sökresultat

Visar 54 sökresultat för "Borås"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Förskollärarutbildning Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås 16.60 16.40 0.70
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Organisations- och personalutvecklare i samhället Högskolan i Borås 17.75 18.88 0.75
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan i Borås 11.20 11.81 0.00
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT Högskolan i Borås 15.50 15.38 0.80
Dataekonomutbildningen Högskolan i Borås 14.28 14.57 0.75
Systemarkitekturutbildningen Högskolan i Borås 13.16 13.25 0.70
Systemvetarutbildning Högskolan i Borås 15.51 14.79 0.85
Administratörprogrammet Högskolan i Borås 15.74 15.52 0.65
Event Management Högskolan i Borås 17.97 16.10 0.95
Civilekonomprogrammet Högskolan i Borås 17.40 17.17 1.00
Ekonomutbildning Högskolan i Borås 17.29 17.63 0.95
IT-tekniker Högskolan i Borås 15.20 14.20 0.75
Bibliotekarie Högskolan i Borås 14.72 16.14 0.15
Webbredaktör, distansutbildning Högskolan i Borås 16.80 16.96 0.65
Webbredaktör Högskolan i Borås 14.48 15.50 0.40
Industriell ekonomi - affärsingenjör Högskolan i Borås 15.10 15.35 0.80
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Högskolan i Borås 16.60 15.52 0.90
Industriell ekonomi - logistikingenjör Högskolan i Borås 15.60 14.79 0.75
Byggingenjör Högskolan i Borås 13.03 13.90 0.40
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör - produktutveckling Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Energiingenjör Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Tekniskt Basår, 40 veckor Högskolan i Borås 15.50 15.70 0.90
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor Högskolan i Borås 15.90 14.63 0.60
Högskoletekniker i energi- och processteknik Högskolan i Borås 16.18 14.74 0.90
Textilingenjörsutbildning Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Textil produktutveckling och entreprenörskap Högskolan i Borås 16.50 15.41 0.65
Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Högskolan i Borås 16.92 17.01 0.75
Designteknikerutbildning Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Textilekonomutbildning Högskolan i Borås 18.49 18.15 1.05
Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås 15.60 15.90 0.55
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Högskolan i Borås 13.20 16.61 0.00
Tekniskt Basår Högskolan i Borås 13.25 13.10 0.35
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Högskolan i Borås 13.00 12.33 0.45
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Bibliotekarie, distansutbildning Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i pedagogiskt arbete Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i management av digital handel Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Magisterutbildning i informatik Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i resursåtervinning Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Masterutbildning i textilteknik Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Textilt Management Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i offentlig förvaltning Högskolan i Borås 13.76 14.55 0.40