Sökresultat

Visar 74 sökresultat för "Borås"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Systemarkitekturutbildningen Högskolan i Borås 13.90 13.83 0.80
Byggingenjör Högskolan i Borås 15.97 15.14 1.05
Magisterutbildning i informatik Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
IT-tekniker Högskolan i Borås 15.50 14.92 0.80
Förskollärarutbildning Högskolan i Borås 14.17 15.04 0.25
Textil produktutveckling och entreprenörskap Högskolan i Borås 16.26 16.67 0.75
Magisterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor Högskolan i Borås - - -
Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor Högskolan i Borås - - -
Systemvetarutbildning Högskolan i Borås 14.73 15.30 0.80
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Högskolan i Borås - - -
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Högskolan i Borås - - -
Masterutbildning i informatik Högskolan i Borås - - -
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Bibliotekarie Högskolan i Borås 15.69 15.74 0.65
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan i Borås 11.75 13.46 0.35
Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Högskolan i Borås 17.20 16.11 0.80
Magisterutbildning i textilt management med inriktning fashion management Högskolan i Borås - - -
Maskiningenjör - produktutveckling Högskolan i Borås - - -
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Högskolan i Borås - - -
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster Högskolan i Borås - - -
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Högskolan i Borås 14.31 17.76 -
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan i Borås 13.25 14.65 0.50
Webbredaktör, distansutbildning Högskolan i Borås 17.30 17.66 0.80
Bibliotekarie, distansutbildning Högskolan i Borås - - -
Designteknikerutbildning Högskolan i Borås 0.00 - -
Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management Högskolan i Borås - - -
Energiingenjör Högskolan i Borås 0.00 - -
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Högskolan i Borås - - -
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Högskolan i Borås - - -
Tekniskt Basår Högskolan i Borås 14.90 14.45 0.75
Organisations- och personalutvecklare i samhället Högskolan i Borås 18.28 18.23 0.85
Webbredaktör Högskolan i Borås 14.70 14.80 0.60
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås 16.60 16.40 0.70
Textilekonomutbildning Högskolan i Borås 19.23 19.23 1.05
Barnmorskeutbildning Högskolan i Borås - - -
Administratörprogrammet Högskolan i Borås 15.74 15.52 0.65
Tekniskt Basår, 40 veckor Högskolan i Borås 15.50 15.70 0.90
Magisterprogram i Textilt Management Högskolan i Borås - - -
Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation Högskolan i Borås - - -
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Högskolan i Borås 15.50 14.34 0.70
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan i Borås 14.00 15.79 0.30
Industriell ekonomi - affärsingenjör Högskolan i Borås 15.34 15.10 0.75
Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås 16.35 16.60 0.65
Masterprogram i resursåtervinning Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Borås - - -
Event Management Högskolan i Borås 18.05 16.80 0.95
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor Högskolan i Borås 15.90 14.63 0.60
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Borås - - -
Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - industriell bioteknik Högskolan i Borås - - -
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk Högskolan i Borås 13.06 14.70 -
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Högskolan i Borås 16.45 15.77 0.80
Masterprogram i management av digital handel Högskolan i Borås - - -
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Högskolan i Borås - - -
Civilekonomprogrammet Högskolan i Borås 17.91 17.60 1.00
Högskoletekniker i energi- och processteknik Högskolan i Borås 16.18 14.74 0.90
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Borås - - -
Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - hållbara tekniska system Högskolan i Borås - - -
Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT Högskolan i Borås 15.50 15.38 0.80
Industriell ekonomi - logistikingenjör Högskolan i Borås 15.50 15.69 0.85
Dataekonomutbildningen Högskolan i Borås 15.55 15.93 0.80
Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande Högskolan i Borås - - -
Masterprogram i pedagogiskt arbete Högskolan i Borås - - -
Magisterutbildning i företagsekonomi Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Borås - - -
Ekonomutbildning Högskolan i Borås 17.59 17.16 1.00
Textilingenjörsutbildning Högskolan i Borås 0.00 - -
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Högskolan i Borås - - -
Masterutbildning i textilteknik Högskolan i Borås - - -