Sökresultat

Visar 58 sökresultat för "Gävle"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Hälsopedagogiska programmet Högskolan i Gävle 17.70 17.20 0.80
Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Högskolan i Gävle 16.80 16.89 0.55
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Gävle 16.15 16.01 0.60
Ekonomprogrammet Högskolan i Gävle 19.20 19.81 1.25
Bastermin Högskolan i Gävle 11.90 11.77 0.30
Energisystemingenjör, Co-op Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Fastighetsmäklarprogrammet Högskolan i Gävle 17.40 17.06 0.85
Människa-kultur-religionsprogrammet Högskolan i Gävle 12.30 14.40 0.00
Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö Högskolan i Gävle 13.36 15.35 0.65
Dataingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 15.70 16.40 0.45
Elektronikingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Ekonomiingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör, Co-op Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics Högskolan i Gävle 14.20 15.28 0.65
IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Samhällsplanerarprogrammet Högskolan i Gävle 16.05 15.58 0.70
Socionomprogrammet Högskolan i Gävle 17.60 18.75 0.90
Basår Högskolan i Gävle 14.40 14.29 0.60
Automationsingenjör, Co-op Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Program för professionellt skrivande Högskolan i Gävle 15.94 18.58 0.00
Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i utredningskriminologi Högskolan i Gävle 19.06 18.98 1.05
Industridesign Högskolan i Gävle 17.27 17.21 0.85
Förskollärarprogrammet Högskolan i Gävle 16.72 16.85 0.60
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 Högskolan i Gävle 14.00 14.84 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 Högskolan i Gävle 14.77 15.52 0.45
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska Högskolan i Gävle 0.00 15.51 0.00
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Personal- och arbetslivsprogrammet Högskolan i Gävle 17.25 17.23 0.85
Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete Högskolan i Gävle 19.00 18.70 1.05
Informatörsprogrammet Högskolan i Gävle 15.71 16.68 0.55
Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning Högskolan i Gävle 13.58 15.00 0.60
Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Folkhälsostrateg för hållbar utveckling Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Miljöstrateg Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Tekniskt basår - Automationsingenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 13.81 15.50 0.35
Tekniskt basår - Byggnadsingenjör Högskolan i Gävle 16.80 15.12 1.00
Tekniskt basår - Dataingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 0.00 16.67 0.45
Tekniskt basår - Ekonomiingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 16.67 16.80 0.80
Tekniskt basår - Elektroingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 13.90 13.56 0.50
Tekniskt basår - Energisystemingenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 13.81 13.87 0.60
Tekniskt basår - Maskiningenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 14.50 14.63 0.75
Tekniskt basår - Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) Högskolan i Gävle 15.80 16.43 0.25
Bastermin - Byggnadsingenjör Högskolan i Gävle 15.47 15.47 0.80
Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt Högskolan i Gävle 15.94 15.86 0.60
Masterprogram i socialt arbete Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Företagsekonomiska magisterprogrammet Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Bastermin - inriktning högskoleingenjör Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Besluts-, risk och policyanalys Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i arbetshälsovetenskap Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00