Sökresultat

Visar 194 sökresultat för "Kalmar, Växjö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö Linnéuniversitetet - - -
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Linnéuniversitetet 15.15 15.08 0.85
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Linnéuniversitetet - - -
Förskollärarprogrammet Linnéuniversitetet 14.10 14.80 0.30
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot matematikutveckling Linnéuniversitetet - - -
Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning Linnéuniversitetet 10.21 11.60 0.35
Ledarskap - innovativt, kreativt och entreprenöriellt, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Matematik och modellering, masterprogram, Inriktning matematisk statistik och finansmatematik Linnéuniversitetet - - -
Vårdvetenskap, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Linnéuniversitetet 14.86 14.53 0.40
Psykologprogrammet Linnéuniversitetet 21.35 21.50 1.55
Journalistik och medieproduktion Linnéuniversitetet 16.93 16.27 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik Linnéuniversitetet 17.25 18.33 0.95
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Interaktiva digitala medier Linnéuniversitetet 11.93 22.50 1.45
Business Process and Supply Chain Management, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Musik- och ljuddesignprogrammet Linnéuniversitetet 16.85 15.96 0.45
Farmaceutprogrammet Linnéuniversitetet 14.75 17.79 0.65
Sociologi, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Customer Experience Management Linnéuniversitetet 15.05 15.73 0.70
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Speciallärarprogrammet, Inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling Linnéuniversitetet - - -
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Engelska - Svenska, delt Linnéuniversitetet - - -
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap Linnéuniversitetet 13.90 - 0.75
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Linnéuniversitetet 16.41 16.35 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild Linnéuniversitetet 14.90 - 0.70
Nordiskt masterprogram för språklärare, Inriktning engelska Linnéuniversitetet - - -
Elektroteknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 13.20 15.23 0.75
Pedagogik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Idrottsvetenskap, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap Linnéuniversitetet 16.01 13.75 0.65
Socialt arbete, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Linnéuniversitetet 13.47 15.02 0.15
Marknadsföring, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Kulturarv i samtid och framtid Linnéuniversitetet 16.10 - 0.70
Matematikdidaktik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Innovation genom ekonomi, teknik och design, - inriktning teknik, master program Linnéuniversitetet - - -
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Linnéuniversitetet 17.50 17.88 0.80
Kemi, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik Linnéuniversitetet 11.30 13.26 0.30
Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård Linnéuniversitetet 17.08 16.20 0.60
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ögonsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 12.50 - 0.90
Business Process and Supply Chain Management, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Bastermin i matematik, kemi och biologi Linnéuniversitetet 16.20 16.42 0.60
Speciallärarprogrammet, Inriktn mot undervisning av elever med utvecklingsstörning Linnéuniversitetet - - -
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Franska - Svenska, delti Linnéuniversitetet - - -
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap Linnéuniversitetet 14.95 16.05 0.60
Designprogrammet - inriktning hållbar utveckling Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska - första terminen i Linnéuniversitetet - - -
Fysik, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Internationella affärer Linnéuniversitetet 16.08 16.13 0.85
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning religionsvetenskap Linnéuniversitetet 16.30 - -
Enterprising & Business Development Linnéuniversitetet 17.03 16.80 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska Linnéuniversitetet 13.65 14.78 -
Nordiskt masterprogram för språklärare, Inriktning tyska Linnéuniversitetet - - -
Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning Linnéuniversitetet 13.90 12.42 0.55
Pedagogik, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Integrations- och mångfaldsstudier, Inriktning statsvetenskap Linnéuniversitetet 15.44 - 0.70
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik Linnéuniversitetet 13.65 13.00 0.55
Förskollärarprogrammet distans Linnéuniversitetet 19.32 18.68 0.80
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Linnéuniversitetet 14.15 14.56 0.25
Marknadsföring, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Kulturledarprogrammet Linnéuniversitetet 16.70 15.40 0.45
Programvaruteknik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Idrott i utveckling, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Medie- och kommunikationsvetenskap, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Ledarskap och organisation Linnéuniversitetet 18.97 19.53 1.10
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Linnéuniversitetet 16.48 16.41 0.30
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning sociologi Linnéuniversitetet 20.56 - 1.10
Akvatisk ekologi, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Matematikerprogrammet Linnéuniversitetet 14.45 16.27 0.70
Corporate Governance - Accounting and Finance, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Bastermin i matematik och fysik Linnéuniversitetet 14.42 12.62 0.80
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Tyska - Svenska, deltid Linnéuniversitetet - - -
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program Linnéuniversitetet 16.90 16.81 0.75
Miljöanalytiker Linnéuniversitetet 15.81 15.36 0.15
Internationell administration med språk, Inriktning engelska Linnéuniversitetet 17.75 15.53 0.75
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p Linnéuniversitetet 17.00 15.05 0.65
Informationslogistik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Nationalekonomprogrammet Linnéuniversitetet 15.20 14.70 0.80
Fysikerprogrammet Linnéuniversitetet 11.95 14.33 0.45
Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning Linnéuniversitetet 15.20 15.94 0.70
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska Linnéuniversitetet 14.05 - -
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Linnéuniversitetet 17.59 17.10 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi Linnéuniversitetet 17.90 - 0.65
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Socialt arbete, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Utveckling och drift av mjukvarusystem Linnéuniversitetet 16.24 16.71 0.90
Utvecklare av digitala tjänster Linnéuniversitetet 17.00 17.02 0.80
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil Linnéuniversitetet 15.09 14.71 0.60
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning franska Linnéuniversitetet 16.65 - 0.70
Programvaruteknik, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia Linnéuniversitetet 14.10 15.04 0.40
Fysisk aktivitet, friluftsliv och hälsa, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Byggnadsutformning Linnéuniversitetet 14.94 15.60 0.70
Personal och arbetsliv Linnéuniversitetet 18.85 20.02 0.95
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Linnéuniversitetet - - -
Turismekonomprogrammet Linnéuniversitetet 17.02 17.48 0.80
Specialpedagogprogrammet, INRIKTNING FÖRSKOLLÄRARE/FRITIDSPEDAGOGER Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång franska Linnéuniversitetet 18.59 - -
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning genusvetenskap Linnéuniversitetet 20.00 - 0.90
Kemi, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Nätverkssäkerhet Linnéuniversitetet 13.58 10.38 0.40
Entreprenörskapsprogrammet, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Sociologiprogrammet Linnéuniversitetet 16.86 16.53 0.75
Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) Linnéuniversitetet 14.80 16.12 0.75
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Tyska - Svenska, heltid Linnéuniversitetet - - -
Europastudier Linnéuniversitetet 16.61 19.75 0.75
Naturvetenskapligt basår Linnéuniversitetet 15.59 14.71 0.75
Internationell administration med språk, Inriktning spanska Linnéuniversitetet 16.99 13.75 0.60
Informationssystem, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Turism och hållbarhet, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 16.10 14.45 0.80
Music & Event Management Linnéuniversitetet 13.90 15.12 0.40
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska som andraspråk Linnéuniversitetet 15.30 - 0.20
Inrednings- och Butikskommunikation Linnéuniversitetet 18.85 17.50 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap Linnéuniversitetet 12.45 12.32 0.30
Entreprenörskapsprogrammet, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Sociologi, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Sjöingenjörsprogrammet 180 hp varvat med behörighetsgrundande utbildning 97,5 hp Linnéuniversitetet - - -
Webbprogrammerare Linnéuniversitetet 18.80 18.10 1.05
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Linnéuniversitetet 14.20 13.26 -
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska Linnéuniversitetet 16.98 13.60 0.30
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa Linnéuniversitetet 13.25 13.27 0.20
Visual Communication + Change Linnéuniversitetet - - -
Byggteknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 15.73 14.23 0.55
Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans Linnéuniversitetet 13.25 12.13 0.90
Biblioteks- och informationsvetenskap Linnéuniversitetet 15.88 15.30 0.50
Specialpedagogprogrammet, INRIKTNING MOT GRUNDSKOLAN Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska Linnéuniversitetet 12.70 12.87 1.15
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning historia Linnéuniversitetet 14.48 15.37 -
Förskollärarprogrammet, deltid Linnéuniversitetet 15.57 17.41 0.10
Programvaruteknik Linnéuniversitetet 12.00 16.95 0.60
International Business Strategy, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Statsvetarprogrammet Linnéuniversitetet 17.73 17.10 0.90
Masterprogram i kulturvetenskaper Linnéuniversitetet - - -
Freds- och utvecklingsprogrammet Linnéuniversitetet 15.85 16.09 0.50
Nutrition och livsmedelsvetenskap Linnéuniversitetet 14.40 12.34 0.60
Internationell administration med språk, Inriktning tyska Linnéuniversitetet 19.90 - 0.70
Informationssystem, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Ledarskap - organisatoriskt, kreativt och entreprenöriellt, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Informationslogistik Linnéuniversitetet 12.13 13.03 0.40
Turismprogrammet Linnéuniversitetet 15.70 15.09 0.55
Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet 15.60 17.25 0.75
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska Linnéuniversitetet 12.80 - 0.90
International Sales and Marketing Linnéuniversitetet 15.42 15.83 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Linnéuniversitetet 12.59 - -
Biologiprogrammet Linnéuniversitetet 18.00 16.52 0.50
Statsvetenskap, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Sjökaptensprogrammet, 180 högskolepoäng varvat med fristående kurser för fartygsförlagd utbildning, Linnéuniversitetet - - -
Bioenergiteknik, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning Linnéuniversitetet - - -
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning tyska Linnéuniversitetet 17.15 - 0.50
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap Linnéuniversitetet 18.20 - 0.75
Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet 17.60 17.10 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska Linnéuniversitetet 15.88 13.87 -
Medieentreprenörprogrammet Linnéuniversitetet 16.50 14.23 0.60
Datateknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 11.73 14.80 0.75
Skogs- och träprogrammet Linnéuniversitetet 15.06 11.77 0.75
Barnmorskeprogrammet Linnéuniversitetet - - -
Specialpedagogprogrammet, INRIKTNING MOT GYMNASIESKOLAN Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska Linnéuniversitetet 14.97 15.26 0.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska - första terminen i T Linnéuniversitetet - - -
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Linnéuniversitetet 15.48 15.90 0.40
Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning Linnéuniversitetet 12.70 12.35 0.30
Leadership and Management in International Context, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Ungdoms- och missbruksvård Linnéuniversitetet 17.00 16.41 0.70
Maskinteknik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Nordiskt masterprogram i engelska eller tyska med inriktning mot undervisning i skolan, Inriktning Linnéuniversitetet - - -
Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program Linnéuniversitetet 12.40 11.80 -
Optikerprogrammet Linnéuniversitetet 17.07 17.10 0.80
Internationell administration med språk, Inriktning franska Linnéuniversitetet 15.70 15.74 0.65
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Linnéuniversitetet - - -
Interaktionsdesigner Linnéuniversitetet 17.63 18.49 0.90
Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring Linnéuniversitetet 16.69 15.90 0.95
Socionomprogrammet Linnéuniversitetet 18.64 17.69 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik Linnéuniversitetet 14.77 14.98 0.60
Biomedicinska analytikerprogrammet Linnéuniversitetet 15.05 17.54 0.70
Statsvetenskap, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Digital affärsutveckling, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Byggteknik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Speciallärarprogrammet, Inriktning mot matematikutveckling Linnéuniversitetet - - -
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Engelska - Svenska, helt Linnéuniversitetet - - -
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia Linnéuniversitetet 13.45 11.21 0.90
Detaljhandel och Service Management Linnéuniversitetet 15.40 15.56 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi Linnéuniversitetet 20.47 18.64 1.35
Mediekreatörprogrammet Linnéuniversitetet 16.80 15.90 0.70
Drift- och underhållsteknik Linnéuniversitetet 12.20 10.76 0.35