Sökresultat

Visar 125 sökresultat för "Kalmar, Växjö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Internationella affärer Linnéuniversitetet 16.82 15.53 0.70
Internationell administration med språk, Inriktning spanska Linnéuniversitetet 16.99 13.75 0.60
Elektroteknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 13.20 15.23 0.75
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska som andraspråk Linnéuniversitetet 15.30 - 0.20
Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) Linnéuniversitetet 14.80 16.12 0.75
Integrations- och mångfaldsstudier, Inriktning statsvetenskap Linnéuniversitetet 15.44 - 0.70
Psykologprogrammet Linnéuniversitetet 21.35 21.66 1.50
Förskollärarprogrammet Linnéuniversitetet 11.04 12.35 0.00
Ledarskap och organisation Linnéuniversitetet 18.75 19.04 0.85
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning Linnéuniversitetet 16.52 16.63 0.00
Farmaceutprogrammet Linnéuniversitetet 16.26 18.30 0.65
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska Linnéuniversitetet 15.30 0.00 0.00
Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 12.50 - 0.90
Bastermin i matematik, kemi och biologi Linnéuniversitetet 16.20 16.42 0.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi Linnéuniversitetet 17.90 - 0.65
Webbprogrammerare Linnéuniversitetet 17.36 17.33 0.90
Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning Linnéuniversitetet 15.20 15.94 0.70
Internationell administration med språk, Inriktning tyska Linnéuniversitetet 19.90 - 0.70
Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning Linnéuniversitetet 13.90 12.42 0.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia Linnéuniversitetet 18.00 14.10 0.90
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska Linnéuniversitetet 12.80 - 0.90
Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans Linnéuniversitetet 13.25 12.13 0.90
Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård Linnéuniversitetet 17.00 17.07 0.50
Medieentreprenörprogrammet Linnéuniversitetet 14.99 13.58 0.00
Utveckling och drift av mjukvarusystem Linnéuniversitetet 17.41 18.75 1.10
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi Linnéuniversitetet 15.97 17.91 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Linnéuniversitetet 12.08 14.34 0.00
Personal och arbetsliv Linnéuniversitetet 18.93 18.80 0.85
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap Linnéuniversitetet 15.67 16.30 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap Linnéuniversitetet 18.20 - 0.75
Matematikerprogrammet Linnéuniversitetet 14.45 16.27 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik Linnéuniversitetet 11.30 13.26 0.30
Bastermin i matematik och fysik Linnéuniversitetet 12.93 13.63 0.60
Europastudier Linnéuniversitetet 15.40 14.51 0.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap Linnéuniversitetet 13.76 16.97 0.40
Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet 17.45 16.60 0.80
Music & Event Management Linnéuniversitetet 13.90 15.12 0.40
Internationell administration med språk, Inriktning franska Linnéuniversitetet 15.70 15.74 0.65
Fysikerprogrammet Linnéuniversitetet 16.30 18.24 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa Linnéuniversitetet 13.25 13.27 0.20
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning tyska Linnéuniversitetet 17.15 - 0.50
Skogs- och träprogrammet Linnéuniversitetet 15.06 11.77 0.75
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning sociologi Linnéuniversitetet 20.56 - 1.10
Mediekreatörprogrammet Linnéuniversitetet 16.01 17.53 0.00
Customer Experience Management Linnéuniversitetet 14.35 15.30 0.40
Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård Linnéuniversitetet 16.14 15.70 0.40
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Linnéuniversitetet 11.28 12.95 0.00
Sociologiprogrammet Linnéuniversitetet 16.90 16.43 0.60
Nätverkssäkerhet Linnéuniversitetet 13.58 10.38 0.40
Miljöanalytiker Linnéuniversitetet 14.41 14.94 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia Linnéuniversitetet 13.45 11.21 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Linnéuniversitetet 16.48 16.41 0.30
Turismekonomprogrammet Linnéuniversitetet 17.02 17.48 0.80
Freds- och utvecklingsprogrammet Linnéuniversitetet 14.86 17.23 0.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Linnéuniversitetet 13.50 17.40 0.00
Detaljhandel och Service Management Linnéuniversitetet 14.84 15.06 0.55
Turismprogrammet Linnéuniversitetet 15.70 15.09 0.55
Journalistik och medieproduktion Linnéuniversitetet 16.95 15.74 0.60
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 16.10 14.45 0.80
Nationalekonomprogrammet Linnéuniversitetet 14.36 14.82 0.60
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p Linnéuniversitetet 17.00 15.05 0.65
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program Linnéuniversitetet 16.79 15.53 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska Linnéuniversitetet 15.88 13.87 -
Byggnadsutformning Linnéuniversitetet 15.31 16.10 0.60
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Linnéuniversitetet 15.44 15.00 0.60
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning genusvetenskap Linnéuniversitetet 20.00 - 0.90
Byggteknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 15.73 14.23 0.55
Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Linnéuniversitetet 18.70 0.00 0.60
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p Linnéuniversitetet 13.00 13.45 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil Linnéuniversitetet 13.28 0.00 0.00
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Linnéuniversitetet 17.28 17.00 0.70
Statsvetarprogrammet Linnéuniversitetet 16.61 15.80 0.55
Programvaruteknik Linnéuniversitetet 12.00 16.95 0.60
Naturvetenskapligt basår Linnéuniversitetet 13.85 12.81 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap Linnéuniversitetet 13.90 - 0.75
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Linnéuniversitetet 16.79 15.70 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång franska Linnéuniversitetet 18.59 - -
Biblioteks- och informationsvetenskap Linnéuniversitetet 16.94 17.98 0.00
Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program Linnéuniversitetet 12.40 11.80 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik Linnéuniversitetet 14.77 14.98 0.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa Linnéuniversitetet 15.85 14.88 0.35
Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring Linnéuniversitetet 16.69 15.90 0.95
Kulturarv i samtid och framtid Linnéuniversitetet 16.10 - 0.70
Informationslogistik Linnéuniversitetet 14.21 14.50 0.35
Förskollärarprogrammet, deltid Linnéuniversitetet 16.77 17.62 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi Linnéuniversitetet 17.25 15.37 0.75
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap Linnéuniversitetet 16.01 13.75 0.65
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning historia Linnéuniversitetet 14.48 15.37 -
Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet 17.20 15.91 0.50
Datateknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 11.73 14.80 0.75
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Linnéuniversitetet 14.20 13.26 -
Inrednings- och Butikskommunikation Linnéuniversitetet 18.85 17.50 0.90
Ungdoms- och missbruksvård Linnéuniversitetet 17.00 16.41 0.70
Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning Linnéuniversitetet 12.70 12.35 0.30
Nutrition och livsmedelsvetenskap Linnéuniversitetet 14.40 12.34 0.60
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning religionsvetenskap Linnéuniversitetet 16.30 - -
Enterprising & Business Development Linnéuniversitetet 16.18 16.13 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska Linnéuniversitetet 12.70 12.87 1.15
Förskollärarprogrammet distans Linnéuniversitetet 19.32 18.68 0.80
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Linnéuniversitetet 15.26 14.80 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik Linnéuniversitetet 17.25 18.33 0.95
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Linnéuniversitetet 14.61 15.38 0.40
Biologiprogrammet Linnéuniversitetet 16.20 16.93 0.80
Kulturledarprogrammet Linnéuniversitetet 16.70 15.40 0.45
Interaktionsdesigner Linnéuniversitetet 18.45 17.70 0.90
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Linnéuniversitetet 13.20 13.90 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild Linnéuniversitetet 14.90 - 0.70
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik Linnéuniversitetet 13.65 13.00 0.55
Socionomprogrammet Linnéuniversitetet 18.30 17.66 0.75
Internationell administration med språk, Inriktning engelska Linnéuniversitetet 11.91 13.08 0.00
Drift- och underhållsteknik Linnéuniversitetet 12.20 10.76 0.35
International Sales and Marketing Linnéuniversitetet 15.46 16.86 0.60
Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning Linnéuniversitetet 10.21 11.60 0.35
Optikerprogrammet Linnéuniversitetet 17.15 16.80 0.80
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska Linnéuniversitetet 14.05 - -
Sjökapten Linnéuniversitetet 13.45 15.11 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska Linnéuniversitetet 14.97 15.26 0.30
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Linnéuniversitetet 16.04 15.15 0.45
Marknadsföringsprogrammet Linnéuniversitetet 14.72 15.04 0.25
Biomedicinska analytikerprogrammet Linnéuniversitetet 17.22 19.07 0.60
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning franska Linnéuniversitetet 16.65 - 0.70
Interaktiva digitala medier Linnéuniversitetet 11.93 22.50 1.45
Musik- och ljuddesignprogrammet Linnéuniversitetet 13.29 14.41 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska Linnéuniversitetet 13.03 13.67 0.00
Utvecklare av digitala tjänster Linnéuniversitetet 16.94 17.36 0.90