Sökresultat

Visar 143 sökresultat för "Lule"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-engelska (Piteå-Luleå) Luleå tekniska universitet 19.20 - -
Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) Luleå tekniska universitet 13.36 14.17 0.75
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-historia (Piteå-Luleå) Luleå tekniska universitet 17.10 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik-engelska (Piteå-Luleå) Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som lästminst termin 1. Luleå tekniska universitet 18.00 - -
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning gymnasiet Luleå tekniska universitet - - -
Grafisk design, konstnärlig kandidat Luleå tekniska universitet - - -
Civilingenjör Maskinteknik Luleå tekniska universitet 16.50 13.02 1.05
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) Luleå tekniska universitet 18.75 18.36 1.35
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Rättsvetenskap. Luleå tekniska universitet - - -
Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet 15.10 14.50 0.65
Film- och TV scenografi/attributmakeri - inriktning: Scenografi Luleå tekniska universitet - - -
Civilingenjör Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet 17.71 19.12 1.20
Civilingenjör Datateknik Luleå tekniska universitet 15.89 14.57 1.20
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - historia Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Historia Luleå tekniska universitet 16.25 14.91 0.90
Senare del, Politik och samhällsutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 13.56 16.36 -
Tekniskt basår en termin 20 v Luleå tekniska universitet 12.20 12.40 0.80
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-fördjupning dans Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare - inriktning mot gymnasieskolan, musik - fördjupning musik Luleå tekniska universitet - - -
Basår Luleå tekniska universitet 9.00 10.96 0.15
Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9 Luleå tekniska universitet - - -
Journalistik och medier, text Luleå tekniska universitet 14.90 16.64 0.50
Civilingenjör - Öppen ingång Luleå tekniska universitet 16.15 16.80 1.10
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet - 0.00 -
Mediedesign, konstnärlig kandidat Luleå tekniska universitet - - -
Civilingenjör Teknisk design Luleå tekniska universitet 16.57 17.04 1.00
Civilingenjör Rymdteknik Luleå tekniska universitet 16.72 15.78 1.15
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EE Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Engelska Luleå tekniska universitet 17.90 - -
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 16.48 - -
Ekonomie, kandidat Luleå tekniska universitet 15.79 15.79 0.85
Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Internationell ekonomi, kandidat Luleå tekniska universitet 15.82 15.81 0.90
Ämneslärare, inriktning gymnasieskolan, samhällskunskap-historia Luleå tekniska universitet 15.53 - 0.60
Tekniskt basår Luleå tekniska universitet 14.21 13.98 0.85
Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet 15.75 16.75 0.75
Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 21.30 - -
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 Luleå tekniska universitet 15.30 16.49 0.45
Journalistik och medier, tv Luleå tekniska universitet 15.57 15.20 0.45
Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, text Luleå tekniska universitet 16.82 20.43 0.75
Högskoleingenjör Bilsystemteknik Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) Luleå tekniska universitet 14.60 12.50 0.70
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ljudteknik, kandidat Luleå tekniska universitet 18.73 - 1.15
Högskoleingenjör Teknisk design Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Luleå tekniska universitet 14.85 14.65 1.05
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Fördjupning dans Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Samhällskunskap - Historia Luleå tekniska universitet 18.00 - 0.65
Senare del, Arbetsterapeut 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Rättsvetenskap, kandidat Luleå tekniska universitet 15.93 16.13 0.65
Visuell gestaltning - Digital design Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska Luleå tekniska universitet 17.86 15.20 1.20
Digital tjänsteutveckling, kandidat Luleå tekniska universitet 13.20 14.55 0.65
Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik Luleå tekniska universitet - - -
Civilingenjör Brandteknik Luleå tekniska universitet - - -
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 Luleå tekniska universitet 14.79 16.32 0.35
Journalistik och medier, radio Luleå tekniska universitet 15.60 17.55 0.45
Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, tv Luleå tekniska universitet 17.64 16.61 0.75
Högskoleingenjör Energiteknik Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik 300 Hp - för dig som läst minst term Luleå tekniska universitet - 18.45 -
Human Resource Management, master: Huvudområde Företagsekonomi Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik 300 Hp - för dig som läst minst termi Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Gehörsbaserat musikskapande - BoomTown Luleå tekniska universitet - - -
Fastighetsmäklare Luleå tekniska universitet 17.10 17.35 0.95
Datornätverk Luleå tekniska universitet - - -
Högskoleingenjör Datateknik Luleå tekniska universitet 15.83 15.41 0.95
Specialpedagogprogrammet Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Historia Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Human Resource Management, master: Huvudområde Sociologi Luleå tekniska universitet - - -
Röntgensjuksköterska Luleå tekniska universitet 16.29 16.15 0.75
Senare del, Bergsskoletekniker-berg- och anläggningsindustri 120 Hp - för dig som läst minst termin Luleå tekniska universitet 10.10 - -
Visuell gestaltning - Filmdesign Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia Luleå tekniska universitet 16.21 14.17 0.85
Psykologi, kandidat Luleå tekniska universitet 17.60 17.38 0.85
Högskoleingenjör Underhållsteknik Luleå tekniska universitet 15.17 14.68 0.80
Utbildningsvetenskap, magister Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-fysik Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - historia Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Musik - Fördjupning musik Luleå tekniska universitet - - -
Högskoleingenjör Maskinteknik Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) 300 Hp - för dig som läst minst ter Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet - 17.10 -
Civilingenjör Arkitektur Luleå tekniska universitet 18.15 17.70 1.20
Politik och samhällsutveckling, kandidat: Statsvetenskap Luleå tekniska universitet 16.76 15.99 0.85
Högskoleingenjör Datorspelsutveckling Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Musik - Engelska Luleå tekniska universitet - 0.00 -
Human Resource Management, master: Huvudområde: Psykologi Luleå tekniska universitet - - -
Sjukgymnast Luleå tekniska universitet 18.80 18.60 1.10
Gehörsbaserat musikskapande Luleå tekniska universitet - - -
Journalistik i nya medier Luleå tekniska universitet 17.80 - 0.90
Sociologi, kandidat Luleå tekniska universitet 16.21 16.75 0.65
Brandingenjör Luleå tekniska universitet 15.96 16.50 1.10
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - engelska Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Fysik Luleå tekniska universitet 14.90 - 0.80
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EEI Luleå tekniska universitet 14.70 11.66 0.75
Fysioterapi, master Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik Luleå tekniska universitet 14.85 14.92 0.65
Arbetsterapeut Luleå tekniska universitet 16.20 17.28 0.75
Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp -för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 19.34 - -
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion Luleå tekniska universitet 15.95 16.46 0.70
Högskoleingenjör Elkraftteknik Luleå tekniska universitet - - -
Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, radio Luleå tekniska universitet 16.30 16.57 0.80
Internationell affärsverksamhet, master Luleå tekniska universitet - - -
Sjuksköterska Luleå tekniska universitet 15.00 14.90 0.45
TV-produktion i nya medier Luleå tekniska universitet 17.75 - 0.80
Politik och samhällsutveckling, kandidat inriktning Politik och Samhällsutveckling Luleå tekniska universitet 16.70 15.92 0.70
Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia Luleå tekniska universitet 16.46 - 0.70
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Engelska Luleå tekniska universitet 16.05 18.02 0.95
Senare del, Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet - 0.00 -
Arbetsterapi, master Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Luleå tekniska universitet - - -
Civilingenjör Naturresursteknik Luleå tekniska universitet - - -
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Luleå tekniska universitet 15.22 15.89 0.90
Senare del, Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet - 0.00 -
Fysioterapeut Luleå tekniska universitet 18.19 18.46 1.10
Statsvetenskap, kandidat Luleå tekniska universitet 14.88 14.59 0.65
Civilingenjör Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ädelstensteknik Luleå tekniska universitet 11.52 10.64 0.40
Rättsvetenskap, magister miljörätt Luleå tekniska universitet - - -
Förskollärare Luleå tekniska universitet - - -
Radioproduktion i nya medier Luleå tekniska universitet 18.20 - 1.20
Civilekonom Luleå tekniska universitet 17.25 17.55 1.00
Systemvetenskap, kandidat Luleå tekniska universitet 14.60 14.10 0.80
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-engelska Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - engelska Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Engelska Luleå tekniska universitet 19.48 - 0.70
Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 14.00 - -
Senare del, Master Omvårdnad 120 hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Luleå tekniska universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet, Luleå Umeå universitet - - -