Sökresultat

Visar 182 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 0.00 0.00 0.00
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 0.00 0.00 0.00
Socionomprogrammet Malmö högskola 17.78 17.32 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 15.90 16.70 0.80
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola 14.06 16.54 0.65
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.30 17.51 0.45
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola 15.90 11.63 0.60
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola 14.80 14.45 0.60
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.70 13.37 0.85
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.10 13.60 0.80
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 11.70 12.30 0.70
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 11.09 - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 17.83 22.01 -
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Communication for Development Malmö högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö högskola 0.00 0.00 0.00
Socialt arbete, masterprogram Malmö högskola 0.00 0.00 0.00
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö universitet 14.47 15.65 0.00
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Political Science: Global Politics and Societal Change, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Political Science: Global Politics, Master's Programme (Two-year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Peace and Conflict Studies Malmö universitet 13.69 15.57 0.00
International Migration and Ethnic Relations Malmö universitet 14.57 15.66 0.15
International Relations Malmö universitet 19.27 18.43 0.90
Human Rights Malmö universitet 16.67 17.46 0.40
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö universitet 17.40 17.21 0.80
Mångfaldsstudier Malmö universitet 14.90 14.73 0.40
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Interaction Design Malmö universitet 18.35 19.66 0.85
English Studies Malmö universitet 12.19 16.27 0.00
Communication for Development Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Grafisk design Malmö universitet 20.52 19.36 1.20
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö universitet 17.71 16.67 0.80
Visuell kommunikation Malmö universitet 19.63 17.72 0.90
Produktdesign Malmö universitet 19.26 17.56 0.90
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning - Allmän inrik Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Transport Management Malmö universitet 14.63 14.10 0.75
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö universitet 16.77 17.22 0.85
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö universitet 16.30 16.80 0.80
Fastighetsföretagande Malmö universitet 16.07 15.29 0.80
Fastighetsförmedling Malmö universitet 16.93 16.61 0.85
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö universitet 16.11 15.57 0.70
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet 17.50 17.72 0.90
Socionomprogrammet Malmö universitet 18.70 18.01 1.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö universitet 14.40 16.68 0.55
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö universitet 14.33 14.08 0.40
Kriminologiprogrammet Malmö universitet 18.85 17.40 1.10
Omvårdnad, masterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Criminology, Master's Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Sexologi, masterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning Malmö universitet 14.55 14.86 0.40
Förskollärarutbildning: Musikprofil Malmö universitet 13.55 14.07 0.15
Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö universitet 14.10 14.66 0.35
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö universitet 13.90 14.57 0.25
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö universitet 12.71 14.12 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö universitet 17.21 17.29 0.80
Specialpedagogprogrammet Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet: Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet: Grav språkstörning Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa Malmö universitet 15.25 14.58 0.55
Idrottsvetenskapligt program: Sport Management Malmö universitet 16.20 16.37 0.80
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Malmö universitet 12.34 14.06 0.25
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Malmö universitet 14.19 14.72 0.45
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Malmö universitet 11.49 13.51 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp Malmö universitet 12.20 14.50 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö universitet 16.41 16.52 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö universitet 16.50 16.53 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö universitet 0.00 16.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö universitet 15.20 14.36 0.60
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö universitet 16.80 17.22 0.75
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö universitet 16.78 19.96 0.70
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Tandhygienistutbildning Malmö universitet 19.30 19.75 1.15
Tandläkarutbildning Malmö universitet 20.63 21.62 1.45
Tandteknikerutbildning Malmö universitet 17.09 16.57 0.80
Computer Science, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Byggingenjör - Byggteknik Malmö universitet 13.55 13.80 0.50
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö universitet 13.90 15.90 0.70
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 13.20 14.27 0.80
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö universitet 14.84 15.30 0.70
Spelutveckling Malmö universitet 14.90 14.95 0.90
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö universitet 16.40 15.87 1.05
Informationsarkitekt Malmö universitet 16.10 15.80 0.85
Medieproduktion och processdesign Malmö universitet 16.82 16.05 0.70
Produktionsledare: Media Malmö universitet 17.15 15.92 0.80
Systemutvecklare Malmö universitet 16.71 16.02 1.20
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö universitet 17.55 16.27 1.00