Sökresultat

Visar 138 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö universitet 17.40 17.21 0.80
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Tandteknikerutbildning Malmö universitet 17.09 16.57 0.80
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö universitet 14.40 16.68 0.55
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp Malmö universitet 12.20 14.50 0.00
Transport Management Malmö universitet 14.63 14.10 0.75
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Medieproduktion och processdesign Malmö universitet 16.82 16.05 0.70
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 11.70 12.30 0.70
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö universitet 13.90 14.57 0.25
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö universitet 12.71 14.12 0.00
Mångfaldsstudier Malmö universitet 14.90 14.73 0.40
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Byggingenjör - Byggteknik Malmö universitet 13.55 13.80 0.50
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö universitet 14.33 14.08 0.40
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola 15.90 11.63 0.60
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö universitet 16.41 16.52 0.80
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö universitet 16.77 17.22 0.85
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Produktionsledare: Media Malmö universitet 17.15 15.92 0.80
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola 14.80 14.45 0.60
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö universitet 17.21 17.29 0.80
Interaction Design Malmö universitet 18.35 19.66 0.85
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 11.09 - -
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö universitet 13.90 15.90 0.70
Kriminologiprogrammet Malmö universitet 18.85 17.40 1.10
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö universitet 16.50 16.53 0.80
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö universitet 16.30 16.80 0.80
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Systemutvecklare Malmö universitet 16.71 16.02 1.20
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola 14.06 16.54 0.65
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa Malmö universitet 15.25 14.58 0.55
English Studies Malmö universitet 12.19 16.27 0.00
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 17.83 22.01 -
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 13.20 14.27 0.80
Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning Malmö universitet 14.55 14.86 0.40
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö universitet 14.47 15.65 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö universitet 15.20 14.36 0.60
Fastighetsföretagande Malmö universitet 16.07 15.29 0.80
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö universitet 17.55 16.27 1.00
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.30 17.51 0.45
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Idrottsvetenskapligt program: Sport Management Malmö universitet 16.20 16.37 0.80
Grafisk design Malmö universitet 20.52 19.36 1.20
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö universitet 14.84 15.30 0.70
Förskollärarutbildning: Musikprofil Malmö universitet 13.55 14.07 0.15
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Peace and Conflict Studies Malmö universitet 13.69 15.57 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö universitet 16.80 17.22 0.75
Fastighetsförmedling Malmö universitet 16.93 16.61 0.85
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 11.35 11.53 0.10
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Malmö universitet 12.34 14.06 0.25
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö universitet 17.71 16.67 0.80
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Spelutveckling Malmö universitet 14.90 14.95 0.90
Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö universitet 14.10 14.66 0.35
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
International Migration and Ethnic Relations Malmö universitet 14.57 15.66 0.15
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö universitet 16.78 19.96 0.70
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö universitet 16.11 15.57 0.70
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Socionomprogrammet Malmö högskola 17.78 17.32 0.95
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Malmö universitet 14.19 14.72 0.45
Visuell kommunikation Malmö universitet 19.63 17.72 0.90
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö universitet 16.40 15.87 1.05
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.70 13.37 0.85
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
International Relations Malmö universitet 19.27 18.43 0.90
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Tandhygienistutbildning Malmö universitet 19.30 19.75 1.15
Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet 17.50 17.72 0.90
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Tandläkarutbildning Malmö universitet 20.63 21.62 1.45
Socionomprogrammet Malmö universitet 18.70 18.01 1.00
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 15.90 16.70 0.80
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Malmö universitet 11.49 13.51 0.00
Produktdesign Malmö universitet 19.26 17.56 0.90
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
Informationsarkitekt Malmö universitet 16.10 15.80 0.85
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.10 13.60 0.80
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Human Rights Malmö universitet 16.67 17.46 0.40
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75