Sökresultat

Visar 124 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Global Political Studies, One-year master's programme Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Computer Science: Master Programme (one year) Malmö högskola - - -
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö högskola - - -
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Omvårdnad, masterprogram Malmö högskola - - -
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Grav språkstörning Malmö högskola - - -
Lingvistik: Språk och samhälle, magisterprogram Malmö högskola - - -
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Computational Materials Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, master programme Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Media Software Design, Master's programme in Computer Science Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, masterprogram Malmö högskola - - -
Socionomprogrammet Malmö högskola 18.91 18.54 1.05
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 0.00 - -
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling Malmö högskola - - -
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Computer Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, one-year master's programme Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Socialt arbete, masterprogram Malmö högskola - - -
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola - - -
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Speciallärarprogrammet, Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö högskola - - -
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö högskola - - -
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Communication for Development Malmö högskola - - -
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Sustainable Urban Management: One-year master programme Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Malmö högskola - - -
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Linguistics: Language and Society, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö högskola - - -
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Leadership for Sustainability: One-year master programme Malmö högskola - - -
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Specialpedagogprogrammet Malmö högskola - - -
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 0.00 - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, magisterprogram Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö högskola - - -
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, två ämnen Malmö högskola - - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö högskola - - -
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -