Sökresultat

Visar 138 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Tandhygienistutbildning Malmö universitet 19.30 19.75 1.15
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Grafisk design Malmö universitet 20.52 19.36 1.20
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Förskollärarutbildning: Musikprofil Malmö universitet 13.55 14.07 0.15
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Malmö universitet 14.19 14.72 0.45
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Peace and Conflict Studies Malmö universitet 13.69 15.57 0.00
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö universitet 16.40 15.87 1.05
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Fastighetsförmedling Malmö universitet 16.93 16.61 0.85
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Tandläkarutbildning Malmö universitet 20.63 21.62 1.45
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö universitet 17.71 16.67 0.80
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö universitet 14.10 14.66 0.35
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Malmö universitet 11.49 13.51 0.00
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
International Migration and Ethnic Relations Malmö universitet 14.57 15.66 0.15
Informationsarkitekt Malmö universitet 16.10 15.80 0.85
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö universitet 16.11 15.57 0.70
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 11.35 11.53 0.10
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö universitet 13.90 14.57 0.25
Tandteknikerutbildning Malmö universitet 17.09 16.57 0.80
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Visuell kommunikation Malmö universitet 19.63 17.72 0.90
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp Malmö universitet 12.20 14.50 0.00
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.70 13.37 0.85
International Relations Malmö universitet 19.27 18.43 0.90
Medieproduktion och processdesign Malmö universitet 16.82 16.05 0.70
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet 17.50 17.72 0.90
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Socionomprogrammet Malmö högskola 17.78 17.32 0.95
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 15.90 16.70 0.80
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola 15.90 11.63 0.60
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö universitet 12.71 14.12 0.00
Byggingenjör - Byggteknik Malmö universitet 13.55 13.80 0.50
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Produktdesign Malmö universitet 19.26 17.56 0.90
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö universitet 16.41 16.52 0.80
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.10 13.60 0.80
Human Rights Malmö universitet 16.67 17.46 0.40
Produktionsledare: Media Malmö universitet 17.15 15.92 0.80
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Socionomprogrammet Malmö universitet 18.70 18.01 1.00
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö universitet 17.21 17.29 0.80
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö universitet 13.90 15.90 0.70
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Transport Management Malmö universitet 14.63 14.10 0.75
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola 14.06 16.54 0.65
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola 14.80 14.45 0.60
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö universitet 16.50 16.53 0.80
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 11.70 12.30 0.70
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö universitet 17.40 17.21 0.80
Systemutvecklare Malmö universitet 16.71 16.02 1.20
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö universitet 14.40 16.68 0.55
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö universitet 14.33 14.08 0.40
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa Malmö universitet 15.25 14.58 0.55
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 13.20 14.27 0.80
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö universitet 16.77 17.22 0.85
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö universitet 15.20 14.36 0.60
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Mångfaldsstudier Malmö universitet 14.90 14.73 0.40
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö universitet 17.55 16.27 1.00
Interaction Design Malmö universitet 18.35 19.66 0.85
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 11.09 - -
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Kriminologiprogrammet Malmö universitet 18.85 17.40 1.10
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Idrottsvetenskapligt program: Sport Management Malmö universitet 16.20 16.37 0.80
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö universitet 14.84 15.30 0.70
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö universitet 16.30 16.80 0.80
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.30 17.51 0.45
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö universitet 16.80 17.22 0.75
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
English Studies Malmö universitet 12.19 16.27 0.00
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 17.83 22.01 -
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning Malmö universitet 14.55 14.86 0.40
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Malmö universitet 12.34 14.06 0.25
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö universitet 14.47 15.65 0.00
Spelutveckling Malmö universitet 14.90 14.95 0.90
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Fastighetsföretagande Malmö universitet 16.07 15.29 0.80
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö universitet 16.78 19.96 0.70