Sökresultat

Visar 124 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Malmö högskola - - -
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö högskola - - -
Global Political Studies, One-year master's programme Malmö högskola - - -
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö högskola - - -
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Computational Materials Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Specialpedagogprogrammet Malmö högskola - - -
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö högskola - - -
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, master programme Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Computer Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, one-year master's programme Malmö högskola - - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 0.00 - -
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, två ämnen Malmö högskola - - -
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Lingvistik: Språk och samhälle, magisterprogram Malmö högskola - - -
Socionomprogrammet Malmö högskola 18.91 18.54 1.05
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö högskola - - -
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, magisterprogram Malmö högskola - - -
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö högskola - - -
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Linguistics: Language and Society, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 0.00 - -
Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Grav språkstörning Malmö högskola - - -
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Socialt arbete, masterprogram Malmö högskola - - -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, masterprogram Malmö högskola - - -
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Computer Science: Master Programme (one year) Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling Malmö högskola - - -
Sustainable Urban Management: One-year master programme Malmö högskola - - -
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Communication for Development Malmö högskola - - -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Media Software Design, Master's programme in Computer Science Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola - - -
Omvårdnad, masterprogram Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö högskola - - -
Leadership for Sustainability: One-year master programme Malmö högskola - - -
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola - - -
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20