Sökresultat

Visar 124 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Malmö högskola - - -
Computer Science: Master Programme (one year) Malmö högskola - - -
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Computational Materials Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Omvårdnad, masterprogram Malmö högskola - - -
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola - - -
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Specialpedagogprogrammet Malmö högskola - - -
Media Software Design, Master's programme in Computer Science Malmö högskola - - -
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Computer Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 0.00 - -
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Sustainable Urban Management: One-year master programme Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Global Political Studies, One-year master's programme Malmö högskola - - -
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, två ämnen Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Leadership for Sustainability: One-year master programme Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
International Migration and Ethnic Relations, master programme Malmö högskola - - -
Socionomprogrammet Malmö högskola 18.91 18.54 1.05
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, one-year master's programme Malmö högskola - - -
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, masterprogram Malmö högskola - - -
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö högskola - - -
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Speciallärarprogrammet, Grav språkstörning Malmö högskola - - -
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Socialt arbete, masterprogram Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Communication for Development Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, magisterprogram Malmö högskola - - -
Linguistics: Language and Society, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling Malmö högskola - - -
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 0.00 - -
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola - - -
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Lingvistik: Språk och samhälle, magisterprogram Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö högskola - - -
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10