Sökresultat

Visar 124 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Computer Science: Master Programme (one year) Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Linguistics: Language and Society, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Media Software Design, Master's programme in Computer Science Malmö högskola - - -
Omvårdnad, masterprogram Malmö högskola - - -
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, två ämnen Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola - - -
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 0.00 - -
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö högskola - - -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Sustainable Urban Management: One-year master programme Malmö högskola - - -
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, masterprogram Malmö högskola - - -
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Computational Materials Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Speciallärarprogrammet, Grav språkstörning Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Leadership for Sustainability: One-year master programme Malmö högskola - - -
Socionomprogrammet Malmö högskola 18.91 18.54 1.05
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Computer Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Global Political Studies, One-year master's programme Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö högskola - - -
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö högskola - - -
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Socialt arbete, masterprogram Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, master programme Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö högskola - - -
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Communication for Development Malmö högskola - - -
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, magisterprogram Malmö högskola - - -
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
International Migration and Ethnic Relations, one-year master's programme Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö högskola - - -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö högskola - - -
Lingvistik: Språk och samhälle, magisterprogram Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Specialpedagogprogrammet Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -