Sökresultat

Visar 124 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, magisterprogram Malmö högskola - - -
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling Malmö högskola - - -
Communication for Development Malmö högskola - - -
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.10 13.60 0.80
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Sustainable Urban Management: One-year master programme Malmö högskola - - -
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.30 17.51 0.45
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Computational Materials Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö högskola - - -
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 11.70 12.30 0.70
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Leadership for Sustainability: One-year master programme Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Computer Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Malmö högskola - - -
Computer Science: Master Programme (one year) Malmö högskola - - -
Global Political Studies, One-year master's programme Malmö högskola - - -
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö högskola - - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 17.83 22.01 -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola 14.80 14.45 0.60
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö högskola - - -
Specialpedagogprogrammet Malmö högskola - - -
Media Software Design, Master's programme in Computer Science Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, master programme Malmö högskola - - -
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö högskola - - -
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Omvårdnad, masterprogram Malmö högskola - - -
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 11.35 11.53 0.10
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Linguistics: Language and Society, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
International Migration and Ethnic Relations, one-year master's programme Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, två ämnen Malmö högskola - - -
Socionomprogrammet Malmö högskola 18.91 18.54 1.05
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Lingvistik: Språk och samhälle, magisterprogram Malmö högskola - - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 11.09 - -
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola 15.90 11.63 0.60
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö högskola - - -
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola 14.06 16.54 0.65
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Grav språkstörning Malmö högskola - - -
Socialt arbete, masterprogram Malmö högskola - - -
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.70 13.37 0.85
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, masterprogram Malmö högskola - - -