Sökresultat

Visar 83 sökresultat för "Malm"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola 15.90 11.63 0.60
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 11.09 - -
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola 14.06 16.54 0.65
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola 14.80 14.45 0.60
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 17.83 22.01 -
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 11.35 11.53 0.10
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.70 13.37 0.85
Socionomprogrammet Malmö högskola 18.91 18.54 1.05
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.30 17.51 0.45
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.10 13.60 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 11.70 12.30 0.70
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85