Sökresultat

Visar 33 sökresultat för "Psykolog"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Psykolog Linköpings universitet 21.51 21.75 1.60
Psykologi, kandidat Luleå tekniska universitet 17.60 17.38 0.85
Psykologprogrammet Lunds universitet 21.88 22.10 1.70
Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi Högskolan i Skövde 17.07 18.10 0.80
Psykologprogrammet Göteborgs universitet 22.00 22.10 1.70
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 21.50 21.62 1.55
Psykologprogrammet Karolinska institutet 21.60 21.89 1.65
Psykologprogrammet Mittuniversitetet 20.85 21.32 1.45
Psykologprogrammet Uppsala universitet 21.98 21.91 1.65
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.60 22.50 1.55
Psykologprogram Mittuniversitetet 21.30 21.80 1.50
Psykologprogrammet Stockholms universitet 22.03 22.09 1.70
Psykologprogrammet Örebro universitet 21.20 21.65 1.45
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.04 21.42 1.45
Psykologprogrammet Linnéuniversitetet 21.35 21.50 1.55
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.40 17.92 0.95
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 16.10 16.02 0.60
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Mittuniversitetet - - -
Human Resources med inriktning mot psykologi Jönköping University 18.59 17.08 -
Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Göteborgs universitet - - -
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.40 18.52 1.05
Magisterprogram i psykologi Mittuniversitetet 21.20 21.50 1.50
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Högskolan i Skövde 17.03 15.55 0.85
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 16.48 - -
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Södertörns högskola 19.83 19.60 1.20
Magisterprogram i psykologi Högskolan Kristianstad - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi Linnéuniversitetet 20.47 18.64 1.35
Socialpsykologiskt program Högskolan i Skövde 17.58 16.80 0.85
Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi Högskolan i Skövde 15.70 15.77 0.85
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 17.90 17.19 0.80
Masterprogram i Miljöpsykologi Högskolan i Gävle - - -
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi Högskolan i Halmstad 13.22 13.54 0.30
Human Resource Management, master: Huvudområde: Psykologi Luleå tekniska universitet - - -