Sökresultat

Visar 39 sökresultat för "Psykolog"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Psykolog Linköpings universitet 21.38 21.36 1.60
Psykologprogrammet Göteborgs universitet 21.90 22.10 1.75
Psykologprogrammet Lunds universitet 21.98 21.92 1.70
Psykologprogrammet Örebro universitet 21.14 21.46 1.50
Psykologprogrammet Stockholms universitet 21.98 22.10 1.70
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.61 21.41 1.60
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi Högskolan i Skövde 17.07 18.10 0.80
Psykologprogrammet Karolinska institutet 21.46 21.64 1.60
Psykologprogrammet Linnéuniversitetet 21.09 21.50 1.50
Psykologi, kandidat Luleå tekniska universitet 18.04 16.93 1.00
Psykologprogram Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.99 21.70 1.45
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.25 21.32 1.55
Psykologprogrammet Mittuniversitetet 20.80 21.00 1.45
Psykologi - inriktning idrott och motion Högskolan i Halmstad 14.93 15.20 0.55
Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi Högskolan i Halmstad 13.22 13.54 0.30
Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi Högskolan i Skövde 15.70 15.77 0.85
Socialpsykologiskt program Högskolan i Skövde 15.98 15.10 0.55
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.40 18.52 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi Linnéuniversitetet 18.30 16.46 1.00
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 16.10 16.02 0.60
Magisterprogram i psykologi Mittuniversitetet 21.20 21.50 1.50
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Södertörns högskola 19.40 19.16 1.10
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.30 16.57 0.80
Human Resources med inriktning mot psykologi Jönköping University 19.13 17.15 0.00
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 18.31 18.45 0.80
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Högskolan i Skövde 16.56 14.86 0.80
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologit, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Psykologprogrammet inr Idrott Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Psykologprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i psykologi Högskolan Kristianstad 0.00 0.00 0.00
Human Resource Management, master: Huvudområde: Psykologi Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Psykologi Södertörns högskola 0.00 0.00 0.00
Allmänt masterprogram i psykologi Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Psykologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00