Sökresultat

Visar 30 sökresultat för "Psykolog"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Psykolog Linköpings universitet 21.56 21.50 1.55
Psykologprogrammet Linnéuniversitetet 21.35 21.66 1.50
Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi Högskolan i Skövde 17.07 18.10 0.80
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.89 21.09 1.45
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.70 21.25 1.55
Psykologprogrammet Göteborgs universitet 21.98 22.18 1.65
Psykologprogram Mittuniversitetet 21.30 21.80 1.50
Psykologprogrammet Lunds universitet 22.29 21.77 1.70
Psykologprogrammet Karolinska institutet 21.51 21.75 1.55
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 21.80 1.65
Psykologi, kandidat Luleå tekniska universitet 17.40 17.04 0.70
Psykologprogrammet Stockholms universitet 21.91 22.40 1.70
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.35 21.09 1.50
Psykologprogrammet Örebro universitet 21.51 21.41 1.45
Psykologprogrammet Mittuniversitetet 20.80 20.83 1.45
Psykologi - inriktning idrott och motion Högskolan i Halmstad 16.40 16.57 0.55
Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier Högskolan i Skövde 12.88 12.45 0.00
Socialpsykologiskt program Högskolan i Skövde 15.70 14.89 0.20
Magisterprogram i psykologi Mittuniversitetet 21.20 21.50 1.50
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 16.15 16.71 0.70
Human Resources med inriktning mot psykologi Jönköping University 18.50 17.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi Linnéuniversitetet 17.25 15.37 0.75
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Södertörns högskola 19.84 18.70 1.05
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 16.48 - -
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Högskolan i Skövde 16.53 15.38 0.45
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 18.38 18.70 0.65
Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi Högskolan i Skövde 15.70 15.77 0.85
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi Högskolan i Halmstad 13.22 13.54 0.30
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.40 18.52 1.05
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 15.59 15.50 0.35