Sökresultat

Visar 29 sökresultat för "Psykolog"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Psykolog Linköpings universitet 21.38 21.36 1.60
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Psykologprogram Mittuniversitetet 21.30 21.80 1.50
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.99 21.70 1.45
Psykologprogrammet Örebro universitet 21.14 21.46 1.50
Psykologi, kandidat Luleå tekniska universitet 18.04 16.93 1.00
Psykologi - inriktning idrott och motion Högskolan i Halmstad 14.93 15.20 0.55
Psykologprogrammet Stockholms universitet 21.98 22.10 1.70
Psykologprogrammet Karolinska institutet 21.46 21.64 1.60
Psykologprogrammet Linnéuniversitetet 21.09 21.50 1.50
Psykologprogrammet Mittuniversitetet 20.80 21.00 1.45
Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi Högskolan i Skövde 17.07 18.10 0.80
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.25 21.32 1.55
Psykologprogrammet Lunds universitet 21.98 21.92 1.70
Psykologprogrammet Göteborgs universitet 21.90 22.10 1.75
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.61 21.41 1.60
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 18.31 18.45 0.80
Socialpsykologiskt program Högskolan i Skövde 15.98 15.10 0.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi Linnéuniversitetet 18.30 16.46 1.00
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Södertörns högskola 19.40 19.16 1.10
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.30 16.57 0.80
Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi Högskolan i Skövde 15.70 15.77 0.85
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 16.10 16.02 0.60
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Högskolan i Skövde 16.56 14.86 0.80
Human Resources med inriktning mot psykologi Jönköping University 19.13 17.15 0.00
Magisterprogram i psykologi Mittuniversitetet 21.20 21.50 1.50
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 16.48 - -
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.40 18.52 1.05
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi Högskolan i Halmstad 13.22 13.54 0.30