Sökresultat

Visar 202 sökresultat för "Sjuksk"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.10 18.90 1.25
Sjuksköterskeprogrammet Blekinge tekniska högskola 14.90 15.27 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 16.60 16.50 0.80
Sjuksköterskeprogrammet - Linköping Linköpings universitet 18.64 18.79 1.00
Sjuksköterskeutbildning Mittuniversitetet 16.00 15.38 0.55
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Dalarna 14.21 15.16 0.45
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal högskola 15.75 16.23 0.65
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.18 16.42 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.70 17.08 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola 18.53 18.54 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 16.27 16.07 0.70
Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping Linköpings universitet 17.10 16.62 0.90
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad - 0.00 -
Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet 15.60 17.25 0.75
Sjuksköterskeprogrammet, 180.0p Göteborgs universitet 19.33 18.60 1.20
Sjuksköterska Luleå tekniska universitet 15.00 14.90 0.45
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 5 Högskolan i Halmstad - 0.00 -
Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 18.91 18.65 1.10
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.69 16.85 0.75
Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås 16.35 16.60 0.65
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet Röda korsets högskola 17.04 17.00 0.80
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås 16.60 16.40 0.70
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Kristianstad 16.98 16.66 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 15.80 15.40 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 18.38 19.08 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 16.30 16.91 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Gävle 16.40 16.35 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Linköpings universitet 17.13 17.10 0.90
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Sjuksköterskeprogrammet Jönköping University 16.45 15.00 -
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.03 17.14 0.75
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.69 17.86 0.85
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Mälardalens högskola - - 0.00
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterske Umeå universitet - - -
Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre Lunds universitet - - -
Specialistutbildning - Operationssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Jönköping University - - -
Specialistsjuksköterska medicinsk vård Linköpings universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 16.23 17.60 0.80
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Nyköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Luleå tekniska universitet - - -
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterska kirurgisk vård Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Göteborgs universitet - - -
Avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård Linköpings universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 15.20 15.99 0.55
Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Röntgensjuksköterska Luleå tekniska universitet 16.29 16.15 0.75
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Blekinge tekniska högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan i Borås - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 15.87 14.90 -
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Umeå universitet - - -
Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 17.08 16.28 1.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska intensivvård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska Blekinge tekniska högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ögonsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö Linnéuniversitetet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska anestesivård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Örebro Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstads universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård Örebro universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepr Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Örebro universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterska anestesivård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Specialistutbildning - Anestesisjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Norrköping Linköpings universitet - - -
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Högskolan Kristianstad - - -
Specialistutbildning, Barnsjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Mälardalens högskola - - 0.90
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Jönköping - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska intensivvård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Dalarna - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska -intensivvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård Lunds universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 17.08 17.37 0.85
Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Falun Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre Högskolan Dalarna - - -