Sökresultat

Visar 202 sökresultat för "Sjuksk"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 16.27 16.07 0.70
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Gävle 16.40 16.35 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.03 17.14 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Jönköping University 16.45 15.00 -
Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping Linköpings universitet 17.10 16.62 0.90
Sjuksköterska Luleå tekniska universitet 15.00 14.90 0.45
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.69 16.85 0.75
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad - 0.00 -
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås 16.60 16.40 0.70
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 5 Högskolan i Halmstad - 0.00 -
Sjuksköterskeprogrammet Linköpings universitet 17.13 17.10 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Blekinge tekniska högskola 14.90 15.27 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.18 16.42 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 18.38 19.08 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Röda korsets högskola 17.04 17.00 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 16.60 16.50 0.80
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeutbildning Mittuniversitetet 16.00 15.38 0.55
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal högskola 15.75 16.23 0.65
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås 16.35 16.60 0.65
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 16.30 16.91 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Dalarna 14.21 15.16 0.45
Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 18.91 18.65 1.10
Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola 18.53 18.54 1.00
Sjuksköterskeprogrammet, 180.0p Göteborgs universitet 19.33 18.60 1.20
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.10 18.90 1.25
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.70 17.08 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet 15.60 17.25 0.75
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet - Linköping Linköpings universitet 18.64 18.79 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Kristianstad 16.98 16.66 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 15.80 15.40 0.60
Specialistsjuksköterska medicinsk vård Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Blekinge tekniska högskola - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterske Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ögonsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterska kirurgisk vård Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska Blekinge tekniska högskola - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Nyköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård Karolinska institutet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 15.20 15.99 0.55
Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistutbildning - Anestesisjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Karolinska institutet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.69 17.86 0.85
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling Karolinska institutet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Jönköping University - - -
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Luleå tekniska universitet - - -
Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterska intensivvård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Örebro universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Karolinska institutet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Göteborgs universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 15.87 14.90 -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 - -
Specialistutbildning, Barnsjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Örebro Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistutbildning - Operationssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterska anestesivård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Karolinska institutet - - -
Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterska -intensivvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Borås - - -
Avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Örebro universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 17.08 16.28 1.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 16.23 17.60 0.80
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet - - -
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Specialistsjuksköterska anestesivård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Göteborgs universitet - - -
Röntgensjuksköterska Luleå tekniska universitet 16.29 16.15 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Norrköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Falun Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Linnéuniversitetet - - -
Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 17.08 17.37 0.85
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Borås - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepr Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Mälardalens högskola - - 0.90
Specialistsjuksköterska intensivvård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Linnéuniversitetet - - -