Sökresultat

Visar 26 sökresultat för "Socionom"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Socionom Linköpings universitet 18.98 18.50 1.00
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 17.44 18.38 0.90
Socionomprogrammet Umeå universitet 19.11 19.60 1.10
Socionomprogrammet Högskolan i Gävle 19.11 18.71 0.90
Socionomprogrammet Karlstads universitet 19.57 18.45 0.80
Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete Högskolan i Gävle 19.00 18.70 1.05
Socionomprogrammet Malmö universitet 18.80 17.95 0.90
Socionomprogrammet Göteborgs universitet 19.57 19.31 0.00
Socionomprogrammet Lunds universitet 18.70 18.08 0.85
Socionomprogrammet Stockholms universitet 19.52 18.90 0.00
Socionomprogrammet med storstadsprofil Södertörns högskola 19.06 18.67 0.95
Socionomprogrammet Ersta Sköndal högskola 19.38 20.50 1.30
Socionomprogrammet Malmö högskola 17.78 17.32 0.95
Socionomprogrammet Högskolan Dalarna 17.91 17.58 0.75
Socionomprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola 19.17 19.05 1.05
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 18.32 18.24 0.75
Socionomprogrammet Örebro universitet 18.66 18.00 0.80
Socionomprogrammet Högskolan i Jönköping 19.30 19.76 1.10
Socionomprogrammet Jönköping University 19.94 18.80 0.00
Socionomutbildning Mittuniversitetet 16.51 16.60 0.65
Socionomprogrammet Högskolan i Halmstad 18.46 17.85 0.85
Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade Stockholms universitet 18.35 17.73 0.90
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.40 1.15
Socionomprogrammet Linköpings universitet 19.22 18.70 0.95
Socionomprogrammet Linnéuniversitetet 18.30 17.66 0.75
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05