Sökresultat

Visar 85 sökresultat för "Trollhättan"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Socialpedagogiska programmet, Trollhättan Högskolan Väst 18.80 18.51 1.00
Förskollärarprogrammet Högskolan Väst 13.85 15.00 0.20
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp (ONLINE), Högskolan Väst - - -
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 18.10 13.16 0.70
Master i robotik och automation Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Vårdvetenskap med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Socialpedagogiska programmet Högskolan Väst 17.20 17.60 0.70
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot arbetsitegrera Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL Högskolan Väst - - -
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.69 16.85 0.75
Elektroingenjör, elkraft Högskolan Väst 13.67 13.36 0.35
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat l Högskolan Väst - - -
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör - Industriell produktion Högskolan Väst - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Högskolan Väst 14.08 14.56 0.40
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som and Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram (ONLINE) Högskolan Väst - - -
Socialpsykiatrisk vård Högskolan Väst 17.35 16.91 0.80
Nätverksteknik med IT-säkerhet Högskolan Väst 14.14 14.48 0.75
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 14.30 14.04 0.65
Högskoletekniker, elkraft Högskolan Väst 10.50 12.52 0.10
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor Högskolan Väst 13.30 13.30 0.35
Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 13.00 13.69 0.70
Mäklarekonomprogrammet Högskolan Väst 17.63 17.42 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap 300-330 hp Högskolan Väst 12.00 12.63 0.75
Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa Högskolan Väst - - -
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 19.40 - 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska 300 hp Högskolan Väst 14.80 14.82 0.45
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Högskolan Väst 18.02 17.75 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, 300-330 hp Högskolan Väst 11.60 15.54 0.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Högskolan Väst 13.14 11.40 0.15
Lantmäteriingenjör Högskolan Väst 13.75 14.55 0.65
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Högskolan Väst 15.05 16.97 0.60
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Systemutveckling - IT och samhälle Högskolan Väst 14.85 15.25 0.75
IT och verksamhetsutveckling, magister i informatik Högskolan Väst - - -
Personalekonomi Högskolan Väst 17.90 18.70 0.80
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 15.16 12.59 0.55
Produktionsteknik, magister Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst - - -
Tekniskt basår, 40 veckor Högskolan Väst 15.50 15.20 0.90
Ledarskap inom detaljhandeln Högskolan Väst 17.80 18.15 0.75
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 13.85 12.11 0.55
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 17.90 17.19 0.80
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst - - -
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunsk Högskolan Väst 14.55 14.65 0.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Högskolan Väst 13.84 12.28 -
Yrkeslärarprogrammet Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktuveckling Högskolan Väst 13.30 15.40 0.85
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Vårdvetenskap, AIL för verksamhetsutveckling, magister Högskolan Väst - - -
Internationell politik, magisterprogram i statsvetenskap Högskolan Väst - - -
Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.40 11.92 0.75
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Väst 12.90 12.50 0.35
Industriell ekonomi Högskolan Väst 12.90 13.33 0.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska Högskolan Väst 12.58 15.94 0.45
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 16.00 14.30 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskuns Högskolan Väst 14.51 14.16 0.45
Magister i finans Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör - Produktutveckling Högskolan Väst - - -
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.40 18.52 1.05
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Hälsovetarprogrammet med inriktning mot Hälsopromotion Högskolan Väst 16.90 17.38 0.60
Digitala medier Högskolan Väst 17.40 16.92 0.75
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i hälsopromotion med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Ekonomprogrammet Högskolan Väst 17.14 16.17 0.85
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lä Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Robotteknik, magister Högskolan Väst - - -
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 12.40 - 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska som andraspråk Högskolan Väst - - -
Socialpedagogiska programmet, Västervik Högskolan Väst 17.00 18.55 0.85
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Väst 14.40 14.40 0.40
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
3D-animation och visualisering Högskolan Väst 18.50 18.75 1.00
Magisterprogram i internationellt företagande Högskolan Väst - - -
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.90 15.44 0.70