Sökresultat

Visar 73 sökresultat för "Trollhättan"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Socialpedagogiska programmet, Trollhättan Högskolan Väst 18.80 18.51 1.00
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Förskollärarprogrammet Högskolan Väst 13.51 13.30 0.00
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor Högskolan Väst 13.30 13.30 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska 300 hp Högskolan Väst 14.80 14.82 0.45
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktuveckling Högskolan Väst 13.30 15.40 0.85
Digitala medier Högskolan Väst 17.32 17.00 0.75
Nätverksteknik med IT-säkerhet Högskolan Väst 14.00 12.85 0.40
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Högskolan Väst 11.40 15.19 0.20
Ledarskap inom detaljhandeln Högskolan Väst 17.80 18.15 0.75
Industriell ekonomi Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Systemutveckling - IT och samhälle Högskolan Väst 15.75 14.18 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunsk Högskolan Väst 14.55 14.65 0.50
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.40 18.52 1.05
Socialpedagogiska programmet, Västervik Högskolan Väst 17.00 18.55 0.85
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Högskolan Väst 13.35 13.35 0.00
Mäklarekonomprogrammet Högskolan Väst 17.63 17.42 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, 300-330 hp Högskolan Väst 11.60 15.54 0.30
Ekonomprogrammet Högskolan Väst 16.61 16.34 0.75
3D-animation och visualisering Högskolan Väst 17.94 17.28 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.09 16.77 0.60
Elektroingenjör, elkraft Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Högskoletekniker, elkraft Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 19.40 - 0.90
Personalekonomi Högskolan Väst 16.60 16.85 0.80
Hälsovetarprogrammet med inriktning mot Hälsopromotion Högskolan Väst 16.90 17.38 0.60
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Socialpedagogiska programmet Högskolan Väst 16.98 16.65 0.60
Socialpsykiatrisk vård Högskolan Väst 17.50 17.79 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap 300-330 hp Högskolan Väst 12.00 12.63 0.75
Lantmäteriingenjör Högskolan Väst 12.77 14.44 0.70
Tekniskt basår, 40 veckor Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 13.85 12.11 0.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskuns Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.40 11.92 0.75
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.90 15.44 0.70
Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 13.00 13.69 0.70
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Högskolan Väst 18.00 17.78 0.75
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 15.16 12.59 0.55
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 14.30 14.04 0.65
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 18.31 18.45 0.80
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 16.00 14.30 0.80
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 12.40 - 0.35
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 18.10 13.16 0.70
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Internationell politik, magisterprogram i statsvetenskap Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Produktionsteknik, magister Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i tillverkningsteknik Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Robotteknik, magister Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans Högskolan Väst 16.90 16.46 0.85
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör - Produktutveckling Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska som andraspråk Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Master i robotik och automation Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör - Industriell produktion Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör - Produktionsteknik Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Webmaster Högskolan Väst 16.76 17.19 0.65
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Magister i finans Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Yrkeslärarprogrammet Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som and Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00