Sökresultat

Visar 85 sökresultat för "Trollhättan"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Socialpedagogiska programmet, Trollhättan Högskolan Väst 18.80 18.51 1.00
Produktionsteknik, magister Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst - - -
Tekniskt basår, 40 veckor Högskolan Väst 15.50 15.20 0.90
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 17.90 17.19 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskuns Högskolan Väst 14.51 14.16 0.45
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lä Högskolan Väst - - -
Master i robotik och automation Högskolan Väst - - -
Systemutveckling - IT och samhälle Högskolan Väst 14.85 15.25 0.75
Personalekonomi Högskolan Väst 17.90 18.70 0.80
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 15.16 12.59 0.55
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Vårdvetenskap med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Digitala medier Högskolan Väst 17.40 16.92 0.75
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst - - -
Internationell politik, magisterprogram i statsvetenskap Högskolan Väst - - -
Vårdvetenskap, AIL för verksamhetsutveckling, magister Högskolan Väst - - -
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.40 11.92 0.75
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Väst 12.90 12.50 0.35
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst - - -
Magisterprogram i internationellt företagande Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör - Industriell produktion Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunsk Högskolan Väst 14.55 14.65 0.50
Yrkeslärarprogrammet Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram (ONLINE) Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot arbetsitegrera Högskolan Väst - - -
Ekonomprogrammet Högskolan Väst 17.14 16.17 0.85
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Robotteknik, magister Högskolan Väst - - -
Magister i finans Högskolan Väst - - -
Förskollärarprogrammet Högskolan Väst 13.85 15.00 0.20
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.40 18.52 1.05
Hälsovetarprogrammet med inriktning mot Hälsopromotion Högskolan Väst 16.90 17.38 0.60
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i hälsopromotion med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Nätverksteknik med IT-säkerhet Högskolan Väst 14.14 14.48 0.75
3D-animation och visualisering Högskolan Väst 18.50 18.75 1.00
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.90 15.44 0.70
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 12.40 - 0.35
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat l Högskolan Väst - - -
Socialpedagogiska programmet, Västervik Högskolan Väst 17.00 18.55 0.85
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Väst 14.40 14.40 0.40
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa Högskolan Väst - - -
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.69 16.85 0.75
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp (ONLINE), Högskolan Väst - - -
IT och verksamhetsutveckling, magister i informatik Högskolan Väst - - -
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst - - -
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor Högskolan Väst 13.30 13.30 0.35
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Högskolan Väst - - -
Socialpedagogiska programmet Högskolan Väst 17.20 17.60 0.70
Socialpsykiatrisk vård Högskolan Väst 17.35 16.91 0.80
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 14.30 14.04 0.65
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Högskolan Väst 15.05 16.97 0.60
Elektroingenjör, elkraft Högskolan Väst - - -
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Högskolan Väst 13.84 12.28 -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska 300 hp Högskolan Väst 14.80 14.82 0.45
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Högskolan Väst 14.08 14.56 0.40
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap 300-330 hp Högskolan Väst 12.00 12.63 0.75
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 13.85 12.11 0.55
Maskiningenjör - Produktutveckling Högskolan Väst - - -
Ledarskap inom detaljhandeln Högskolan Väst 17.80 18.15 0.75
Högskoletekniker, elkraft Högskolan Väst - - -
Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Mäklarekonomprogrammet Högskolan Väst 17.63 17.42 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, 300-330 hp Högskolan Väst 11.60 15.54 0.30
Lantmäteriingenjör Högskolan Väst 13.75 14.55 0.65
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska som andraspråk Högskolan Väst - - -
Industriell ekonomi Högskolan Väst - 14.89 0.50
Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 19.40 - 0.90
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Högskolan Väst 18.02 17.75 0.80
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som and Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktuveckling Högskolan Väst 13.30 15.40 0.85