Sökresultat

Visar 306 sökresultat för "Ume"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjör inr Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.40 17.92 0.95
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Humanistiskt samhällsprogra Umeå universitet - - -
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 18.35 16.77 0.95
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 16.43 16.58 0.70
Masterprogrammet i IT Management Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 17.34 17.45 1.15
Masterprogram i rätt, genus och samhälle Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Acc Umeå universitet - - -
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre- Civilekonomprogrammet Umeå universitet - - -
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå universitet - - -
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 18.13 17.95 0.90
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.21 16.02 0.95
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 16.20 15.57 1.10
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogrammet i finansiering Umeå universitet - - -
Masterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i ekologi Umeå universitet - - -
Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 Speciallärarprogrammet, s Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Sociologiprogrammet Umeå universitet - - -
Dietistprogrammet Umeå universitet 19.50 19.90 1.05
Senare del av program (teknik/naturvet), Högskoleingenjör inr Maskinteknik Umeå universitet - - -
Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kostvetarprogrammet Umeå universitet - - -
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 15.00 15.67 0.60
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 17.72 16.85 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 18.30 18.00 0.95
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Logopedprogrammet Umeå universitet 18.19 19.55 1.05
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för museer och k Umeå universitet - - -
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 18.54 17.40 1.00
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 18.08 19.08 0.85
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet - 13.08 -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Magisterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Bus Umeå universitet - - -
Masterprogram i Biomedicin Umeå universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Masterprogrammet i beräkningsteknik Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Biologi Umeå universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Systemvetenskapliga progr Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 13.16 13.00 0.65
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Masterprogram i historiska studier Historisk inriktning Umeå universitet - - -
Kostvetarprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.67 15.25 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogrammet i Tourism Umeå universitet - - -
Masterprogram i Sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), Civilingenjör inr Teknisk fysik Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i geoekologi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.50 16.60 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.67 21.99 1.70
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.21 17.93 1.15
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.15 17.80 1.25
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet - - -
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.35 21.11 1.45
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 16.30 16.93 0.70
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik Umeå universitet - - -
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 17.52 17.40 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 14.26 14.77 1.00
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Masterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå universitet - - -
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention Umeå universitet - - -
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.00 18.56 1.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Gastronomiprogrammet Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.63 14.93 0.80
Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Masterprogram i historiska studier Idéhistorisk inriktning Umeå universitet - - -
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalisti Umeå universitet - - -
Magisterprogram i sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Masterprogram i omvårdnad Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Politices kandidatprogram Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.09 19.30 1.30
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Yrkeslärarprogrammet Umeå universitet - - -
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 18.30 16.77 0.90
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.43 18.12 1.05
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 0.00 - -
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.08 19.65 0.95
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 15.33 15.77 0.70
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga p Umeå universitet - - -
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.02 18.10 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 15.75 14.05 1.00
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepr Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: arbetsmiljöteknik Umeå universitet - - -
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion Umeå universitet - - -
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Progr för medie- och kom.vetenskap (stra Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro Umeå universitet 0.00 - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 - -
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.90 18.47 0.95
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet - - -
Masterprogram i Miljöarkeologi Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 18.15 17.70 1.15
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.50 15.21 1.15
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i hå Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga pro Umeå universitet - - -
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i fysik Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mana Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinprogrammet Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.75 16.52 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Specialpedagogprogrammet Förskoleverksamhet Umeå universitet - - -
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 21.50 21.62 1.55
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.40 19.27 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.35 18.30 1.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bio Umeå universitet - - -
Förskollärarprogrammet Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.65 16.00 0.75
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.78 17.45 0.90
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå universitet - - -
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 17.50 16.25 1.25
Specialpedagogprogrammet Allmän inriktning Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysi Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandi Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap Umeå universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne Umeå universitet - - -
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 13.94 14.20 0.40
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 16.29 17.26 0.85
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå universitet - - -
Magisterprogrammet för museer och kulturarv Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.60 17.58 1.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet - 14.04 -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 0.00 - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 18.73 18.00 1.25
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i farmaci Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Fina Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 15.90 17.48 1.10
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 20.20 21.40 1.45
Specialpedagogprogrammet Grundskola Umeå universitet - - -
Sociologiprogrammet Umeå universitet 17.66 16.01 0.85
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Magisterprogram i bildterapi Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int Umeå universitet - - -
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet - - -
Statistikerprogrammet Umeå universitet 14.99 13.60 0.85
Masterprogrammet i redovisning Umeå universitet - - -
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.17 16.85 1.20
Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Te Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet, Luleå Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: ergonomi Umeå universitet - - -
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.95 15.30 -
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne Umeå universitet - - -
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Sjuk Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.00 17.87 1.15
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kulturanalysprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandid Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.60 17.98 1.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet - - -
Juristprogrammet Umeå universitet 20.26 20.10 1.35
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 - -
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Masterprogram i genusvetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Man Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i kemi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga prog Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 - -
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå universitet - - -
Specialpedagogprogrammet Fritidshemsverksamhet Umeå universitet - - -
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.50 16.87 1.15
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i filoso Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.58 15.23 1.05
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Tek Umeå universitet - - -
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå universitet - - -
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr En Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Umeå universitet 0.00 - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska Umeå universitet - - -
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.60 22.50 1.55
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterske Umeå universitet - - -
Apotekarprogrammet Umeå universitet 19.07 20.70 1.25
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 17.45 17.80 1.15
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Nation Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogram i folkhäl Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och k Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinska analytike Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.45 18.63 1.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 0.00 - -
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet - - -
Masterprogram i socialt arbete Umeå universitet - - -
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mar Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Umeå universitet - - -
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå universitet - - -
Journalistprogrammet Umeå universitet 17.81 17.80 0.90
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Statistikerprogrammet Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet - - -
Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i fri ko Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 15.85 - 1.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysik Umeå universitet - - -
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogrammet i management Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.v Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bi Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Umeå universitet 0.00 - -
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Umeå universitet - - -
Socionomprogrammet Umeå universitet 17.95 17.37 0.85
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Hem- och konsumentkunska Göteborgs universitet 18.54 17.25 0.85
Kammarmusikprogrammet Blåsinstrument Mälardalens högskola - - -
Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation Mittuniversitetet - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Göteborgs universitet 14.08 15.33 0.15
Kammarmusikprogrammet Klaverinstrument Mälardalens högskola - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap för studente Göteborgs universitet 14.40 15.94 -
Kammarmusikprogrammet Stråkinstrument Mälardalens högskola - - -
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Instrument och ensemble Örebro universitet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Hem- och konsumentkunskap Göteborgs universitet 0.00 - -