Sökresultat

Visar 306 sökresultat för "Ume"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandi Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 21.50 21.62 1.55
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 14.26 14.77 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.78 17.45 0.90
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalisti Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet - - -
Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 Speciallärarprogrammet, s Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå universitet - - -
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå universitet - - -
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.63 14.93 0.80
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå universitet - - -
Dietistprogrammet Umeå universitet 19.50 19.90 1.05
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 13.94 14.20 0.40
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mana Umeå universitet - - -
Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet - - -
Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Humanistiskt samhällsprogra Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.60 17.58 1.05
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bio Umeå universitet - - -
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.40 19.27 1.20
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet - 14.04 -
Magisterprogram i sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.35 18.30 1.00
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet - - -
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre- Civilekonomprogrammet Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i geoekologi Umeå universitet - - -
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 16.30 16.93 0.70
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå universitet - - -
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 15.33 15.77 0.70
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet, Luleå Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Sociologiprogrammet Umeå universitet 17.66 16.01 0.85
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Sjuk Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 15.75 14.05 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Statistikerprogrammet Umeå universitet 14.99 13.60 0.85
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga pro Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i redovisning Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: arbetsmiljöteknik Umeå universitet - - -
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.90 18.47 0.95
Masterprogrammet i beräkningsteknik Umeå universitet - - -
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 15.00 15.67 0.60
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Fina Umeå universitet - - -
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Progr för medie- och kom.vetenskap (stra Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Masterprogram i historiska studier Historisk inriktning Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för museer och k Umeå universitet - - -
Magisterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.60 17.98 1.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int Umeå universitet - - -
Magisterprogram i bildterapi Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet - - -
Masterprogram i omvårdnad Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepr Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 13.16 13.00 0.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.58 15.23 1.05
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.65 16.00 0.75
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Umeå universitet 0.00 - -
Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.50 16.87 1.15
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterske Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 17.50 16.25 1.25
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 - -
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap Umeå universitet - - -
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 16.29 17.26 0.85
Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention Umeå universitet - - -
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.67 21.99 1.70
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.35 21.11 1.45
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga prog Umeå universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogram i historiska studier Idéhistorisk inriktning Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik Umeå universitet - - -
Masterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Juristprogrammet Umeå universitet 20.26 20.10 1.35
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Tek Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i filoso Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysi Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Te Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 15.85 - 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet - - -
Yrkeslärarprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogram i folkhäl Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.17 16.85 1.20
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet - - -
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Masterprogrammet i management Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.09 19.30 1.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 18.73 18.00 1.25
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: ergonomi Umeå universitet - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.00 17.87 1.15
Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion Umeå universitet - - -
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.08 19.65 0.95
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Statistikerprogrammet Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet - - -
Masterprogram i Miljöarkeologi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga p Umeå universitet - - -
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.45 18.63 1.10
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysik Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i fri ko Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 0.00 - -
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 18.13 17.95 0.90
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 16.43 16.58 0.70
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr En Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 16.20 15.57 1.10
Masterprogrammet i fysik Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Sociologiprogrammet Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Specialpedagogprogrammet Förskoleverksamhet Umeå universitet - - -
Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjör inr Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet - - -
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Man Umeå universitet - - -
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogrammet i finansiering Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.75 16.52 0.90
Masterprogram i genusvetenskap Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska Umeå universitet - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 17.45 17.80 1.15
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne Umeå universitet - - -
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Förskollärarprogrammet Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Magisterprogrammet för museer och kulturarv Umeå universitet - - -
Specialpedagogprogrammet Allmän inriktning Umeå universitet - - -
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 18.35 16.77 0.95
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Biologi Umeå universitet 0.00 - -
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 18.08 19.08 0.85
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bi Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Masterprogrammet i farmaci Umeå universitet - - -
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.95 15.30 -
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kostvetarprogrammet Umeå universitet - - -
Journalistprogrammet Umeå universitet 17.81 17.80 0.90
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 0.00 - -
Specialpedagogprogrammet Grundskola Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), Högskoleingenjör inr Maskinteknik Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kulturanalysprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Kostvetarprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.67 15.25 0.85
Magisterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mar Umeå universitet - - -
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 18.30 18.00 0.95
Masterprogrammet i Tourism Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 15.90 17.48 1.10
Masterprogram i socialt arbete Umeå universitet - - -
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Umeå universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne Umeå universitet - - -
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 20.20 21.40 1.45
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet - - -
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 17.72 16.85 1.10
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Systemvetenskapliga progr Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandid Umeå universitet - - -
Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 18.54 17.40 1.00
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Nation Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet - - -
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 17.52 17.40 0.95
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i IT Management Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 0.00 - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Masterprogrammet i kemi Umeå universitet - - -
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.60 22.50 1.55
Apotekarprogrammet Umeå universitet 19.07 20.70 1.25
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.00 18.56 1.10
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.50 16.60 0.95
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.21 16.02 0.95
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 0.00 - -
Specialpedagogprogrammet Fritidshemsverksamhet Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), Civilingenjör inr Teknisk fysik Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 0.00 - -
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet - - -
Masterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Acc Umeå universitet - - -
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.15 17.80 1.25
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogram i rätt, genus och samhälle Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i ekologi Umeå universitet - - -
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.40 17.92 0.95
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå universitet - - -
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.21 17.93 1.15
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Gastronomiprogrammet Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 17.34 17.45 1.15
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro Umeå universitet 0.00 - -
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet - 13.08 -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinska analytike Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.v Umeå universitet - - -
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.02 18.10 1.05
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i hå Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 0.00 - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Masterprogram i Biomedicin Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.50 15.21 1.15
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå universitet - - -
Socionomprogrammet Umeå universitet 17.95 17.37 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Politices kandidatprogram Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 0.00 - -
Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och k Umeå universitet - - -
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 18.15 17.70 1.15
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet - - -
Masterprogram i Sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Bus Umeå universitet - - -
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.43 18.12 1.05
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet - - -
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Umeå universitet - - -
Logopedprogrammet Umeå universitet 18.19 19.55 1.05
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet - - -
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet - - -
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 18.30 16.77 0.90
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Göteborgs universitet 14.08 15.33 0.15
Kammarmusikprogrammet Blåsinstrument Mälardalens högskola - - -
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Instrument och ensemble Örebro universitet - - -
Kammarmusikprogrammet Klaverinstrument Mälardalens högskola - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Hem- och konsumentkunskap Göteborgs universitet 0.00 - -
Kammarmusikprogrammet Stråkinstrument Mälardalens högskola - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Hem- och konsumentkunska Göteborgs universitet 18.54 17.25 0.85
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap för studente Göteborgs universitet 14.40 15.94 -
Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation Mittuniversitetet - - -