Sökresultat

Visar 306 sökresultat för "Ume"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet 11.90 12.15 0.10
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 20.40 - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterske Umeå universitet - - -
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 16.29 17.26 0.85
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalisti Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i filoso Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i fysik Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 13.40 12.57 0.90
Apotekarprogrammet Umeå universitet 19.07 20.70 1.25
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.21 16.02 0.95
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 18.08 - 0.75
Specialpedagogprogrammet Förskoleverksamhet Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 12.60 15.42 0.65
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Umeå universitet - - -
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 18.35 16.77 0.95
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga prog Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap Umeå universitet - - -
Masterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Tek Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.65 16.00 0.75
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 19.38 11.06 0.50
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne Umeå universitet - - -
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Masterprogram i rätt, genus och samhälle Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 17.50 16.25 1.25
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.58 15.23 1.05
Magisterprogrammet för museer och kulturarv Umeå universitet - - -
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet 11.50 11.33 0.10
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre- Civilekonomprogrammet Umeå universitet - - -
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.60 22.50 1.55
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 15.20 - 0.40
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och k Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogram i folkhäl Umeå universitet - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.00 17.87 1.15
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga pro Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i fri ko Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i farmaci Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet 14.50 15.10 0.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Specialpedagogprogrammet Grundskola Umeå universitet - - -
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 17.72 16.85 1.10
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Umeå universitet - - -
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 18.54 17.40 1.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Statistikerprogrammet Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: ergonomi Umeå universitet - - -
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysik Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 14.28 15.65 0.75
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepr Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet 9.84 12.16 0.55
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne Umeå universitet - - -
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.17 16.85 1.20
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet 15.30 15.24 0.50
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 15.85 - 1.00
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandid Umeå universitet - - -
Kostvetarprogrammet Umeå universitet 11.10 12.25 0.35
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Socionomprogrammet Umeå universitet 17.95 17.37 0.85
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Umeå universitet - - -
Dietistprogrammet Umeå universitet 19.50 19.90 1.05
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Sociologiprogrammet Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 18.10 15.52 0.70
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Humanistiskt samhällsprogra Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjör inr Umeå universitet - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 17.45 17.80 1.15
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i kemi Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinprogrammet Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 13.16 - -
Specialpedagogprogrammet Fritidshemsverksamhet Umeå universitet - - -
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.21 17.93 1.15
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård Umeå universitet - - -
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 17.52 17.40 0.95
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska Umeå universitet - - -
Specialpedagogprogrammet Allmän inriktning Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysi Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 15.20 12.15 0.65
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 18.13 17.95 0.90
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.00 18.56 1.10
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet 15.20 13.79 0.45
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 16.20 15.57 1.10
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Nation Umeå universitet - - -
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinska analytike Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 18.15 17.70 1.15
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 15.00 15.67 0.60
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kostvetarprogrammet Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.00 13.42 0.45
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för museer och k Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene Umeå universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga Umeå universitet - - -
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 15.05 8.74 0.35
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Progr för medie- och kom.vetenskap (stra Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 18.30 18.00 0.95
Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 18.30 16.77 0.90
Magisterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), Högskoleingenjör inr Maskinteknik Umeå universitet - - -
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.02 18.10 1.05
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Systemvetenskapliga progr Umeå universitet - - -
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Umeå universitet - - -
Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i redovisning Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 18.96 17.64 0.50
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Te Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 13.16 13.00 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Biologi Umeå universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet 12.15 15.10 0.30
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Masterprogrammet i IT Management Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.60 17.58 1.05
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.67 21.99 1.70
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.50 16.60 0.95
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 13.90 15.38 -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.38 17.89 -
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.40 17.92 0.95
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Man Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 17.34 17.45 1.15
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.35 21.11 1.45
Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 Speciallärarprogrammet, s Umeå universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.15 17.80 1.25
Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 21.50 21.62 1.55
Masterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), Civilingenjör inr Teknisk fysik Umeå universitet - - -
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.78 17.45 0.90
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Bild Umeå universitet - - -
Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Gastronomiprogrammet Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i ekologi Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet 19.17 - 0.55
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 17.30 - 1.20
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr En Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 15.20 16.02 -
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen Umeå universitet - - -
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 13.94 14.20 0.40
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 21.73 13.20 -
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet 13.45 14.15 0.50
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.50 15.21 1.15
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.60 17.98 1.00
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Politices kandidatprogram Umeå universitet - - -
Masterprogram i Biomedicin Umeå universitet - - -
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 17.65 - 0.30
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga p Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 18.40 - 1.25
Logopedprogrammet Umeå universitet 18.19 19.55 1.05
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mar Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.09 19.30 1.30
Masterprogrammet i beräkningsteknik Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 18.73 18.00 1.25
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 16.31 16.55 0.95
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.08 19.65 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.43 18.12 1.05
Masterprogram i historiska studier Historisk inriktning Umeå universitet - - -
Sociologiprogrammet Umeå universitet 17.66 16.01 0.85
Masterprogram i Sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Statistikerprogrammet Umeå universitet 14.99 13.60 0.85
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 16.80 15.90 0.65
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro Umeå universitet - - -
Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.v Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i management Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i hå Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 16.50 16.47 0.95
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bi Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 13.45 - 0.75
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet 19.25 12.46 0.90
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet 13.35 - 1.05
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandi Umeå universitet - - -
Juristprogrammet Umeå universitet 20.26 20.10 1.35
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mana Umeå universitet - - -
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Umeå universitet - - -
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 16.43 16.58 0.70
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bio Umeå universitet - - -
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 16.30 16.93 0.70
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Acc Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.75 16.52 0.90
Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention Umeå universitet - - -
Masterprogram i genusvetenskap Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 14.26 14.77 1.00
Förskollärarprogrammet Umeå universitet 15.15 16.75 0.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.35 18.30 1.00
Masterprogram i historiska studier Idéhistorisk inriktning Umeå universitet - - -
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.50 16.87 1.15
Magisterprogram i sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 15.60 13.78 0.55
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 19.17 12.42 0.80
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.63 14.93 0.80
Masterprogrammet i geoekologi Umeå universitet - - -
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.40 19.27 1.20
Masterprogrammet i finansiering Umeå universitet - - -
Magisterprogram i bildterapi Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i Tourism Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Journalistprogrammet Umeå universitet 17.81 17.80 0.90
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet 11.65 14.29 0.15
Yrkeslärarprogrammet Umeå universitet - - -
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet, Luleå Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.45 18.63 1.10
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 20.20 21.40 1.45
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Fina Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: arbetsmiljöteknik Umeå universitet - - -
Magisterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 18.08 19.08 0.85
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int Umeå universitet - - -
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 15.33 15.77 0.70
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Bus Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 15.90 17.48 1.10
Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion Umeå universitet - - -
Masterprogram i socialt arbete Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 15.75 14.05 1.00
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet 13.90 14.23 0.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Masterprogram i Miljöarkeologi Umeå universitet - - -
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet 15.20 15.13 0.45
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, Umeå universitet - - -
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.95 15.30 -
Masterprogram i omvårdnad Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.67 15.25 0.85
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kulturanalysprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Sjuk Umeå universitet - - -
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.90 18.47 0.95
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Instrument och ensemble Örebro universitet 14.82 22.17 0.70
Kammarmusikprogrammet Klaverinstrument Mälardalens högskola - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Göteborgs universitet 14.08 15.33 0.15
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap för studente Göteborgs universitet 14.40 15.94 -
Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation Mittuniversitetet - - -
Kammarmusikprogrammet Stråkinstrument Mälardalens högskola - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Hem- och konsumentkunska Göteborgs universitet 18.54 17.25 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Hem- och konsumentkunskap Göteborgs universitet 18.80 13.99 0.90
Kammarmusikprogrammet Blåsinstrument Mälardalens högskola - - -