Sökresultat

Visar 44 sökresultat för "Västerås, Eskilstuna"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Analytical Finance Mälardalens högskola 16.60 15.63 0.75
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 12.10 10.80 0.35
Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning Mälardalens högskola 16.77 16.46 0.75
Datornätverk/Systemteknik Mälardalens högskola 16.44 15.45 1.05
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.07 16.42 0.65
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Mälardalens högskola 17.29 15.89 0.95
Fysioterapeutprogrammet Mälardalens högskola 18.88 18.50 1.10
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 16.10 16.02 0.60
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska Mälardalens högskola 15.30 14.77 0.10
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.75 12.78 0.20
Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska Mälardalens högskola 16.70 - 0.40
Beteendevetenskapliga programmet Mälardalens högskola 18.39 18.56 0.95
Ekonomprogrammet Mälardalens högskola 16.81 16.85 0.85
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik Mälardalens högskola 12.95 11.91 0.20
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 18.21 17.99 0.85
Informativ illustration - informationsdesign Mälardalens högskola 15.69 15.45 0.65
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat Mälardalens högskola 18.90 18.15 0.95
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk Mälardalens högskola 15.65 14.33 0.20
Flygingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.97 15.04 0.20
Statsvetarprogrammet Mälardalens högskola 15.99 15.24 0.60
Energiingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 11.29 11.44 0.65
Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik Mälardalens högskola 12.23 13.23 0.10
Textdesign - informationsdesign Mälardalens högskola 13.60 16.38 0.45
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska Mälardalens högskola 18.30 13.37 1.30
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.30 13.50 0.50
Internationella marknadsföringsprogrammet Mälardalens högskola 18.50 17.46 0.95
Rumslig gestaltning - informationsdesign Mälardalens högskola 19.52 19.24 0.80
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Mälardalens högskola 12.20 14.00 -
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 15.60 14.05 0.55
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation Mälardalens högskola 10.70 12.90 0.20
International Business Management Mälardalens högskola 16.05 18.14 0.70
Civilingenjörsprogrammet i robotik Mälardalens högskola 14.28 13.12 0.70
Förskollärarprogrammet Mälardalens högskola 14.59 16.03 0.45
Byggnadsingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.35 13.93 0.55
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap Mälardalens högskola 15.60 10.91 0.50
Datavetenskapliga programmet Mälardalens högskola 15.31 15.21 0.95
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Mälardalens högskola 15.50 14.71 0.75
Datornätverk och datakommunikation Mälardalens högskola 12.70 13.60 0.30
Kandidatprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 14.43 14.30 0.60
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Mälardalens högskola 12.00 10.50 0.30
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Mälardalens högskola 12.94 14.27 0.15
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Mälardalens högskola 14.90 11.64 0.85
Folkhälsoprogrammet Mälardalens högskola 13.40 15.19 0.25
Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi Mälardalens högskola 16.90 17.75 0.80