Sökresultat

Visar 49 sökresultat för "Västerås, Eskilstuna"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 12.10 10.80 0.35
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap Mälardalens högskola 15.60 10.91 0.50
Förskollärarprogrammet Mälardalens högskola 16.70 17.49 0.25
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat Mälardalens högskola 20.70 19.57 0.75
Datornätverk/Systemteknik Mälardalens högskola 16.44 15.45 1.05
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Mälardalens högskola 17.29 15.89 0.95
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Mälardalens högskola 15.50 14.71 0.75
Språk- och kommunikationsprogrammet Mälardalens högskola 11.75 12.80 0.00
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 15.59 15.50 0.35
Kandidatprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 14.43 14.30 0.60
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.75 12.78 0.20
Folkhälsoprogrammet Mälardalens högskola 13.40 15.19 0.25
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Mälardalens högskola 12.94 14.27 0.15
Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling Mälardalens högskola 12.00 14.10 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik Mälardalens högskola 12.95 11.91 0.20
Ekonomprogrammet Mälardalens högskola 15.98 16.03 0.55
Analytical Finance Mälardalens högskola 16.60 15.63 0.75
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat Mälardalens högskola 18.90 18.15 0.95
Informativ illustration - informationsdesign Mälardalens högskola 15.69 15.45 0.65
Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning Mälardalens högskola 16.15 15.78 0.60
Flygingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.97 15.04 0.20
Fysioterapeutprogrammet Mälardalens högskola 19.20 19.35 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.46 16.97 0.55
Kandidatprogram i tillämpad AI Mälardalens högskola 14.85 15.21 0.75
Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik Mälardalens högskola 12.23 13.23 0.10
Energiingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 11.29 11.44 0.65
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska Mälardalens högskola 15.30 14.77 0.10
Textdesign - informationsdesign Mälardalens högskola 12.55 14.66 0.00
Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska Mälardalens högskola 16.70 - 0.40
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.30 13.50 0.50
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 18.32 18.24 0.75
Beteendevetenskapliga programmet Mälardalens högskola 17.55 17.15 0.75
Internationella marknadsföringsprogrammet Mälardalens högskola 18.50 17.46 0.95
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk Mälardalens högskola 15.65 14.33 0.20
Rumslig gestaltning - informationsdesign Mälardalens högskola 17.11 17.65 0.35
Statsvetarprogrammet Mälardalens högskola 14.48 14.79 0.30
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 15.60 14.05 0.55
International Business Management Mälardalens högskola 16.42 15.86 0.40
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska Mälardalens högskola 18.30 13.37 1.30
Civilingenjörsprogrammet i robotik Mälardalens högskola 14.70 14.67 0.65
Byggnadsingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.35 13.93 0.55
Datavetenskapliga programmet Mälardalens högskola 15.82 17.07 0.90
Datornätverk och datakommunikation Mälardalens högskola 12.67 14.05 0.40
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Mälardalens högskola 12.20 14.00 -
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Mälardalens högskola 12.00 10.50 0.30
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Mälardalens högskola 14.90 11.64 0.85
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation Mälardalens högskola 10.70 12.90 0.20
Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi Mälardalens högskola 16.90 17.75 0.80
Tekniskt basår Mälardalens högskola 13.90 13.60 0.40