Sökresultat

Visar 44 sökresultat för "Västerås, Eskilstuna"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 18.21 17.99 0.85
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 12.10 10.80 0.35
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat Mälardalens högskola 18.90 18.15 0.95
Datornätverk/Systemteknik Mälardalens högskola 16.44 15.45 1.05
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk Mälardalens högskola 15.65 14.33 0.20
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Mälardalens högskola 17.29 15.89 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.07 16.42 0.65
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 16.10 16.02 0.60
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.75 12.78 0.20
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska Mälardalens högskola 18.30 13.37 1.30
Ekonomprogrammet Mälardalens högskola 16.81 16.85 0.85
Beteendevetenskapliga programmet Mälardalens högskola 18.39 18.56 0.95
Informativ illustration - informationsdesign Mälardalens högskola 15.69 15.45 0.65
Flygingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.97 15.04 0.20
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Mälardalens högskola 12.20 14.00 -
Energiingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 11.29 11.44 0.65
Kandidatprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 14.43 14.30 0.60
Textdesign - informationsdesign Mälardalens högskola 13.60 16.38 0.45
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation Mälardalens högskola 10.70 12.90 0.20
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.30 13.50 0.50
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap Mälardalens högskola 15.60 10.91 0.50
Internationella marknadsföringsprogrammet Mälardalens högskola 18.50 17.46 0.95
Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning Mälardalens högskola 16.77 16.46 0.75
Rumslig gestaltning - informationsdesign Mälardalens högskola 19.52 19.24 0.80
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Mälardalens högskola 15.50 14.71 0.75
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 15.60 14.05 0.55
Folkhälsoprogrammet Mälardalens högskola 13.40 15.19 0.25
International Business Management Mälardalens högskola 16.05 18.14 0.70
Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska Mälardalens högskola 16.70 - 0.40
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik Mälardalens högskola 12.95 11.91 0.20
Civilingenjörsprogrammet i robotik Mälardalens högskola 14.28 13.12 0.70
Analytical Finance Mälardalens högskola 16.60 15.63 0.75
Byggnadsingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.35 13.93 0.55
Förskollärarprogrammet Mälardalens högskola 14.59 16.03 0.45
Datavetenskapliga programmet Mälardalens högskola 15.31 15.21 0.95
Fysioterapeutprogrammet Mälardalens högskola 18.88 18.50 1.10
Datornätverk och datakommunikation Mälardalens högskola 12.70 13.60 0.30
Statsvetarprogrammet Mälardalens högskola 15.99 15.24 0.60
Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik Mälardalens högskola 12.23 13.23 0.10
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Mälardalens högskola 12.00 10.50 0.30
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska Mälardalens högskola 15.30 14.77 0.10
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Mälardalens högskola 14.90 11.64 0.85
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Mälardalens högskola 12.94 14.27 0.15
Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi Mälardalens högskola 16.90 17.75 0.80