Sökresultat

Visar 44 sökresultat för "Västerås, Eskilstuna"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Civilingenjörsprogrammet i robotik Mälardalens högskola 14.28 13.12 0.70
Beteendevetenskapliga programmet Mälardalens högskola 18.39 18.56 0.95
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 18.21 17.99 0.85
Byggnadsingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.35 13.93 0.55
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk Mälardalens högskola 15.65 14.33 0.20
Datavetenskapliga programmet Mälardalens högskola 15.31 15.21 0.95
Datornätverk och datakommunikation Mälardalens högskola 12.70 13.60 0.30
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Mälardalens högskola 12.00 10.50 0.30
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Mälardalens högskola 14.90 11.64 0.85
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska Mälardalens högskola 18.30 13.37 1.30
Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi Mälardalens högskola 16.90 17.75 0.80
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 12.10 10.80 0.35
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat Mälardalens högskola 18.90 18.15 0.95
Datornätverk/Systemteknik Mälardalens högskola 16.44 15.45 1.05
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Mälardalens högskola 17.29 15.89 0.95
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 16.10 16.02 0.60
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Mälardalens högskola 12.20 14.00 -
Kandidatprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 14.43 14.30 0.60
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.75 12.78 0.20
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation Mälardalens högskola 10.70 12.90 0.20
Ekonomprogrammet Mälardalens högskola 16.81 16.85 0.85
Informativ illustration - informationsdesign Mälardalens högskola 15.69 15.45 0.65
Förskollärarprogrammet Mälardalens högskola 14.59 16.03 0.45
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap Mälardalens högskola 15.60 10.91 0.50
Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning Mälardalens högskola 16.77 16.46 0.75
Flygingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.97 15.04 0.20
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Mälardalens högskola 15.50 14.71 0.75
Energiingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 11.29 11.44 0.65
Textdesign - informationsdesign Mälardalens högskola 13.60 16.38 0.45
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Mälardalens högskola 12.94 14.27 0.15
Folkhälsoprogrammet Mälardalens högskola 13.40 15.19 0.25
Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska Mälardalens högskola 16.70 - 0.40
Analytical Finance Mälardalens högskola 16.60 15.63 0.75
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik Mälardalens högskola 12.95 11.91 0.20
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.30 13.50 0.50
Internationella marknadsföringsprogrammet Mälardalens högskola 18.50 17.46 0.95
Rumslig gestaltning - informationsdesign Mälardalens högskola 19.52 19.24 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.07 16.42 0.65
Fysioterapeutprogrammet Mälardalens högskola 18.88 18.50 1.10
Statsvetarprogrammet Mälardalens högskola 15.99 15.24 0.60
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska Mälardalens högskola 15.30 14.77 0.10
Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik Mälardalens högskola 12.23 13.23 0.10
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 15.60 14.05 0.55
International Business Management Mälardalens högskola 16.05 18.14 0.70