Sökresultat

Visar 129 sökresultat för "Västerås, Eskilstuna"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Förskollärarprogrammet Mälardalens högskola 14.59 16.03 0.45
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Mälardalens högskola 0.00 11.15 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.07 16.42 0.65
Beteendevetenskapliga programmet Mälardalens högskola 18.39 18.56 0.95
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation Mälardalens högskola 10.70 12.90 0.20
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Mälardalens högskola 15.50 14.71 0.75
Analytical Finance Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska Mälardalens högskola 18.30 13.37 1.30
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Folkhälsoprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Fysioterapeutprogrammet Mälardalens högskola 18.88 18.50 1.10
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 18.21 17.99 0.85
Byggnadsingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.35 13.93 0.55
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet Mälardalens högskola 16.81 16.85 0.85
Energiingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Internationella marknadsföringsprogrammet Mälardalens högskola 18.50 17.46 0.95
International Business Management Mälardalens högskola 16.05 18.14 0.70
Datornätverk och datakommunikation Mälardalens högskola 0.00 12.47 0.00
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Flygingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.30 13.50 0.50
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Datavetenskapliga programmet Mälardalens högskola 15.31 15.21 0.95
Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi Mälardalens högskola 16.90 17.75 0.80
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 16.10 16.02 0.60
Informativ illustration - informationsdesign Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Textdesign - informationsdesign Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Rumslig gestaltning - informationsdesign Mälardalens högskola 19.52 19.24 0.80
Civilingenjörsprogrammet i robotik Mälardalens högskola 14.28 13.12 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Datornätverk/Systemteknik Mälardalens högskola 16.44 15.45 1.05
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik Mälardalens högskola 12.95 11.91 0.20
Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning Mälardalens högskola 16.77 16.46 0.75
Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Statsvetarprogrammet Mälardalens högskola 15.99 15.24 0.60
Barnmorskeprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Senare del av program 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Senare del av program 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Senare del av program 1 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 7 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Financial Engineering - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Beteendevetenskapliga programmet - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 4 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Beteendevetenskapliga programmet - Termin 6 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 1, period 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Socionomprogrammet - Termin 4 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet - Termin 4 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
International Business Management - Termin 4 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Internationella marknadsföringsprogrammet, Allmän inriktning - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, inriktning elektroteknik - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik - Termin 6 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 6 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat Mälardalens högskola 18.90 18.15 0.95
Språk- och kommunikationsprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kammarmusikprogrammet - Blåsinstrument Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kammarmusikprogrammet - Klaverinstrument Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kammarmusikprogrammet - Sång Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kammarmusikprogrammet - Stråkinstrument Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i didaktik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Specialpedagogprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Financial Engineering Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i företagsekonomi - Organisation/management Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i internationell marknadsföring Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i hållbara energisystem Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i företagsekonomi - Redovisning Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i programvaruteknik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i intelligenta inbyggda system Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i programvaruteknik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i innovation och design Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 4 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 6 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Termin 7 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i teknisk matematik - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv och läsutveckling - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Socionomprogrammet - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Socionomprogrammet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Beteendevetenskapliga programmet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Värmeteknik - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Värmeteknik - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Elektroteknik - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Internationella marknadsföringsprogrammet - Allmän inriktning - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Statsvetarprogrammet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 7 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i robotik - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00