Sökresultat

Visar 3322 sökresultat för "V"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Virtuell ergonomi och design - masterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Virtuell ergonomi och design - magisterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 Karlstads universitet 12.33 15.39 1.10
Beteendevetenskapliga programmet Mälardalens högskola 18.39 18.56 0.95
Vård- och Stödsamordnarprogrammet Karlstads universitet 15.80 16.07 0.60
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Mälardalens högskola 15.50 14.71 0.75
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Datornätverk och datakommunikation Mälardalens högskola 0.00 12.47 0.00
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.30 13.50 0.50
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Datavetenskapliga programmet Mälardalens högskola 15.31 15.21 0.95
Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi Mälardalens högskola 16.90 17.75 0.80
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 16.10 16.02 0.60
Informativ illustration - informationsdesign Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i robotik Mälardalens högskola 14.28 13.12 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Datornätverk/Systemteknik Mälardalens högskola 16.44 15.45 1.05
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.70 18.11 0.85
Statsvetarprogrammet Mälardalens högskola 15.99 15.24 0.60
Visuella effekter Jönköping University 16.04 15.99 0.00
Senare del av program 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Senare del av program 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Senare del av program 1 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Beteendevetenskapliga programmet - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Beteendevetenskapliga programmet - Termin 6 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 6 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Visuell kommunikation Malmö universitet 19.63 17.72 0.90
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat Mälardalens högskola 18.90 18.15 0.95
Kammarmusikprogrammet - Klaverinstrument Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i företagsekonomi - Redovisning Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i programvaruteknik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i programvaruteknik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i innovation och design Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Växtskydd och växtförädling Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Genetisk och molekylär växtbiologi Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Skogsbioteknik Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Odlade växters abiotiska och biotiska interakti Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv och läsutveckling - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Beteendevetenskapliga programmet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Värmeteknik - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Värmeteknik - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Statsvetarprogrammet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 7 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i robotik - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet Mälardalens högskola 14.59 16.03 0.45
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Mälardalens högskola 0.00 11.15 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.07 16.42 0.65
VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.70 18.13 1.35
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Högskolan Kristianstad 11.40 12.38 0.00
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation Mälardalens högskola 10.70 12.90 0.20
Analytical Finance Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska Mälardalens högskola 18.30 13.37 1.30
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Folkhälsoprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Fysioterapeutprogrammet Mälardalens högskola 18.88 18.50 1.10
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 18.21 17.99 0.85
Byggnadsingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.35 13.93 0.55
Ekonomprogrammet Mälardalens högskola 16.81 16.85 0.85
Energiingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Internationella marknadsföringsprogrammet Mälardalens högskola 18.50 17.46 0.95
International Business Management Mälardalens högskola 16.05 18.14 0.70
Flygingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Textdesign - informationsdesign Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Rumslig gestaltning - informationsdesign Mälardalens högskola 19.52 19.24 0.80
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik Mälardalens högskola 12.95 11.91 0.20
Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning Mälardalens högskola 16.77 16.46 0.75
Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Barnmorskeprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 7 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Financial Engineering - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 4 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 1, period 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Socionomprogrammet - Termin 4 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet - Termin 4 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
International Business Management - Termin 4 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Internationella marknadsföringsprogrammet, Allmän inriktning - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, inriktning elektroteknik - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik - Termin 6 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Språk- och kommunikationsprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kammarmusikprogrammet - Blåsinstrument Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kammarmusikprogrammet - Sång Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kammarmusikprogrammet - Stråkinstrument Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i didaktik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Specialpedagogprogrammet Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Financial Engineering Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i företagsekonomi - Organisation/management Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i internationell marknadsföring Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i hållbara energisystem Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i intelligenta inbyggda system Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 4 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet - Termin 6 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola - Termin 7 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i teknisk matematik - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Socionomprogrammet - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Socionomprogrammet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik - Elektroteknik - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Internationella marknadsföringsprogrammet - Allmän inriktning - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Biblioteks- och informationsvetenskap Linnéuniversitetet 12.19 12.44 0.00
Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Program för professionellt skrivande Högskolan i Gävle 15.94 18.58 0.00
Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Personal- och arbetslivsprogrammet Högskolan i Gävle 17.25 17.23 0.85
Naturvetenskapligt och tekniskt basår Högskolan i Skövde 14.90 14.00 0.75
Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik Högskolan i Skövde 17.14 16.00 1.10
Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud Högskolan i Skövde 15.66 14.26 0.80
Dataspelsutveckling - design Högskolan i Skövde 17.92 16.55 1.25
Dataspelsutveckling - Game Writing Högskolan i Skövde 17.70 15.10 1.15
Dataspelsutveckling - grafik, Animation Högskolan i Skövde 17.33 15.98 0.90
Dataspelsutveckling - grafik, 2D Högskolan i Skövde 18.48 17.28 1.05
Dataspelsutveckling - grafik, 3D Högskolan i Skövde 17.55 17.35 0.95
Dataspelsutveckling - programmering Högskolan i Skövde 16.20 15.41 1.10
Datavetenskap - inriktning systemutveckling Högskolan i Skövde 13.90 13.25 0.65
Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi Högskolan i Skövde 15.70 15.77 0.85
Nätverks- och systemadministration Högskolan i Skövde 12.81 12.03 0.35
Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi Högskolan i Skövde 17.07 18.10 0.80
Systemvetenskap - inriktning Business Intelligence Högskolan i Skövde 15.40 16.40 0.80
Systemvetenskap - inriktning Enterprise Information Management Högskolan i Skövde 14.23 14.42 0.65
Webbutvecklare - programmering Högskolan i Skövde 15.10 13.35 0.60
Ekonomprogrammet - redovisning och revision Högskolan i Skövde 12.24 11.58 0.45
Folkhälsovetenskapligt program Högskolan i Skövde 14.88 14.80 0.35
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program Linnéuniversitetet 16.50 14.67 0.55
Freds- och utvecklingsprogrammet Linnéuniversitetet 15.30 14.87 0.45
Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program Linnéuniversitetet 12.40 11.80 -
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Linnéuniversitetet 16.09 15.35 0.60
Personal och arbetsliv Linnéuniversitetet 19.17 18.54 0.90
Statsvetarprogrammet Linnéuniversitetet 16.39 14.83 0.60
Ungdoms- och missbruksvård Linnéuniversitetet 17.00 16.41 0.70
Kulturarv i samtid och framtid Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning religionsvetenskap Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska som andraspråk Linnéuniversitetet 15.30 - 0.20
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Interaktiva digitala medier Linnéuniversitetet 11.93 22.50 1.45
Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 12.50 - 0.90
Nätverkssäkerhet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Programvaruteknik Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning Linnéuniversitetet 12.70 12.35 0.30
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Linnéuniversitetet 13.85 13.64 0.60
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap Linnéuniversitetet 16.01 13.75 0.65
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Utvecklare av digitala tjänster Linnéuniversitetet 16.94 17.36 0.90
Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet 17.14 16.66 0.95
Detaljhandel och Service Management Linnéuniversitetet 14.84 15.06 0.55
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Linnéuniversitetet 16.79 15.70 0.85
Enterprising & Business Development Linnéuniversitetet 15.56 15.65 0.75
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Linnéuniversitetet 17.40 16.87 0.80
Music & Event Management Linnéuniversitetet 13.90 15.12 0.40
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap Linnéuniversitetet 15.31 16.52 0.55
Naturvetenskapligt basår Linnéuniversitetet 16.63 17.27 0.60
Nutrition och livsmedelsvetenskap Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil Linnéuniversitetet 13.28 0.00 0.00
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Mittuniversitetet 18.75 17.85 0.75
Informatik med inriktning systemutveckling Mittuniversitetet 13.10 13.60 0.90
Programvaruteknik Mittuniversitetet 11.35 0.00 0.00
Civilingenjör i elektroniksystem Mittuniversitetet 16.04 16.35 0.10
Civilingenjör i datateknik Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i industriell ekonomi Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android Mittuniversitetet 13.60 13.34 0.20
Nätverksdrift Mittuniversitetet 15.30 15.33 0.75
Webbutveckling Mittuniversitetet 17.43 17.83 0.95
Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i teknisk design Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Basår/behörighetsgivande utbildning Mittuniversitetet 17.35 16.42 0.80
Förvaltningsjuridiska programmet Mittuniversitetet 14.06 15.28 0.40
Idrottsvetenskapligt program Mittuniversitetet 15.27 14.58 0.45
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Mittuniversitetet 16.15 16.76 0.50
Samhällsvetarprogrammet Mittuniversitetet 12.40 14.36 0.30
Personal- och arbetslivsprogrammet Mittuniversitetet 15.80 15.64 0.60
Turism och destinationsutveckling Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Outdoor and adventure management Mittuniversitetet 17.81 18.05 0.70
Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde Mittuniversitetet 18.35 19.13 1.00
Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskap Mittuniversitetet 17.50 22.11 1.05
Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Linnéuniversitetet 13.20 13.90 0.00
Civilingenjör i teknisk kemi Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör - produktutveckling Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Folkhälsostrateg för hållbar utveckling Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Tekniskt basår - Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) Högskolan i Gävle 15.80 16.43 0.25
Naturvetenskapligt och tekniskt basår, Högskoleingenjör - bred ingång Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt och tekniskt basår, Biomedicinprogrammet Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Biovetenskap - Molekylär biodesign Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Systemvetenskap Högskolan i Skövde 15.56 13.71 0.85
Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård Linnéuniversitetet 17.00 17.07 0.50
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning genusvetenskap Linnéuniversitetet 20.00 - 0.90
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Samhällskunskap Mittuniversitetet 11.90 12.52 0.40
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Engelska Mittuniversitetet 12.15 12.33 0.45
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia Mittuniversitetet 15.10 9.85 0.25
Beteendevetenskapligt program Mittuniversitetet 18.65 19.58 1.00
Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt Högskolan i Gävle 15.94 15.86 0.60
Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi Högskolan i Skövde 16.56 14.86 0.80
Integrations- och mångfaldsstudier, Inriktning statsvetenskap Linnéuniversitetet 15.44 - 0.70
Utveckling och drift av mjukvarusystem Linnéuniversitetet 16.95 17.12 0.95
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p Linnéuniversitetet 17.00 15.05 0.65
Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Idrottsvetenskap Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, två Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i arbetshälsovetenskap Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud Högskolan i Skövde 15.20 17.16 0.70
Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik Högskolan i Skövde 17.80 14.60 0.70
Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Idrottsvetenskap, masterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Statsvetenskap, masterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Tillämpad samhällsvetenskaplig analys, masterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Statsvetenskap, magisterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram - Tyska - Svenska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram - Engelska - Svenska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram - Franska - Svenska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kulturvetenskaper Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Sjöingenjörsprogrammet 180 hp varvat med behörighetsgrundande utbildning 97,5 hp Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Sjökaptensprogrammet, 180 högskolepoäng varvat med fristående kurser för fartygsförlagd utbildning, Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Digital affärsutveckling, magisterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Yrkeskunnande och professionsutveckling, master Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p Linnéuniversitetet 16.50 14.61 0.40
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot utvecklingsstörning Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot matematikutveckling Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Arkiv- och informationsvetenskap Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i elektroteknik Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Möbel- och byggnadshantverk, Möbelsnickeri Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Möbel- och byggnadshantverk, Möbeltapetsering Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Projektbaserat masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Basår/behörighetsgivande utbildning Mittuniversitetet 15.50 12.35 0.60
Magisterutbildning i svenska språket Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterutbildning i litteraturvetenskap Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i religionsvetenskap Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Matematik Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Samhällskunskap Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Engelska Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Turism Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i statsvetenskap Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, två ämnen Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen, svenska, Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Möbel- och byggnadshantverk, Byggnadsvård Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Masterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld Göteborgs universitet 19.70 19.56 1.25
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Göteborgs universitet 17.21 16.55 0.80
Statsvetarprogrammet Göteborgs universitet 19.69 18.80 1.20
Hälsopedagogiska programmet Högskolan i Gävle 17.70 17.20 0.80
Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Högskolan i Gävle 16.80 16.89 0.55
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Gävle 16.15 16.01 0.60
Ekonomprogrammet Högskolan i Gävle 19.20 19.81 1.25
Bastermin Högskolan i Gävle 11.90 11.77 0.30
Teknisk basutbildning Högskolan i Skövde 16.23 13.29 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 15.57 14.67 0.50
Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.70 12.14 0.55
Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.71 18.29 0.95
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.54 - 1.45
Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.10 19.06 1.25
Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 19.64 0.00 1.20
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.90 19.60 1.10
Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.95 16.25 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.58 15.78 0.00
Civilekonomprogrammet Karlstads universitet 17.54 17.34 0.95
Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.10 14.87 0.55
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.23 14.10 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 13.38 0.00 0.85
Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.30 16.60 1.15
Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Socionomprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Musik- och ljuddesignprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Bastermin i matematik, kemi och biologi Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Bastermin i matematik och fysik Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Turismekonomprogrammet Linnéuniversitetet 17.02 17.48 0.80
Förskollärarprogrammet distans Linnéuniversitetet 19.32 18.68 0.80
Tekniskt basår en termin 20 v Luleå tekniska universitet 12.20 12.40 0.80
Rättsvetenskap, kandidat Luleå tekniska universitet 14.50 15.34 0.45
Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp -för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lunds universitet 17.24 18.65 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 17.55 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet 19.23 21.54 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lunds universitet 17.50 18.10 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Lunds universitet 21.51 18.02 1.35
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Musik- och ljuddesign Mittuniversitetet 17.30 17.48 0.70
Socionomutbildning Mittuniversitetet 16.85 16.40 0.80
Lärarutbildning - Förskollärare Mittuniversitetet 15.11 15.78 0.40
Sjuksköterskeutbildning Mittuniversitetet 14.58 15.52 0.50
Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet Örebro universitet 18.40 17.74 1.00
Personalvetarprogrammet Örebro universitet 18.91 18.10 0.95
Civilekonomprogrammet Örebro universitet 18.96 18.40 1.10
Systemvetenskapliga programmet Örebro universitet 17.03 15.90 1.05
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Stockholms universitet 18.49 19.00 1.15
Kandidatprogram i geovetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 16.38 20.60 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Stockholms universitet 18.44 18.13 0.95
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Stockholms universitet 13.76 14.76 0.55
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Stockholms universitet 20.90 18.38 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Italienska Stockholms universitet 15.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Stockholms universitet 18.40 17.31 0.65
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 16.20 15.60 0.35
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 16.45 18.03 1.10
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Försvarshögskolans kandidatprogram Försvarshögskolan Stockholm 20.60 20.30 1.40
Kulturarvsstudier, kandidatprogram Göteborgs universitet 12.50 0.00 0.00
Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Internationella språkprogrammet, arabiska som huvudområde Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Internationella språkprogrammet, engelska som huvudområde Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Internationella språkprogrammet, franska som huvudområde Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Internationella språkprogrammet, japanska som huvudområde Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Internationella språkprogrammet, spanska som huvudområde Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Internationella språkprogrammet, tyska som huvudområde Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Bebyggelseantikvariskt program Göteborgs universitet 16.60 16.15 0.00
Datavetenskapligt program Göteborgs universitet 15.67 16.30 1.15
Geovetenskap, kandidatprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Marin vetenskap, kandidatprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Göteborgs universitet 15.94 17.25 0.70
Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Göteborgs universitet 18.80 18.60 1.25
Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram Göteborgs universitet 17.92 17.76 1.10
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård Göteborgs universitet 18.13 20.46 0.65
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård Göteborgs universitet 19.60 19.70 1.10
Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Göteborgs universitet 17.71 18.00 0.80
Europaprogrammet, Statsvetenskap Göteborgs universitet 19.64 19.50 1.20
Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap Göteborgs universitet 14.45 15.48 0.55
Personalvetarprogrammet Göteborgs universitet 20.10 20.35 1.15
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Göteborgs universitet 17.42 19.04 1.05
Högskolans basår, Naturvetenskaplig Göteborgs universitet 18.70 20.07 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Engelska och Svensk Göteborgs universitet 16.80 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Franska och Sve Göteborgs universitet 18.08 15.06 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Spanska och Sve Göteborgs universitet 14.50 - 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Franska, Matematik och Sv Göteborgs universitet 19.50 - 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, engelska, svenska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, engelska, sven Göteborgs universitet 19.40 - 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Spanska och Sv Göteborgs universitet 19.70 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Tyska och Sven Göteborgs universitet 16.80 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Franska och Sv Göteborgs universitet 18.90 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, engelska, svenska Göteborgs universitet 15.05 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Tyska och Svenska Göteborgs universitet 15.54 17.11 0.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, engelska, svensk Göteborgs universitet 18.30 - 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Tyska, engelska, svenska Göteborgs universitet 14.90 21.20 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, svenska som andraspråk Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, svenska som andraspråk Göteborgs universitet 17.14 12.75 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, svenska som andraspråk Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, svenska som andra Göteborgs universitet 17.65 - 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, bild Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, engelska Göteborgs universitet 15.56 16.61 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, franska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, idrott och Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, latin Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, matematik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, spanska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, teater Göteborgs universitet 17.70 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, tyska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, svenska Göteborgs universitet 19.10 - 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, biologi Göteborgs universitet 20.35 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, engelska Göteborgs universitet 21.67 0.00 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi Göteborgs universitet 21.02 0.00 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, franska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, geografi Göteborgs universitet 18.85 - 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia Göteborgs universitet 20.31 0.00 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, kemi Göteborgs universitet 13.93 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, latin Göteborgs universitet 0.00 0.00 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, musik Göteborgs universitet 18.50 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, naturkunskap Göteborgs universitet 17.00 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, religion Göteborgs universitet 20.67 0.00 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk Göteborgs universitet 19.22 14.93 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, spanska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, teater Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, tyska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, svenska som andraspråk Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Energisystemingenjör, Co-op Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Fastighetsmäklarprogrammet Högskolan i Gävle 17.40 17.06 0.85
Människa-kultur-religionsprogrammet Högskolan i Gävle 12.30 14.40 0.00
Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö Högskolan i Gävle 13.36 15.35 0.65
Dataingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 15.70 16.40 0.45
Elektronikingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Ekonomiingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör, Co-op Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics Högskolan i Gävle 14.20 15.28 0.65
IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Samhällsplanerarprogrammet Högskolan i Gävle 16.05 15.58 0.70
Socionomprogrammet Högskolan i Gävle 17.60 18.75 0.90
Basår Högskolan i Gävle 14.40 14.29 0.60
Automationsingenjör, Co-op Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i utredningskriminologi Högskolan i Gävle 19.06 18.98 1.05
Industridesign Högskolan i Gävle 17.27 17.21 0.85
Förskollärarprogrammet Högskolan i Gävle 16.72 16.85 0.60
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 Högskolan i Gävle 14.00 14.84 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 Högskolan i Gävle 14.77 15.52 0.45
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska Högskolan i Gävle 0.00 15.51 0.00
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete Högskolan i Gävle 19.00 18.70 1.05
Informatörsprogrammet Högskolan i Gävle 15.71 16.68 0.55
Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning Högskolan i Gävle 13.58 15.00 0.60
Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Informationsteknologi - User Experience Design Högskolan i Skövde 14.00 14.27 0.75
Butikschefsprogrammet Högskolan i Skövde 12.98 12.69 0.15
Byggingenjör Högskolan i Skövde 12.95 13.39 0.20
Designingenjör Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet Högskolan i Skövde 15.22 14.43 0.65
Ekonomprogrammet - affärsjuridik Högskolan i Skövde 17.45 17.52 0.90
Industriell ekonomi och logistik Högskolan i Skövde 15.35 14.73 0.75
Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Personal, organisation och ledarskap Högskolan i Skövde 15.80 14.79 0.70
Produktionsingenjör - automatisering Högskolan i Skövde 21.83 15.65 0.75
Produktionsingenjör - ledarskap Högskolan i Skövde 14.10 10.30 0.90
Produktionsteknikerprogrammet Högskolan i Skövde 14.00 13.81 0.45
Socialpsykologiskt program Högskolan i Skövde 15.98 15.10 0.55
Biomedicinprogrammet Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Hälsocoach Högskolan i Skövde 17.29 17.76 0.70
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor Högskolan Väst 13.30 13.30 0.35
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktuveckling Högskolan Väst 13.30 15.40 0.85
Nätverksteknik med IT-säkerhet Högskolan Väst 14.00 12.85 0.40
Systemutveckling - IT och samhälle Högskolan Väst 15.75 14.18 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunsk Högskolan Väst 14.55 14.65 0.50
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.40 18.52 1.05
Socialpedagogiska programmet, Västervik Högskolan Väst 17.00 18.55 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, 300-330 hp Högskolan Väst 11.60 15.54 0.30
3D-animation och visualisering Högskolan Väst 17.94 17.28 0.95
Hälsovetarprogrammet med inriktning mot Hälsopromotion Högskolan Väst 16.90 17.38 0.60
Socialpsykiatrisk vård Högskolan Väst 17.50 17.79 0.70
Tekniskt basår, 40 veckor Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design Karlstads universitet 17.60 17.21 0.65
Civilingenjör, Bred ingång Karlstads universitet 20.64 17.20 1.15
Civilingenjör, Datateknik Karlstads universitet 16.04 16.14 1.10
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik Karlstads universitet 14.78 16.80 0.85
Civilingenjör, Industriell ekonomi Karlstads universitet 18.70 17.08 1.25
Civilingenjör, Maskinteknik Karlstads universitet 16.20 14.96 0.95
Civilingenjör, Teknisk fysik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker Karlstads universitet 17.10 18.68 0.75
Biovetenskapligt program, Bred ingång Karlstads universitet 14.75 15.44 0.50
Biovetenskapligt program, Receptarie Karlstads universitet 16.71 16.72 1.00
Rättsvetenskapligt program Karlstads universitet 17.90 16.46 0.90
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Personal och arbetsliv Karlstads universitet 17.35 16.95 0.85
Civilingenjör, Kemiteknik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Kulturvetenskap Karlstads universitet 11.01 11.05 0.20
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstads universitet 17.95 15.84 1.00
IT-design programmet, Programvarudesign Karlstads universitet 13.98 14.81 0.65
Kognitionsvetenskap, kandidatprogram Linköpings universitet 17.97 17.25 1.20
Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram Linköpings universitet 19.48 18.96 1.20
Systemvetenskap, kandidatprogram Linköpings universitet 18.15 17.32 1.25
Civilekonom Linköpings universitet 19.64 19.79 1.30
Internationella civilekonomprogrammet - Franska Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Internationella civilekonomprogrammet - Spanska Linköpings universitet 18.35 18.50 0.90
Internationella civilekonomprogrammet - Tyska Linköpings universitet 14.75 16.32 0.65
Kulturvetenskap, kandidatprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Miljövetare, kandidatprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Turism - Inriktning mot kulturarv och naturmiljö, kandidatprogram Linköpings universitet 13.20 12.91 0.15
Civilingenjör i datateknik Linköpings universitet 18.86 18.77 1.40
Civilingenjör i industriell ekonomi Linköpings universitet 20.68 20.49 1.55
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Franska Linköpings universitet 20.59 20.38 1.60
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska Linköpings universitet 19.76 19.45 1.50
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Tyska Linköpings universitet 19.84 20.07 1.50
Civilingenjör i informationsteknologi Linköpings universitet 18.30 18.54 1.35
Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat Linköpings universitet 15.80 16.98 0.95
Civilingenjör i maskinteknik Linköpings universitet 18.40 18.13 1.30
Civilingenjör i teknisk biologi Linköpings universitet 18.13 17.17 1.25
Civilingenjör i elektronikdesign Linköpings universitet 16.11 16.65 0.95
Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle Linköpings universitet 14.79 14.79 0.80
Civilingenjör i medieteknik Linköpings universitet 15.78 15.06 1.05
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik Linköpings universitet 18.45 19.48 1.35
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska Linköpings universitet 19.45 0.00 1.15
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Spanska Linköpings universitet 17.78 0.00 1.40
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Tyska Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Kinesiska Linköpings universitet 18.79 0.00 0.00
Civilingenjör i design och produktutveckling Linköpings universitet 19.17 19.48 1.40
Innovativ programmering, kandidatprogram Linköpings universitet 17.15 17.19 1.20
Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i energi - miljö - management Linköpings universitet 18.85 19.81 1.25
Civilingenjör i medicinsk teknik Linköpings universitet 18.98 18.77 1.30
Civilingenjör i mjukvaruteknik Linköpings universitet 17.92 18.13 1.40
Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Svenska Linköpings universitet 11.40 11.40 0.15
Ämneslärare Gymnasiet, ingång Svenska Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Europastudier Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Linnéuniversitetet 14.45 14.57 0.40
Ledarskap och organisation Linnéuniversitetet 19.06 19.17 1.00
Sociologiprogrammet Linnéuniversitetet 16.82 15.12 0.65
Internationell administration med språk, Inriktning engelska Linnéuniversitetet 11.91 13.08 0.00
Internationell administration med språk, Inriktning spanska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Internationell administration med språk, Inriktning tyska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Internationell administration med språk, Inriktning franska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Journalistik och medieproduktion Linnéuniversitetet 16.00 15.40 0.45
Kulturledarprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning franska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska Linnéuniversitetet 15.30 0.00 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning tyska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Byggnadsutformning Linnéuniversitetet 14.19 13.89 0.15
Byggteknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Datateknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Drift- och underhållsteknik Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Elektroteknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning Linnéuniversitetet 13.90 12.42 0.55
Fysikerprogrammet Linnéuniversitetet 16.30 18.24 0.00
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Informationslogistik Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Interaktionsdesigner Linnéuniversitetet 17.74 17.76 0.95
Matematikerprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) Linnéuniversitetet 14.80 16.12 0.75
Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Skogs- och träprogrammet Linnéuniversitetet 15.06 11.77 0.75
Webbprogrammerare Linnéuniversitetet 19.95 20.23 1.40
Inrednings- och Butikskommunikation Linnéuniversitetet 18.85 17.50 0.90
International Sales and Marketing Linnéuniversitetet 15.46 16.86 0.60
Internationella affärer Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning Linnéuniversitetet 15.20 15.94 0.70
Turismprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring Linnéuniversitetet 16.69 15.90 0.95
Biologiprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Linnéuniversitetet 12.93 14.90 0.70
Farmaceutprogrammet Linnéuniversitetet 15.75 16.83 0.70
Miljöanalytiker Linnéuniversitetet 14.41 14.94 0.00
Optikerprogrammet Linnéuniversitetet 16.05 16.58 0.70
Psykologprogrammet Linnéuniversitetet 21.09 21.50 1.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia Linnéuniversitetet 16.20 0.00 0.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa Linnéuniversitetet 13.25 13.27 0.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi Linnéuniversitetet 18.30 16.46 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska Linnéuniversitetet 14.18 0.00 0.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap Linnéuniversitetet 14.51 14.55 0.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Linnéuniversitetet 16.76 20.21 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik Linnéuniversitetet 14.77 14.98 0.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång franska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet Linnéuniversitetet 11.04 12.35 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Linnéuniversitetet 11.28 12.95 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Digital tjänsteutveckling, kandidat Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Politik och samhällsutveckling, kandidat inriktning Politik och Samhällsutveckling Luleå tekniska universitet 16.70 15.92 0.70
Civilekonom Luleå tekniska universitet 16.50 15.99 0.90
Civilingenjör Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet 18.02 17.45 1.15
Civilingenjör Teknisk design Luleå tekniska universitet 17.04 14.53 0.95
Politik och samhällsutveckling, kandidat: Statsvetenskap Luleå tekniska universitet 16.76 15.99 0.85
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion Luleå tekniska universitet 16.43 17.09 0.45
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
TV-produktion i nya medier Luleå tekniska universitet 17.75 - 0.80
Civilingenjör Arkitektur Luleå tekniska universitet 18.01 19.03 1.15
Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik Luleå tekniska universitet 14.85 14.92 0.65
Civilingenjör Naturresursteknik Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Luleå tekniska universitet 14.90 15.40 0.90
Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Systemvetenskap, kandidat Luleå tekniska universitet 14.60 14.10 0.80
Civilingenjör Datateknik Luleå tekniska universitet 16.06 14.86 1.10
Civilingenjör Rymdteknik Luleå tekniska universitet 17.45 15.67 1.20
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Datornätverk Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjör Datorspelsutveckling Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör Maskinteknik Luleå tekniska universitet 16.67 16.33 0.90
Civilingenjör - Öppen ingång Luleå tekniska universitet 16.30 15.10 1.00
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EEI Luleå tekniska universitet 14.70 11.66 0.75
Senare del, Politik och samhällsutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Lunds universitet 12.30 14.71 -
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Lunds universitet 15.53 14.80 0.65
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.35 19.94 1.60
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet 21.05 20.21 1.55
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lunds universitet 18.75 18.60 1.30
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 19.64 19.48 1.50
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lunds universitet 19.40 19.28 1.40
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lunds universitet 19.11 18.65 1.40
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet 19.74 19.48 1.45
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lunds universitet 20.99 20.15 1.50
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lunds universitet 18.50 18.57 1.30
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lunds universitet 18.12 19.25 1.20
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lunds universitet 19.58 19.01 1.30
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lunds universitet 20.47 20.65 1.50
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lunds universitet 20.36 20.59 1.40
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.80 21.67 1.70
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lunds universitet 19.53 18.75 1.35
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lunds universitet 19.43 17.11 1.40
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lunds universitet 17.29 17.55 1.05
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 21.06 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet 19.14 18.95 1.35
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet 17.30 19.21 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet 13.25 13.25 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Lunds universitet 17.70 17.70 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lunds universitet 18.67 19.85 1.10
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lunds universitet 19.11 19.56 1.00
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lunds universitet 21.09 20.54 1.45
Kandidatprogram i genusvetenskap Lunds universitet 18.20 18.35 0.95
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 20.16 19.00 1.20
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet 19.43 19.26 1.20
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 20.47 19.70 1.35
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lunds universitet 19.10 18.45 1.40
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Lunds universitet 15.32 17.15 0.70
Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Lunds universitet 16.20 16.25 0.75
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Lunds universitet 18.11 17.70 0.90
Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Lunds universitet 16.90 16.83 0.75
Kandidatprogram i Logistics Service Management Lunds universitet 16.55 16.15 0.90
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska Lunds universitet 16.15 17.83 0.70
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet 14.88 13.89 0.40
Kandidatprogram i modevetenskap Lunds universitet 17.86 16.50 0.80
Ekoteknik Mittuniversitetet 16.75 0.00 0.00
Byggingenjör Hållbart byggande Mittuniversitetet 19.00 19.31 1.40
Ekoingenjör Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Elkraftingenjör Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Automationsingenjör Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Datateknik Mittuniversitetet 11.25 12.32 0.65
Energiingenjör Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Grafisk design och kommunikation Mittuniversitetet 17.69 17.27 0.95
Informations- och PR-programmet Mittuniversitetet 16.00 14.92 0.70
Journalistprogrammet Mittuniversitetet 15.65 14.66 0.65
Ekonomprogram Mittuniversitetet 13.16 13.60 0.40
Programmet för psykisk ohälsa - särskild komplicerad problematik Mittuniversitetet 16.54 15.65 0.60
Magisterprogram i psykologi Mittuniversitetet 21.20 21.50 1.50
Psykologprogram Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Kriminologprogram Mittuniversitetet 18.70 17.40 1.10
Risk- och krishanteringsprogrammet Mittuniversitetet 12.40 13.96 0.00
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Mittuniversitetet 14.80 15.63 0.20
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Mittuniversitetet 15.33 16.10 0.10
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Mittuniversitetet 15.99 15.22 0.40
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Engelska Örebro universitet 10.94 14.38 0.00
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Idrott och hälsa Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Historia Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Offentlig förvaltning och ledning Örebro universitet 15.83 15.41 0.75
Retorikprogrammet - kommunikativt ledarskap Örebro universitet 17.81 17.14 0.80
Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning Örebro universitet 17.60 16.48 0.65
Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling Örebro universitet 13.15 13.38 0.50
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Hotell och värdskap Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram för museer och kulturarv Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i lingvistik Stockholms universitet 16.17 17.17 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Stockholms universitet 18.33 20.82 1.20
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Stockholms universitet 21.87 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Stockholms universitet 19.27 18.20 1.55
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Stockholms universitet 19.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Stockholms universitet 19.94 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Stockholms universitet 0.00 21.87 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Stockholms universitet 16.90 19.04 0.45
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Stockholms universitet 18.51 0.00 0.00
Kandidatprogram i arbetslivskommunikation Stockholms universitet 17.14 16.45 0.75
Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap Stockholms universitet 19.73 21.02 1.30
Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Stockholms universitet 18.13 17.50 1.00
Kandidatprogram i global utveckling Stockholms universitet 20.42 19.60 1.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska Stockholms universitet 17.54 15.53 0.80
Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation Stockholms universitet 18.39 19.50 1.10
Kandidatprogram i datavetenskap Stockholms universitet 18.03 17.65 1.30
Kandidatprogram i datorspelsutveckling - design Stockholms universitet 18.02 17.33 1.20
Kandidatprogram i datorspelsutveckling - konstruktion Stockholms universitet 17.60 17.07 1.20
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Stockholms universitet 18.01 17.50 1.20
Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare Stockholms universitet 15.30 16.70 1.05
Kandidatprogram i biogeovetenskap Stockholms universitet 17.85 16.42 0.65
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och kemi för gymnasie Stockholms universitet 16.90 - 0.60
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och matematik för gym Stockholms universitet 16.75 - 0.30
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och naturkunskap för Stockholms universitet 17.90 14.35 0.65
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, fysik och matematik för gymna Stockholms universitet 14.10 13.25 0.90
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, geografi och matematik för gy Stockholms universitet 17.70 - 1.10
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och biologi för gymnasie Stockholms universitet 13.00 - 0.55
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och matematik för gymna Stockholms universitet 16.20 - 0.95
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och biologi för gym Stockholms universitet 21.70 12.76 1.10
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och fysik för gymna Stockholms universitet 12.08 10.64 0.80
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och geografi för gy Stockholms universitet 15.30 14.65 -
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och kemi för gymnas Stockholms universitet 14.14 15.68 0.90
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska s Stockholms universitet 15.10 17.00 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholms universitet 15.00 14.32 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i miljövetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 18.44 19.00 1.05
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 17.97 16.85 1.10
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.50 18.74 1.20
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 17.51 16.77 0.95
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.66 16.85 1.15
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kostvetarprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.50 17.07 1.10
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.54 18.45 1.00
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 16.93 16.85 1.00
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 17.23 18.35 0.95
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.67 16.50 0.95
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.84 17.85 0.60
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.70 15.38 1.05
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 17.59 16.86 1.05
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 14.38 13.67 0.85
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 17.00 18.85 1.05
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 15.85 15.98 1.05
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 17.03 18.28 1.05
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 17.20 17.24 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 18.85 17.40 1.35
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 16.39 17.17 0.65
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 18.14 18.75 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande Karlstads universitet 18.70 17.30 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång Lunds universitet 17.88 16.82 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång Lunds universitet 18.85 18.91 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång Lunds universitet 20.00 18.80 1.60
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång Lunds universitet 16.62 14.94 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång Lunds universitet 20.65 20.45 1.55
Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap Försvarshögskolan Stockholm 20.57 20.30 1.45
Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria Försvarshögskolan Stockholm 19.30 19.70 1.15
Produktionsingenjör Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 13.85 12.11 0.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskuns Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
IT-design, Programvarudesign Karlstads universitet 13.13 13.56 0.60
Kulturvetarprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet Karlstads universitet 19.30 16.89 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik Karlstads universitet 16.74 0.00 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik Karlstads universitet 16.56 16.00 0.90
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi Karlstads universitet 19.05 16.50 1.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik Karlstads universitet 14.85 0.00 0.45
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik Karlstads universitet 13.56 0.00 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik Karlstads universitet 14.69 13.00 0.75
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad Karlstads universitet 18.91 19.00 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 15.28 0.00 0.95
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstads universitet 14.80 12.26 0.45
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.05 13.06 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 14.40 13.58 0.50
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 15.95 14.00 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet Karlstads universitet 15.95 0.00 0.75
Medieentreprenörprogrammet Linnéuniversitetet 15.70 14.90 0.50
Mediekreatörprogrammet Linnéuniversitetet 15.95 15.62 0.65
Nationalekonomprogrammet Linnéuniversitetet 14.36 14.82 0.60
Förskollärarprogrammet, deltid Linnéuniversitetet 16.77 17.62 0.00
Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, tv Luleå tekniska universitet 17.64 16.61 0.75
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Engelska Luleå tekniska universitet 16.05 18.02 0.95
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Historia Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) Luleå tekniska universitet 19.54 19.13 1.45
Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) Luleå tekniska universitet 14.51 14.51 0.90
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) Luleå tekniska universitet 14.60 12.50 0.70
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- Mittuniversitetet 15.90 16.30 0.20
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Svenska Stockholms universitet 17.26 11.48 -
Kandidatprogram i visuell kommunikation (GI) Stockholms universitet 20.80 20.60 1.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska Stockholms universitet 16.60 15.46 0.70
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet 19.17 - 0.55
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 13.38 0.90
Naturvetenskapligt basår Göteborgs universitet 18.28 19.20 1.15
Miljöstrateg Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Tekniskt basår - Automationsingenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 13.81 15.50 0.35
Tekniskt basår - Byggnadsingenjör Högskolan i Gävle 16.80 15.12 1.00
Tekniskt basår - Dataingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 0.00 16.67 0.45
Tekniskt basår - Ekonomiingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 16.67 16.80 0.80
Tekniskt basår - Elektroingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 13.90 13.56 0.50
Tekniskt basår - Energisystemingenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 13.81 13.87 0.60
Tekniskt basår - Maskiningenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 14.50 14.63 0.75
Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet Jönköping University 17.33 16.52 0.00
Civilekonomprogrammet Jönköping University 19.06 18.33 0.00
Produktutveckling: Ljusdesign Jönköping University 14.24 14.41 -
Informatik: Grafisk design och webbutveckling Jönköping University 18.10 18.04 -
Informationsteknologi - Business Intelligence Högskolan i Skövde 0.00 11.98 0.00
Automatiseringstekniker Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Produktionstekniker Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjör - bred ingång Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.40 11.92 0.75
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.90 15.44 0.70
Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 13.00 13.69 0.70
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Högskolan Väst 18.00 17.78 0.75
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 15.16 12.59 0.55
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 14.30 14.04 0.65
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 18.31 18.45 0.80
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 16.00 14.30 0.80
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 12.40 - 0.35
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 18.10 13.16 0.70
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik Karlstads universitet 13.70 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning sociologi Linnéuniversitetet 20.56 - 1.10
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning historia Linnéuniversitetet 14.48 15.37 -
Statsvetenskap, kandidat Luleå tekniska universitet 11.76 13.95 0.00
Journalistik och medier, tv Luleå tekniska universitet 15.68 15.60 0.40
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EE Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Engelska Mittuniversitetet 13.48 14.54 0.45
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Historia Mittuniversitetet 12.10 12.70 0.05
Civilingenjör, Datateknik Örebro universitet 16.82 16.42 1.10
Civilingenjör, Industriell ekonomi Örebro universitet 18.91 17.44 1.20
Kandidatprogram i språk med inriktning mot svenska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Stockholms universitet 17.35 20.02 0.55
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Stockholms universitet 17.13 16.40 1.05
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 18.30 19.72 0.95
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 16.56 17.90 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.11 19.30 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.33 17.30 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.48 20.20 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.22 19.20 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 14.77 16.79 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 15.36 15.20 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.70 15.12 1.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 20.50 19.90 1.50
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Bastermin - Byggnadsingenjör Högskolan i Gävle 15.47 15.47 0.80
Teknisk basutbildning, Högskoleingenjör - bred ingång Högskolan i Skövde 12.84 0.00 0.00
Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar Jönköping University 13.97 0.00 0.00
Grafisk design och webbutveckling Jönköping University 19.17 19.41 0.00
IT-infrastruktur och nätverksdesign Jönköping University 16.31 15.10 0.00
Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik Jönköping University 15.15 0.00 0.00
Customer Experience Management Linnéuniversitetet 14.40 14.65 0.50
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Lunds universitet 15.11 16.33 0.60
Psykologprogrammet Mittuniversitetet 20.80 21.00 1.45
Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling Örebro universitet 15.15 14.50 0.95
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 12.56 0.65
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Stockholms universitet 15.45 15.58 0.80
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning, språkinriktning franska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning, språkinriktning engelska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Journalistprogrammet, magisternivå Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld Göteborgs universitet 19.32 18.37 1.10
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, två ämnen Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, Ma/NO, två ämnen Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i socialt arbete Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Företagsekonomiska magisterprogrammet Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Bastermin - inriktning högskoleingenjör Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik Jönköping University 13.07 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Produktutveckling och design Jönköping University 14.23 12.65 0.00
Teknisk bastermin: Industriell produktframtagning (civilingenjör) Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Bioinformatik - magisterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Internationell politik, magisterprogram i statsvetenskap Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Senare del, Kandidatprogram i Matematik 180 hp - för dig som läst minst 12 hp på ett motsvarande pr Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Psykoterapeutprogrammet - Inriktning mot Kognitiv beteendeterapi Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) 300 Hp - för dig som läst minst ter Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör Naturresursteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör Teknisk design, 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Högskoleingenjör Datorspelsutveckling 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilekonom 240 Hp - för som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del Statsvetenskap, kandidat 180 hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Systemvetenskap 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör Brandteknik Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, två ämnen Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Projektbaserat masterprogram i elektronik Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Projektbaserat masterprogram i biologi Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i socialt arbete Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare Gymnasiet Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, tre Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, ett Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik fö Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för medie- och kommunikations Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kulturentreprenörprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Arkeologiprogrammet, kandidatnivå Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för journalistik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i filosofi och samhäl Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för litteraturvetenskap och k Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Psykologprogrammet inr Idrott Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Psykologprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Business D Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Sociologiprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet med inter Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i ledarskap oc Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Kostvetarprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i kognitionsveten Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Kognitionsvetenskapliga program Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i arbetsliv Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Marketing Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Dietistprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Management Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Finance Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Accounting Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Gastronomiprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Socionomprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i fysioterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i Sjukgymnastik/Fysioterap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i bildterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr distriktss Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr onkologisk Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr, hälso- o sjuk Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i Biomedicin Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Biomedicinprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i idrottsmedicin Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Byggteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Energiteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Energiteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Bioteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Interaktion och Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk datavete Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogr i biologi och geovet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Arkitektprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk fysik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjörsprogram i Elektro Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjörsprogrammet i Elkr Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogr i Life Science Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i religionsvetenskap - Bibelvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i religionsvetenskap - Kyrko- och missionsstudier Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i religionsvetenskap - Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Förvaltningsekonomi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Bergsskoletekniker-metall- och verkstadsindustri 120 Hp - för dig som läst minst termin Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Datornätverk 120 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Digitial tjänsteutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr psykiatris Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Humanistiskt samhällsprogram, inr Idéhis Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i miljöarkeologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Humanistiskt samhällsprogram, inr Histor Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i arbetsterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i folkhälsovetenskap m inr Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Maskinteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i kemi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i politik och krig med inriktning statsvetenskap Försvarshögskolan Stockholm 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i politik och krig med inriktning krigsvetenskap Försvarshögskolan Stockholm 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Complex Adaptive Systems, Master Program Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Geovetenskap, Masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Matematiska vetenskaper, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Marina vetenskaper, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Kulturarv och modernitet: materiellt och immateriellt under 1000 år Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kulturvård Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption, Vermittlung und Kontext Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Översättarprogrammet Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master's Programme in European Studies, Double Degree-Konstanz universitet Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Statsvetenskap Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master Programme in International Administration and Global Governance Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i redovisning och finansiell styrning Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master of Science in Innovation and Industrial Management Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Arbetsvetenskap, magisterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Svenska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Naturvetenskap Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot matematikutveckling Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot utvecklingsstörning Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Bygghantverksprogrammet Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som an Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Franska, Svenska som and Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Svenska som andra Göteborgs universitet 0.00 17.23 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, engelska, tyska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Spans Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Bild Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Dans, Svenska som andraspråk Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, bild Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Besluts-, risk och policyanalys Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör Högskolan i Gävle 0.00 0.00 0.00
Maskinteknik: Produktutveckling och design Jönköping University 14.65 14.70 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sv) Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Industriell Produktframtagning (Civilingenjör) Jönköping University 17.04 16.35 0.00
Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Production Development and Management (master) Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Product Development and Materials Engineering (master) Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Interventions in Childhood (One Year) Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Interventions in Childhood (Two Years) Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Information Architecture and Innovation (Two Years) Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Data Science - masterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Data Science - magisterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Infektionsbiologi - magisterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Infektionsbiologi - masterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Informationsteknologi - forskningsinriktat masterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Molekylär bioteknik - masterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Molekylär bioteknik - magisterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Serious Games - magisterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Intelligent automation - masterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Intelligent automation - magisterprogram Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
User Experience Design Högskolan i Skövde 14.85 14.38 0.55
Bearbetningstekniker Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Byggproduktionsingenjör Högskolan i Skövde 0.00 0.00 0.00
Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i tillverkningsteknik Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör - Produktutveckling Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska som andraspråk Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som and Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i arbetsvetenskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi, Ekologi och naturvård Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i rättsvetenskap, Offentlig rätt Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i rättsvetenskap, Skatterätt Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Specialisering: utvecklingsstörning Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Datavetenskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning historia Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning statsvetenskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning socialt arbete Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning kulturgeografi Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i redovisning och styrning, Magister Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i redovisning och styrning, Master Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Service Management, Magister Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Service Management, Master Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Webbutvecklare Karlstads universitet 14.52 14.80 0.65
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Karlstads universitet 16.80 0.00 0.50
Grundlärarprogrammet, Verksamhetsintegrerat program åk.4-6 Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör i datateknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande pro Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör i maskinteknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande p Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör i teknisk biologi 300 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarand Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör i elektronikdesign 300 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvaran Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 300 hp - för dig som läst minst 3 Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör i medieteknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande pr Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp p Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Högskoleingenjör i datateknik 180 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Högskoleingenjör i elektronik 180 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarand Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Kandidatprogram i Innovativ programmering180 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett m Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör i medicinsk teknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvaran Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilingenjör i mjukvaruteknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Human Resource Management and Development, masterprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Kognitionsvetenskap, masterprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Statsvetenskap, masterprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Ecology and the Environment, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA s Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Fysik och nanovetenskap, masterprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Datavetenskap, masterprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Folkhögskollärarprogrammet, halvfart Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Inriktning - Matematikutveckling Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Inriktning - Språk-, läs- och skrivutveckling Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdn Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Integrations- och mångfaldsstudier Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Internationella relationer, masterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Sociologi, masterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Socialt arbete, masterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Pedagogik, magisterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Pedagogik, masterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Sociologi, magisterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Musikproduktionsprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning tyska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelsk Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning franska Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Matematikdidaktik, magisterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram inom djurskydd Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Kemi, masterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i eHälsa Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi/kemi Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång tyska, första terminen i T Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång biologi/naturkunskap Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Specialpedagogprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Yrkeslärarprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Statsvetenskap inriktning policy och förvaltning, kandidat Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Bergsskoletekniker- metall- och verkstadsindustri 120 Hp - för dig som läst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Civilekonom 240 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Statsvetenskap, kandidat eller Statsvetenskap, inriktning policy och förvaltning, kandi Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Human Resource Management, master: Huvudområde Företagsekonomi Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Human Resource Management, master: Huvudområde Sociologi Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Rättsvetenskap, magister miljörätt Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Human Resource Management, master: Huvudområde: Psykologi Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Utbildningsvetenskap, magister Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Franska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Latin Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Retorik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Spanska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i översättning, Källspråk engelska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i översättning, Källspråk franska, italienska, ryska, spanska eller tyska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i översättning, Studerande med kandidatexamen i svenska, språkkonsultarbete Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik, Nanovetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i proteinvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i synkrotronljusbaserad vetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i genus, migration och social rättvisa Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i statsvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö universitet 17.40 17.21 0.80
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Communication for Development Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö universitet 17.71 16.67 0.80
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning - Allmän inrik Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö universitet 16.77 17.22 0.85
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö universitet 16.30 16.80 0.80
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö universitet 16.11 15.57 0.70
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Omvårdnad, masterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö universitet 17.21 17.29 0.80
Speciallärarprogrammet: Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet: Grav språkstörning Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa Malmö universitet 15.25 14.58 0.55
Idrottsvetenskapligt program: Sport Management Malmö universitet 16.20 16.37 0.80
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp Malmö universitet 12.20 14.50 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö universitet 16.78 19.96 0.70
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö universitet 14.84 15.30 0.70
Spelutveckling Malmö universitet 14.90 14.95 0.90
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö universitet 16.40 15.87 1.05
Systemutvecklare Malmö universitet 16.71 16.02 1.20
Projektbaserat masterprogram i miljöteknik Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Informatik Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Industriell organisation och ekonomi Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Grafisk design Mittuniversitetet 17.63 19.26 0.95
Industridesign Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Internationellt masterprogram i datateknik Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Projektbaserat masterprogram i datateknik Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Projektbaserat masterprogram i kemiteknik Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Processoperatör Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Kommunikations- och PR-programmet Mittuniversitetet 16.06 15.04 0.65
Projektbaserat masterprogram i kemi Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Projektbaserat masterprogram i teknisk fysik Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterutbildning med inriktning mot historia Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik/Engelska Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik/Historia Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Engelska Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia/Engelska Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Historia Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Master i turism Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- Mittuniversitetet 15.65 16.28 0.00
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, ett ämne Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, tre ämnen Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Innata immunförsvaret vid hälsa och sjukdom Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Kardiovaskulär medicin Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Husdjursvetenskap - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
EnvEuro - European Master in Environmental Science Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Trädgårdsvetenskap - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hållbara livsmedelssystem - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Mark, vatten och miljö - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Magister-/Masterprogram i genusvetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning konstvetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Internationellt masterprogram i konstvetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot allmän och svensk litteraturvetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i musikvetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot polsk litteratur Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot rysk litteratur Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kulturarvsstudier Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i arkeologi, inriktning Antikens kultur och samhällsliv Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i filmvetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i lingvistik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i översättning, källspråk engelska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i översättning, källspråk franska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i översättning, källspråk spanska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i översättning, källspråk tyska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tjeckiska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i översättning, källspråk polska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i statsvetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i fysik, inriktning Miljövetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geologiska vetenskaper Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i klimatvetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvås Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogram: Specialisering mot matematikutveckling Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogram: Specialisering mot utvecklingsstörning Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning Svenska som andraspråk och Engelska för grundskolans årskurs 7- Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning Engelska och Svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7-9 Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning Svenska och Engelska för grundskolans årskurs 7-9 Stockholms universitet 16.93 20.69 0.85
Ämneslärarprogram med inriktning Svenska, Svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7-9 Stockholms universitet 15.07 15.68 0.95
Ämneslärarprogram med inriktning Svenska som andraspråk, Historia för gymnasieskolan och vuxenutbil Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning Svenska som andraspråk, Religionskunskap för gymnasieskolan och vu Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning Svenska, Matematik för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i miljövetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i folkhälsa: samhälleliga och individuella perspektiv Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - humaniora och samhällsvetenskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspr Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot Historia, Svenska som andraspråk för åk 7-9 Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning Religionskunskap, Svenska som andraspråk för åk 7-9 Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot Religionskunskap, Svenska som andraspråk för gymnasiet Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning Historia, Svenska som andraspråk för gymnasiet Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Branschutbildningen för museer och kulturarv Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i redovisning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i genusvetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i statsvetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Inriktning: arbetsmiljöteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Inriktning: beteendevetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Inriktning: ergonomi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Inriktning: företagssköterska Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfart Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfa Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Journalistprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i fri konst Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Digital medieproduktion Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet inr Hande Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Systemvetenskapliga programmet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i IT-managemen Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Statistikerprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet inr servi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Läkarprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Logopedprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Tandläkarprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogram i fysioterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr intensivvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr ambulanssjukvår Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr anestesisjukvår Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr operationssjukv Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Receptarieprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjörsprogrammet i Elek Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Studie- och yrkesvägledarprogrammet (fr Överbryggande kurser) Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - Ekologi och naturvård Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - Evolutionsbiologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - Limnologi - inlandsvattnens ekologi och miljö Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - NABiS - samnordisk inr. mot biodiversitet och systematik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i bioinformatik - Datavetenskaplig bakgrund Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik - Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geovetenskap - Hydrologi/Hydrogeologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geovetenskap - Paleobiologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geovetenskap - Geologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geovetenskap - Naturgeografi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geovetenskap - Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille) Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i vindkraftprojektering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i vindkraftprojektering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i datavetenskap - Datavetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i datavetenskap - Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i datavetenskap - Concurrency och parallellprogrammering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i industriell ledning och innovation Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Tillämpad kulturarvspolitik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Hållbara naturbaserade destinationer Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Entreprenörskap för destinationsutveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i hållbar destinationsutveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i hållbar utveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kostvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kulturgeografi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Psykologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Digitala medier och samhälle Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrning Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i redovisning och finansiering - Finansiering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Masterprogram i läkemedelsutveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i läkemedelsanvändning Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i forensisk vetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Didaktik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Utbildningssociologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Barn- och ungdomsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Pedagogik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Antikens kultur och samhällsliv Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Kulturarv och hållbarhet Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Konstvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i digital konstvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i textilvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Litteraturvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i skandinavistik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Musikvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i ABM - Biblioteks- och informationsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i ABM - Arkivvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i ABM - Musei- och kulturarvsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Genusvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i svenska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i religionsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Specialisering: språk-, skriv- och läsutveckling Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Kandidatprogram i Biologi 180 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande prog Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Kandidatprogram i Matematik 180 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande pr Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Kandidatprogram i Fysik och nanovetenskap 180 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Digital tjänsteutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tjeckisk litteratur Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot polska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning lettiska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i fri konst Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre -Idrottsvet progr med inr strat Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i industridesig Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i arkitektur och sta Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Läkarprogrammet Göteborgs universitet 21.82 22.12 1.70
Kemi, kandidatprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Tandläkarprogrammet Göteborgs universitet 20.83 21.76 1.50
Journalistprogrammet Göteborgs universitet 19.19 19.43 1.05
Socionomprogrammet Göteborgs universitet 19.31 18.50 1.10
Psykologprogrammet Göteborgs universitet 21.90 22.10 1.75
Sjukgymnastprogrammet Göteborgs universitet 20.50 20.44 1.50
Sjuksköterskeprogrammet, 180.0p Göteborgs universitet 19.33 18.60 1.20
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild Göteborgs universitet 11.80 12.71 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa Göteborgs universitet 15.25 15.21 0.45
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Göteborgs universitet 14.95 15.04 0.30
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Göteborgs universitet 16.67 17.81 0.70
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Göteborgs universitet 0.00 15.33 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämne Göteborgs universitet 17.83 19.13 1.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Göteborgs universitet 0.00 11.73 0.00
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklas Göteborgs universitet 11.94 10.80 0.75
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Göteborgs universitet 14.29 14.57 -
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås 16.60 16.40 0.70
Teknisk/Naturvetenskaplig bastermin Högskolan Dalarna 15.94 16.30 0.50
Utveckling av eTjänster Högskolan Dalarna 19.62 18.89 1.40
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Engelska, Svenska som andraspr Högskolan Dalarna 12.90 15.06 0.05
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Geografi, Religion Högskolan Dalarna 16.25 13.79 0.40
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska som andraspråk, Geografi, Relig Högskolan Dalarna 12.20 11.81 -
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik, Engelska, Svenska som andras Högskolan Dalarna 13.30 12.81 1.40
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk - Engelska Högskolan Dalarna 12.40 13.51 0.15
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Engelska Högskolan Dalarna 15.60 14.69 0.45
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Franska Högskolan Dalarna 21.00 12.15 -
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Spanska Högskolan Dalarna 13.37 11.30 0.40
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Tyska Högskolan Dalarna 15.47 - -
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråk Högskolan Dalarna 14.60 13.67 0.15
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling Högskolan i Halmstad 13.52 13.49 0.55
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - produktionsutveckling Högskolan i Halmstad 10.91 - 0.55
Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering Högskolan i Halmstad 12.60 13.75 0.30
Landskapsvetarprogrammet Högskolan Kristianstad 0.00 0.00 0.00
Förskollärarutbildning med inslag av validering Högskolan Kristianstad 15.00 15.68 0.00
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.34 17.10 0.70
Socionomprogrammet Karlstads universitet 19.08 18.20 1.00
Arbetsterapeutprogrammet Linköpings universitet 15.73 16.25 0.60
Läkarprogrammet Linköpings universitet 21.67 21.87 1.65
Sjukgymnastprogrammet Linköpings universitet 20.10 19.85 1.30
Sjuksköterskeprogrammet - Linköping Linköpings universitet 18.64 18.79 1.00
Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping Linköpings universitet 17.10 16.62 0.90
Ekonomie, kandidat Luleå tekniska universitet 14.38 14.43 0.75
Internationell ekonomi, kandidat Luleå tekniska universitet 15.30 15.81 0.75
Röntgensjuksköterska Luleå tekniska universitet 15.46 15.90 0.65
Sjukgymnast Luleå tekniska universitet 18.80 18.60 1.10
Sjuksköterska Luleå tekniska universitet 12.46 13.90 0.20
Förskollärare Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet 12.44 13.23 0.40
Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som lästminst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin Lunds universitet 15.90 17.88 1.00
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet 21.10 20.99 1.50
Politices kandidatprogrammet Lunds universitet 20.05 20.00 1.25
Psykologprogrammet Lunds universitet 21.98 21.92 1.70
Socionomprogrammet Lunds universitet 18.90 18.39 1.00
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.73 20.37 1.45
Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet 17.80 17.93 0.90
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.14 22.13 1.75
Sjukgymnastprogrammet Lunds universitet 21.50 20.49 1.45
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.06 18.20 1.05
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet 19.06 17.81 1.00
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomiprogrammet Örebro universitet 18.76 18.35 1.20
Socionomprogrammet Örebro universitet 18.35 17.70 0.90
Psykologprogrammet Örebro universitet 21.14 21.46 1.50
Sjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 16.00 16.02 0.60
Arbetsterapeutprogrammet Örebro universitet 15.50 16.11 0.55
Läkarprogrammet Örebro universitet 21.50 21.86 1.65
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 18.54 0.00 0.80
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 18.17 17.00 1.00
Miljö och utveckling Södertörns högskola 14.24 14.72 0.40
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Stockholms universitet 15.88 17.24 0.50
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Stockholms universitet 15.20 14.41 0.60
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Stockholms universitet 16.69 19.48 0.85
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Stockholms universitet 14.47 0.00 0.55
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Stockholms universitet 17.53 15.50 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Stockholms universitet 15.04 14.00 0.50
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i historiska studier Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Juristprogrammet Stockholms universitet 21.09 21.10 1.45
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholms universitet 19.74 19.60 1.30
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholms universitet 19.50 18.60 1.30
Yrkeslärarprogrammet Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Psykologprogrammet Stockholms universitet 21.98 22.10 1.70
Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi Stockholms universitet 18.70 18.30 1.15
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Stockholms universitet 19.19 19.00 1.15
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Stockholms universitet 18.15 17.01 1.10
Socionomprogrammet Stockholms universitet 19.06 18.90 1.10
Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade Stockholms universitet 18.35 17.73 0.90
Kandidatprogram i geografi Stockholms universitet 17.97 15.90 0.65
Förskollärarprogrammet Stockholms universitet 13.29 14.28 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Stockholms universitet 14.76 14.69 0.10
Förskollärarprogrammet för barnskötare Stockholms universitet 11.79 9.47 0.10
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholms universitet 15.56 14.74 0.60
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Stockholms universitet 16.94 14.13 0.60
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Stockholms universitet 18.13 18.56 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Italienska Stockholms universitet 19.20 22.05 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Stockholms universitet 17.08 15.90 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholms universitet 15.35 16.19 0.50
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 12.26 11.25 0.00
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.61 21.41 1.60
Socionomprogrammet Umeå universitet 17.81 17.40 0.85
Dietistprogrammet Umeå universitet 18.70 19.04 1.00
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 15.10 15.14 0.55
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.61 21.80 1.65
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.90 18.24 0.70
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 19.85 20.92 1.40
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i datorsäkerhet Blekinge tekniska högskola 13.50 0.00 0.70
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik Blekinge tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Webbutveckling Blekinge tekniska högskola 13.23 13.75 0.60
Produktutveckling, Helfart Blekinge tekniska högskola 13.00 12.85 -
Produktutveckling, Halvfart Blekinge tekniska högskola 15.11 15.68 0.35
Civilingenjör i industriell ekonomi Blekinge tekniska högskola 16.93 17.26 0.95
Civilingenjör i maskinteknik Blekinge tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.65 17.82 1.45
BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.31 20.00 1.55
DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.16 18.98 1.50
ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.65 18.45 1.35
INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.25 21.42 1.65
INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.35 19.81 1.45
KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.61 18.90 1.25
KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.28 17.02 1.25
MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.11 18.91 1.40
TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.89 20.91 1.65
TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.35 19.54 1.65
TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.59 19.90 1.60
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK Chalmers tekniska högskola 17.56 18.15 1.15
Maskinbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola 11.00 10.00 0.15
Fartygsbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola 15.80 16.10 0.70
Apotekarprogrammet Göteborgs universitet 18.59 20.20 1.10
Kultur, kandidatprogram Göteborgs universitet 15.20 15.62 0.00
Liberal arts, kandidatprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Språkkonsultprogrammet Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Göteborgs universitet 16.82 17.95 1.00
Dietistprogrammet Göteborgs universitet 20.08 20.04 1.20
Logopedprogrammet Göteborgs universitet 18.50 18.80 1.05
Biologi, kandidatprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Datorstödd fysikalisk mätteknik Göteborgs universitet 0.00 16.00 1.40
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Göteborgs universitet 16.15 17.59 0.90
Fysik, kandidatprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Geografi, kandidatprogram Göteborgs universitet 14.79 17.85 0.20
Läkemedelskemi, kandidatprogram Göteborgs universitet 16.45 15.11 0.85
Matematikprogrammet Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Molekylärbiologi, kandidatprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Software Engineering and Management, Bachelor's Programme Göteborgs universitet 19.45 18.33 1.10
Sjukhusfysikerprogrammet Göteborgs universitet 16.51 16.65 0.85
Tandhygienistprogrammet Göteborgs universitet 17.84 17.31 0.00
Tandteknikerprogrammet Göteborgs universitet 15.84 16.47 0.65
Europaprogrammet, Ekonomisk historia Göteborgs universitet 16.88 15.70 1.00
Europaprogrammet, Företagsekonomi Göteborgs universitet 18.65 20.89 1.20
Europaprogrammet, Historia Göteborgs universitet 18.07 18.73 1.00
Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria Göteborgs universitet 17.20 16.30 0.80
Europaprogrammet, Kulturgeografi Göteborgs universitet 17.19 16.32 1.00
Europaprogrammet, Nationalekonomi Göteborgs universitet 18.44 19.40 1.25
Europaprogrammet, Sociologi Göteborgs universitet 19.38 18.75 1.15
Kandidatprogrammet i Globala studier Göteborgs universitet 19.01 17.21 1.00
Handelshögskolans ekonomprogram, Analytisk inriktning Göteborgs universitet 20.09 20.00 1.35
Handelshögskolans ekonomprogram, Engelsk inriktning Göteborgs universitet 20.63 20.00 1.35
Handelshögskolans ekonomprogram, Fransk inriktning Göteborgs universitet 18.72 19.55 1.15
Handelshögskolans ekonomprogram, Japansk inriktning Göteborgs universitet 18.95 19.38 1.35
Handelshögskolans ekonomprogram, Kinesisk inriktning Göteborgs universitet 19.69 19.69 1.35
Handelshögskolans ekonomprogram, Spansk inriktning Göteborgs universitet 19.17 19.32 1.25
Handelshögskolans ekonomprogram, Tysk inriktning Göteborgs universitet 18.09 17.45 1.15
Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Sports Coaching, kandidatprogram Göteborgs universitet 15.73 16.16 0.65
Juristprogrammet Göteborgs universitet 20.78 20.36 1.40
Arbetsterapeutprogrammet Göteborgs universitet 17.29 17.70 0.90
Audionomprogrammet Göteborgs universitet 16.60 17.76 0.80
Röntgensjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 14.40 15.52 0.50
Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 18.63 18.28 1.10
Pedagogik, kandidatprogram Göteborgs universitet 16.45 16.30 0.70
Handelshögskolans logistikprogram Göteborgs universitet 19.01 19.25 1.25
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Göteborgs universitet 11.90 10.74 0.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, engelska, franska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Geografi och Histor Göteborgs universitet 14.80 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Historia och Religi Göteborgs universitet 13.28 14.41 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Matematik och S Göteborgs universitet 16.64 - 1.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Biologi och Kem Göteborgs universitet 17.09 - 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Kemi och Teknik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Biologi och Tek Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Franska, Matematik och En Göteborgs universitet 17.00 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Hem- och konsumentkunskap Göteborgs universitet 18.80 13.99 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, biologi, teknik Göteborgs universitet 16.67 15.67 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, matematik, kemi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Geograf Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Franska Göteborgs universitet 15.80 0.00 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Histori Göteborgs universitet 16.90 - 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Kemi oc Göteborgs universitet 14.00 17.11 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Engelsk Göteborgs universitet 15.80 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Spanska Göteborgs universitet 13.80 18.93 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Matemat Göteborgs universitet 17.90 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, biologi, tekni Göteborgs universitet 21.03 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, biologi, kemi Göteborgs universitet 16.41 0.00 1.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, fysik, teknik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, fysik, kemi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Biologi och Fy Göteborgs universitet 18.05 15.49 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Kemi och Tekni Göteborgs universitet 14.67 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Engelska och F Göteborgs universitet 19.15 20.38 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Engelska och S Göteborgs universitet 18.80 18.19 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Engelska och T Göteborgs universitet 16.71 12.35 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, biologi, teknik Göteborgs universitet 15.60 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, matematik, teknik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Spans Göteborgs universitet 17.57 14.99 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Tyska Göteborgs universitet 17.50 18.91 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Geografi och Histo Göteborgs universitet 18.28 17.31 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Geografi och Relig Göteborgs universitet 18.75 13.50 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Historia och Relig Göteborgs universitet 19.80 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Kemi och Teknik Göteborgs universitet 18.90 - 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Matematik och Biol Göteborgs universitet 18.60 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Matematik och Kemi Göteborgs universitet 15.04 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, Matematik och En Göteborgs universitet 15.90 18.70 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Slöjd Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Bild Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, engelska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, filosofi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, geografi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, historia Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, matematik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, religion Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, engelska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, kemi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, matematik Göteborgs universitet 19.69 0.00 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, naturkunskap Göteborgs universitet 17.45 0.00 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, bild Göteborgs universitet 14.15 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, filosofi Göteborgs universitet 18.08 18.20 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, franska Göteborgs universitet 20.10 0.00 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, geografi Göteborgs universitet 15.00 16.61 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, idrott Göteborgs universitet 17.10 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, latin Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, naturkunskap Göteborgs universitet 17.98 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, spanska Göteborgs universitet 17.76 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, teater Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, teknik Göteborgs universitet 18.70 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, tyska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, engelska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, idrott och hälsa Göteborgs universitet 15.60 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Filosofi, matematik Göteborgs universitet 19.75 - 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, engelska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, latin Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, matematik Göteborgs universitet 19.38 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Franska, teater Göteborgs universitet 17.85 19.15 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik, matematik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, engelska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, idrott och hälsa Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, bild Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, engelska Göteborgs universitet 18.96 18.25 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, idrott och hälsa Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, matematik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott, biologi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, engelska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, filosofi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, geografi Göteborgs universitet 18.22 16.30 0.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, matematik Göteborgs universitet 0.00 20.48 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, spanska Göteborgs universitet 12.70 15.23 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, bild Göteborgs universitet 19.85 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, biologi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, engelska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, matematik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, biologi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, engelska Göteborgs universitet 19.07 0.00 1.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, filosofi Göteborgs universitet 18.70 0.00 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, fysik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, geografi Göteborgs universitet 0.00 19.27 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, historia Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, idrott Göteborgs universitet 17.45 15.55 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, kemi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, naturkunskap Göteborgs universitet 16.20 - 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, religion Göteborgs universitet 20.79 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, spanska Göteborgs universitet 19.70 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, teater Göteborgs universitet 21.80 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, teknik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, bild Göteborgs universitet 21.02 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska Göteborgs universitet 17.50 17.04 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, idrott och hälsa Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, matematik Göteborgs universitet 19.75 - 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi Göteborgs universitet 19.26 16.50 1.40
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi Göteborgs universitet 18.85 0.00 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia Göteborgs universitet 19.90 18.55 1.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, matematik Göteborgs universitet 13.90 - 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion Göteborgs universitet 19.25 0.00 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, teater Göteborgs universitet 21.20 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, engelska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, idrott Göteborgs universitet 20.99 - 1.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, kemi Göteborgs universitet 20.29 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, matematik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, naturkunskap Göteborgs universitet 14.02 - 0.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, latin Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, teater Göteborgs universitet 16.26 - -
Organisations- och personalutvecklare i samhället Högskolan i Borås 17.75 18.88 0.75
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Systemvetarutbildning Högskolan i Borås 15.51 14.79 0.85
Event Management Högskolan i Borås 17.97 16.10 0.95
Civilekonomprogrammet Högskolan i Borås 17.40 17.17 1.00
Maskiningenjör - produktutveckling Högskolan i Borås 0.00 0.00 0.00
Tekniskt Basår, 40 veckor Högskolan i Borås 15.50 15.70 0.90
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor Högskolan i Borås 15.90 14.63 0.60
Textil produktutveckling och entreprenörskap Högskolan i Borås 16.50 15.41 0.65
Audiovisuell produktion Högskolan Dalarna 10.24 12.10 0.25
Film- och TV-produktion Högskolan Dalarna 16.30 14.67 0.50
Manus för film och TV Högskolan Dalarna 16.80 15.50 0.90
Samhällsvetarprogrammet Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Systemvetenskapliga programmet Högskolan Dalarna 12.90 13.80 0.60
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Historia, Religion Högskolan Dalarna 16.27 15.68 0.10
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Svenska som andraspråk Högskolan Dalarna 12.52 13.26 0.65
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Religion Högskolan Dalarna 13.70 18.88 0.70
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska -Historia Högskolan Dalarna 16.00 15.47 0.90
Personal- och arbetslivsprogram Högskolan Dalarna 16.01 16.94 0.75
Tekniskt/Naturvetenskapligt basår Högskolan Dalarna 15.85 14.74 0.65
Civilekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 18.10 17.64 1.05
Påbyggnadsutbildning med inriktning fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Naturvård och artmångfald Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling Högskolan i Halmstad 14.57 10.42 0.75
Maskiningenjör - produktionsutveckling Högskolan i Halmstad 15.30 13.46 0.85
Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning teknisk projektledning Högskolan i Halmstad 12.45 17.91 0.90
Utvecklingsingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Hållbar turismutveckling Högskolan i Halmstad 15.10 18.40 0.50
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi Högskolan i Halmstad 13.22 13.54 0.30
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap Högskolan i Halmstad 16.77 16.67 0.80
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete Högskolan i Halmstad 15.70 15.60 0.70
Professionellt idrottsutövande - inriktning golf Högskolan i Halmstad 13.90 11.20 0.30
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan i Halmstad 15.30 15.13 0.45
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap Högskolan i Halmstad 14.97 14.57 0.55
Civilingenjör i datateknik Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Nätverksdesign och datordrift Högskolan i Halmstad 0.00 12.18 0.00
Digital design och innovation Högskolan i Halmstad 15.47 14.31 0.70
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), svenska - historia - religion Högskolan i Halmstad 12.80 12.80 0.25
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan), naturkunskap samt ett av ämnena engelska - matematik Högskolan i Halmstad 16.99 - 0.05
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap Högskolan i Halmstad 15.05 15.33 0.40
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion Högskolan i Halmstad 15.30 14.45 0.40
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion Högskolan i Halmstad 15.90 14.98 0.55
Civilekonomprogrammet Högskolan i Jönköping 19.10 18.55 -
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation Högskolan i Jönköping 18.91 17.40 0.00
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Medieproduktion Högskolan i Jönköping 18.77 16.61 0.00
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Strategisk kommunikation Högskolan i Jönköping 18.13 16.50 0.00
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication Högskolan i Jönköping 17.35 17.30 0.00
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Öppen ingång Högskolan i Jönköping 20.30 18.30 0.00
Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik Högskolan i Jönköping 15.50 14.29 -
Datateknik, Mjukvaruutveckling och mobila plattformar Högskolan i Jönköping 14.40 14.20 -
Maskinteknik, Produktutveckling och design Högskolan i Jönköping 13.71 13.20 -
Grafisk design och webbutveckling Högskolan i Jönköping 17.90 18.02 -
Produktutveckling med möbeldesign Högskolan i Jönköping 16.79 16.64 0.00
Digital visualisering Högskolan i Jönköping 15.17 15.52 -
Naturvetenskapligt basår Högskolan i Jönköping 19.30 16.01 -
Personalprogrammet - personalarbete i en globaliserad värld Högskolan i Jönköping 17.60 17.36 -
Personal- och arbetslivsprogrammet Högskolan Kristianstad 17.29 16.95 0.80
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Högskolan Kristianstad 16.60 16.26 0.80
Ekonomprogrammet - Valfri Högskolan Kristianstad 18.84 18.53 1.25
Datasystemutvecklingsprogrammet Högskolan Kristianstad 14.26 14.69 0.65
Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad 12.76 14.69 0.60
Bachelor Programme in Software Development Högskolan Kristianstad 16.24 16.93 0.60
Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning Högskolan Kristianstad 12.76 12.30 0.35
Förskollärarprogrammet Högskolan Väst 13.51 13.30 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska 300 hp Högskolan Väst 14.80 14.82 0.45
Digitala medier Högskolan Väst 17.32 17.00 0.75
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Högskolan Väst 11.40 15.19 0.20
Ledarskap inom detaljhandeln Högskolan Väst 17.80 18.15 0.75
Industriell ekonomi Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Högskolan Väst 13.35 13.35 0.00
Mäklarekonomprogrammet Högskolan Väst 17.63 17.42 0.95
Ekonomprogrammet Högskolan Väst 16.61 16.34 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.09 16.77 0.60
Elektroingenjör, elkraft Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Högskoletekniker, elkraft Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 19.40 - 0.90
Personalekonomi Högskolan Väst 16.60 16.85 0.80
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Socialpedagogiska programmet Högskolan Väst 16.98 16.65 0.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap 300-330 hp Högskolan Väst 12.00 12.63 0.75
Lantmäteriingenjör Högskolan Väst 12.77 14.44 0.70
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Webb och multimedia Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Politices kandidat Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Information och PR Karlstads universitet 17.10 17.20 0.75
IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet 19.85 19.94 1.20
Tandhygienist Karlstads universitet 17.63 17.81 0.90
Fastighetsekonomi Karlstads universitet 17.23 16.30 0.85
Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier Karlstads universitet 16.90 17.15 0.70
Förskollärarprogrammet Karlstads universitet 13.45 14.28 0.00
Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Mät- och kartteknikprogrammet Karlstads universitet 15.30 12.36 0.80
Matematikprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstads universitet 0.00 13.56 0.65
IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.10 16.30 0.85
IT-design programmet, Bred ingång Karlstads universitet 15.81 15.02 0.75
IT-design programmet, Systemdesign Karlstads universitet 13.70 14.65 0.55
Biologiprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet 13.54 14.84 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi Karlstads universitet 13.74 18.08 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet 13.13 15.42 0.00
Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 Karlstads universitet 15.00 14.40 0.60
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Musiklärarprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Dataingenjör Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Samhällsanalytiker med inriktning organisering Karlstads universitet 15.51 16.05 0.55
Turismprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp Konstfack 12.35 11.81 0.45
Civilingenjörsutb i bioteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.58 19.37 1.35
Civilingenjörsutb i datateknik Kungliga Tekniska högskolan 20.48 20.77 1.55
Civilingenjörsutb i design och produktframtagning Kungliga Tekniska högskolan 19.32 18.60 1.30
Civilingenjörsutb i elektroteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.48 17.75 1.40
Civilingenjörsutb i farkostteknik Kungliga Tekniska högskolan 18.65 17.86 1.25
Civilingenjörsutb i industriell ekonomi Kungliga Tekniska högskolan 21.39 21.27 1.65
Civilingenjörsutb i informationsteknik Kungliga Tekniska högskolan 18.95 18.88 1.35
Civilingenjörsutb i maskinteknik Kungliga Tekniska högskolan 18.54 18.23 1.35
Civilingenjörsutb i materialdesign Kungliga Tekniska högskolan 17.86 17.50 1.20
Civilingenjörsutb i medieteknik Kungliga Tekniska högskolan 18.92 19.27 1.45
Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad Kungliga Tekniska högskolan 18.44 18.92 1.20
Civilingenjörsutb i teknisk fysik Kungliga Tekniska högskolan 21.98 21.32 1.65
Civilingenjörsutb. öppen ingång Kungliga Tekniska högskolan 19.84 19.12 1.45
Civilingenjörsutb i teknisk kemi Kungliga Tekniska högskolan 18.44 17.97 1.20
Civilingenjörsutb i medicinsk teknik Kungliga Tekniska högskolan 18.50 18.67 1.25
Civilingenjörsutb i energi och miljö Kungliga Tekniska högskolan 19.22 19.64 1.25
Civilingenjör och lärare Kungliga Tekniska högskolan 18.02 17.10 1.20
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Kungliga Tekniska högskolan 17.03 18.66 1.20
Kandidatprogram, simuleringsteknik och virtuell design Kungliga Tekniska högskolan 12.34 12.83 0.35
Psykolog Linköpings universitet 21.38 21.36 1.60
Socionom Linköpings universitet 18.98 18.50 1.00
Statistik och dataanalys, kandidatprogram Linköpings universitet 14.26 14.71 1.00
Politices kandidatprogrammet Linköpings universitet 17.85 17.45 1.05
Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram Linköpings universitet 19.00 19.00 1.15
Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Tyska Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram Linköpings universitet 14.90 14.48 0.40
Högskoleingenjör i byggnadsteknik Linköpings universitet 15.46 15.48 0.80
Högskoleingenjör i datateknik Linköpings universitet 16.70 16.61 1.20
Högskoleingenjör i elektronik Linköpings universitet 13.96 15.30 0.75
Högskoleingenjör i kemisk analysteknik Linköpings universitet 15.24 16.67 1.10
Högskoleingenjör i maskinteknik Linköpings universitet 16.98 15.54 1.15
Basår för dig som läst Ma 2 Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Biologi, kandidatprogram Linköpings universitet 15.16 15.30 0.80
Kemi - molekylär design, kandidatprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Matematik, kandidatprogram Linköpings universitet 18.49 17.68 1.25
Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram Linköpings universitet 18.02 17.51 1.00
Asienkunskap - inriktning Kina Linköpings universitet 16.81 17.33 1.30
Asienkunskap - inriktning Japan Linköpings universitet 17.24 15.78 1.25
Samhällets logistik, kandidatprogram Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Flygtransport och logistik, kandidatprogram Linköpings universitet 14.16 15.60 0.65
Förskollärare Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärare fritidshem Linköpings universitet 0.00 12.69 0.00
Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Linköping Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 - Norrköping Linköpings universitet 11.70 10.76 0.15
Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Biologi Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Engelska Linköpings universitet 14.19 15.99 -
Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Historia Linköpings universitet 13.20 14.21 0.35
Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Matematik Linköpings universitet 16.00 12.38 0.70
Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap Linköpings universitet 12.20 14.64 0.25
Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Textilslöjd Linköpings universitet 13.41 12.56 0.90
Ämneslärare årskurs 7-9, ingång Trä- och Metallslöjd Linköpings universitet 13.10 11.25 0.40
Ämneslärare Gymnasiet, ingång Biologi Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärare Gymnasiet, ingång Engelska Linköpings universitet 12.85 16.11 0.00
Ämneslärare Gymnasiet, ingång Historia Linköpings universitet 14.96 13.00 0.70
Ämneslärare Gymnasiet, ingång Matematik Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärare Gymnasiet, ingång Samhällskunskap Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Fysioterapeutprogrammet, 180.0p Linköpings universitet 20.80 20.40 1.40
Logopedprogrammet Linköpings universitet 16.85 17.45 0.85
Medicinsk biologi Linköpings universitet 15.63 16.04 0.60
Biomedicinska analytikerprogrammet Linköpings universitet 16.75 18.75 0.95
Basår Luleå tekniska universitet 9.00 10.96 0.15
Tekniskt basår Luleå tekniska universitet 13.54 13.50 0.70
Psykologi, kandidat Luleå tekniska universitet 18.04 16.93 1.00
Sociologi, kandidat Luleå tekniska universitet 15.47 15.09 0.50
Högskoleingenjör Teknisk design Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Fastighetsmäklare Luleå tekniska universitet 16.65 16.35 0.90
Arbetsterapeut Luleå tekniska universitet 15.41 16.30 0.55
Fysioterapeut Luleå tekniska universitet 17.85 18.20 1.05
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 Luleå tekniska universitet 13.80 14.53 0.00
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 Luleå tekniska universitet 13.55 14.23 0.00
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-fysik Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-engelska Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-engelska (Piteå-Luleå) Luleå tekniska universitet 19.20 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-historia (Piteå-Luleå) Luleå tekniska universitet 17.10 - -
Ämneslärare, inriktning gymnasieskolan, samhällskunskap-historia Luleå tekniska universitet 15.53 - 0.60
Journalistik i nya medier Luleå tekniska universitet 17.80 - 0.90
Radioproduktion i nya medier Luleå tekniska universitet 18.20 - 1.20
Ljudteknik, kandidat Luleå tekniska universitet 18.59 0.00 0.90
Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet 15.00 17.50 0.75
Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjör Underhållsteknik Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Brandingenjör Luleå tekniska universitet 15.21 15.35 0.70
Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjör Datateknik Luleå tekniska universitet 15.00 14.20 0.95
Högskoleingenjör Elkraftteknik Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjör Bilsystemteknik Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjör Energiteknik Luleå tekniska universitet 15.20 11.90 0.85
Högskoleingenjör Maskinteknik Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i journalistik Lunds universitet 20.31 20.04 1.10
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 17.58 18.24 1.20
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Lunds universitet 15.45 15.42 1.00
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Lunds universitet 17.00 16.86 1.05
Brandingenjörsutbildning Lunds universitet 17.10 17.80 1.20
Arkitektutbildning Lunds universitet 21.61 21.56 1.65
Tekniskt basår Lunds universitet 18.54 18.05 1.10
Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet 19.79 19.70 1.30
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 19.85 18.90 1.20
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Lunds universitet 19.38 17.95 1.10
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Lunds universitet 19.64 18.80 1.10
Audionomprogrammet Lunds universitet 17.30 18.80 0.95
Biomedicinprogrammet Lunds universitet 19.90 20.63 1.45
Logopedprogrammet Lunds universitet 20.63 20.20 1.45
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 16.25 16.87 0.75
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 Lunds universitet 17.50 17.34 0.95
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska Lunds universitet 18.16 18.08 0.80
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik Lunds universitet 11.55 12.27 -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia Lunds universitet 15.00 14.48 0.65
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 17.81 13.90 0.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet 17.90 16.93 1.05
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet 18.44 16.93 1.00
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 19.43 19.35 1.00
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lunds universitet 19.22 20.90 1.35
Kandidatprogram i arabiska studier Lunds universitet 14.86 15.57 0.10
Kandidatprogram i japanska Lunds universitet 18.06 16.57 0.80
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.10 13.60 0.80
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Instrument och ensemble Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Engelska Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet Örebro universitet 13.60 13.73 0.15
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Örebro universitet 13.50 13.54 0.30
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Engelska Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Historia Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Matematik Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik, Idrott och hälsa Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Engelska Örebro universitet 15.96 0.00 0.40
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Historia Örebro universitet 14.63 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap, Idrott och hälsa Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Filmprogrammet Örebro universitet 13.08 14.57 0.00
Medier, kommunikation och PR Örebro universitet 18.30 16.55 0.90
Statistikerprogrammet Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Juristprogrammet Örebro universitet 20.36 20.21 1.25
Teaterpedagogprogrammet Örebro universitet 13.80 15.59 0.00
Dataingenjörsprogrammet Örebro universitet 12.90 12.81 0.45
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Örebro universitet 15.90 14.64 0.80
Maskiningenjörsprogrammet Örebro universitet 13.20 11.70 0.60
Matematikerprogrammet Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Måltidsekologprogrammet Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Byggingenjörsprogrammet Örebro universitet 16.48 15.70 0.90
Kulinarisk kock och måltidskreatör Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Sommelier och måltidskreatör Örebro universitet 0.00 0.00 0.00
Programmet Management in Sport and Recreation Örebro universitet 14.50 12.13 0.40
Tränarprogrammet Örebro universitet 0.00 13.58 0.00
Röntgensjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 15.36 15.80 0.50
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi Örebro universitet 14.60 16.13 0.55
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin Örebro universitet 14.31 15.71 0.45
Audionomprogrammet Örebro universitet 14.90 15.43 0.45
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 13.07 0.00 0.30
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 18.25 18.70 0.85
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Södertörns högskola 16.03 16.61 0.35
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Södertörns högskola 16.18 14.94 0.65
Medievetarprogrammet Södertörns högskola 16.40 16.40 0.65
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 16.60 16.93 0.70
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 16.35 16.61 0.85
Entreprenörskap, innovation och marknad Södertörns högskola 17.75 17.61 0.95
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Södertörns högskola 19.40 19.16 1.10
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi Södertörns högskola 18.90 18.50 1.05
Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå) Södertörns högskola 17.60 17.10 1.10
Utveckling och internationellt samarbete Södertörns högskola 16.50 15.00 0.65
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 16.18 0.00
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap, Stockholms universitet 16.66 16.10 0.75
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Stockholms universitet 18.46 18.70 1.20
Kandidatprogram i arkeologi Stockholms universitet 12.21 16.04 0.35
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska Stockholms universitet 19.64 16.41 1.25
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin Stockholms universitet 15.10 - 0.55
Journalistprogrammet - kandidatprogram Stockholms universitet 20.00 19.64 1.20
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 0.00 11.25 0.00
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Stockholms universitet 19.95 19.17 1.20
Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska Stockholms universitet 17.07 19.08 0.90
Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska Stockholms universitet 18.23 18.82 1.15
Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska Stockholms universitet 17.86 19.04 1.25
Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska Stockholms universitet 17.15 17.64 1.00
Kandidatprogram i global management med inriktning mot lettiska Stockholms universitet 17.40 - 0.90
Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska Stockholms universitet 18.45 - 1.15
Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska Stockholms universitet 20.58 20.95 1.30
Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 18.42 18.92 1.05
Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska Stockholms universitet 18.72 17.91 1.05
Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska Stockholms universitet 18.00 21.50 1.20
Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska Stockholms universitet 19.89 20.52 1.25
Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska Stockholms universitet 18.46 19.30 0.90
Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska Stockholms universitet 19.00 10.50 0.75
Samhällsplanerarprogrammet Stockholms universitet 15.61 16.65 0.80
Kandidatprogram i matematik och ekonomi Stockholms universitet 17.71 17.70 1.25
Kandidatprogram i socialantropologi Stockholms universitet 16.03 15.95 0.65
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia Stockholms universitet 15.88 15.83 0.65
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion Stockholms universitet 11.90 13.53 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska Stockholms universitet 13.65 0.00 0.55
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Stockholms universitet 17.82 18.30 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Geografi Stockholms universitet 19.20 - 1.10
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Stockholms universitet 17.17 20.60 1.05
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion Stockholms universitet 16.89 17.20 0.70
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Stockholms universitet 17.82 17.85 1.10
Kandidatprogram i digitala medier Stockholms universitet 18.00 17.10 1.00
Kandidatprogram i interaktionsdesign Stockholms universitet 18.33 17.11 1.05
Kandidatprogram i ekonomi och IT Stockholms universitet 19.27 19.17 1.30
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Stockholms universitet 19.17 19.10 1.10
Kandidatprogram i astronomi Stockholms universitet 15.49 14.96 1.05
Kandidatprogram i fysik Stockholms universitet 16.40 16.46 1.30
Sjukhusfysikerprogrammet Stockholms universitet 16.42 0.00 0.50
Kandidatprogram i biomatematik och beräkningsbiologi Stockholms universitet 15.25 - 1.35
Kandidatprogram i matematik Stockholms universitet 15.63 17.17 1.20
Kandidatprogram i matematik och filosofi Stockholms universitet 13.60 16.75 0.85
Kandidatprogram i meteorologi Stockholms universitet 16.80 0.00 0.60
Kandidatprogram i kemi Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i biologi Stockholms universitet 16.56 16.88 1.00
Kandidatprogram i marinbiologi Stockholms universitet 17.24 17.55 1.00
Kandidatprogram i molekylärbiologi Stockholms universitet 14.81 17.60 1.00
Kandidatprogram i geologi Stockholms universitet 13.00 12.30 1.30
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild Stockholms universitet 15.13 15.79 0.40
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i nutrition Stockholms universitet 17.55 18.90 1.10
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, Stockholms universitet 21.80 - -
Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan Teologiska högskolan Stockholm 0.00 0.00 0.00
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet 14.18 0.00 0.00
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 12.60 14.18 0.00
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet 12.90 15.10 0.00
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.99 21.70 1.45
Sociologiprogrammet Umeå universitet 17.61 16.47 0.85
Juristprogrammet Umeå universitet 20.13 20.10 1.30
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 18.33 16.76 1.15
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 18.96 16.98 1.00
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 17.34 16.71 0.90
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.48 17.80 1.00
Statistikerprogrammet Umeå universitet 13.63 14.20 0.75
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 16.63 17.80 1.15
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.64 18.32 1.40
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 14.73 15.33 0.65
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.30 16.57 0.80
Logopedprogrammet Umeå universitet 17.45 17.75 0.90
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 16.35 16.20 0.70
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 14.50 16.70 0.65
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 16.10 15.96 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 13.45 13.34 0.95
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Apotekarprogrammet Umeå universitet 18.42 21.69 1.45
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.42 20.40 1.45
Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.25 19.10 1.00
Förskollärarprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 0.00 13.28 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 15.05 13.82 0.60
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering Högskolan Kristianstad 12.80 13.60 -
Senare del, Bergsskoletekniker-berg- och anläggningsindustri 120 Hp - för dig som läst minst termin Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.69 18.87 1.25
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämn Göteborgs universitet 16.25 13.54 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Hem- och konsumentkunska Göteborgs universitet 16.36 15.60 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Fransk Göteborgs universitet 20.66 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Engels Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Matema Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Högskolan i Borås 13.20 16.61 0.00
Kandidatprogrammet - Manus för film och TV Högskolan Dalarna 13.97 13.64 0.00
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning Högskolan Dalarna 14.56 14.61 0.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sv) Högskolan i Jönköping 16.73 15.31 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Socialpedagogiska programmet, Trollhättan Högskolan Väst 18.80 18.51 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
IT-design, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 15.90 15.96 0.65
IT-design, Systemdesign Karlstads universitet 13.00 14.68 0.65
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Miljö och säkerhet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.25 21.32 1.55
Fysioterapeutprogrammet Linköpings universitet 19.65 19.40 1.25
Sjuksköterskeprogrammet Linköpings universitet 17.08 17.29 0.85
Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, text Luleå tekniska universitet 16.82 20.43 0.75
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Fysik Luleå tekniska universitet 14.90 - 0.80
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Engelska Luleå tekniska universitet 19.48 - 0.70
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Engelska Luleå tekniska universitet 17.90 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Samhällskunskap - Historia Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, radio Luleå tekniska universitet 16.30 16.57 0.80
Ädelstensteknik Luleå tekniska universitet 11.52 10.64 0.40
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik Lunds universitet 18.38 - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 11.09 - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 17.83 22.01 -
Samhällsplanerarprogrammet Örebro universitet 15.70 14.71 0.65
Kriminologiprogrammet Örebro universitet 19.11 18.55 1.10
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Södertörns högskola 15.88 15.17 0.65
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Södertörns högskola 18.19 16.10 0.45
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 18.76 17.09 1.30
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Södertörns högskola 15.30 16.50 0.60
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Södertörns högskola 16.14 13.95 0.55
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Södertörns högskola 15.93 17.27 1.00
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Södertörns högskola 15.70 18.15 0.90
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Södertörns högskola 18.34 20.77 1.20
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 14.25 13.48 0.90
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Engelska Stockholms universitet 17.50 16.34 0.70
Finska Stockholms universitet 10.70 - 0.30
Franska Stockholms universitet 17.20 20.99 0.65
Tyska Stockholms universitet 15.90 - 0.30
Italienska Stockholms universitet 14.17 17.20 -
Lettiska Stockholms universitet 13.40 - -
Polska Stockholms universitet 16.10 - 0.35
Portugisiska Stockholms universitet 11.00 14.38 -
Ryska Stockholms universitet 20.83 11.60 -
Spanska Stockholms universitet 20.30 - 0.35
Tjeckiska Stockholms universitet 16.26 - -
Språkkonsultprogrammet Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning Stockholms universitet 13.05 14.97 0.00
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, kemi, teknik Stockholms universitet 15.67 13.01 -
Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik Stockholms universitet 15.41 - 1.45
Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik Stockholms universitet 14.10 - 0.90
Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, matematik, teknik Stockholms universitet 15.85 - -
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, teknik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi Stockholms universitet 22.50 - 1.05
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik Stockholms universitet 12.82 - 1.45
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap Stockholms universitet 16.46 - 0.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik Stockholms universitet 15.68 18.06 0.90
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Biologi Stockholms universitet 16.90 - 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik Stockholms universitet 17.53 - 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi Stockholms universitet 15.60 - 1.25
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Fysik Stockholms universitet 17.33 14.58 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Geografi Stockholms universitet 12.30 - 0.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Kemi Stockholms universitet 17.80 - -
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 0.00 11.60 0.00
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Fysioterapeutprogrammet Göteborgs universitet 20.67 20.56 1.40
Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass Göteborgs universitet 12.49 11.90 0.25
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Socionomprogrammet Jönköping University 19.47 18.73 0.00
Internationella affärer Karlstads universitet 16.55 16.65 0.95
Sjöbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap för studente Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa för studenter med yrk Göteborgs universitet 12.70 14.90 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Biologi och F Göteborgs universitet 19.48 0.00 1.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Tysk Göteborgs universitet 16.40 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Geografi och Hist Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Geografi och Reli Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Historia och Reli Göteborgs universitet 17.50 0.00 1.20
Tekniskt basår - val Byggteknik Högskolan Dalarna 12.81 13.48 0.50
Tekniskt basår - val Öppen ingång Högskolan Dalarna 11.10 9.90 0.10
Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Miljövetenskapligt program, inriktning miljö- och hälsoskydd Högskolan i Halmstad 14.55 10.44 0.25
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Internationellt arbete - inriktning Globala studier Jönköping University 17.24 15.80 0.00
Human Resources med inriktning mot företagsekonomi Jönköping University 18.18 16.65 0.00
Human Resources med inriktning mot psykologi Jönköping University 19.13 17.15 0.00
Förskollärarprogrammet Jönköping University 13.70 13.45 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Jönköping University 14.88 14.70 0.00
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi Jönköping University 13.08 11.97 0.00
Beteendevetenskapligt program Högskolan Kristianstad 19.17 19.34 1.10
Medier och kommunikation, Digitala medier och analys Karlstads universitet 16.24 16.07 0.60
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, industriell teknik och hållbarhet Kungliga Tekniska högskolan 17.50 17.06 1.20
HÖGSKOLANS BASÅR Linköpings universitet 14.94 14.72 0.90
Journalistik och medier, text Luleå tekniska universitet 16.14 15.10 0.00
Journalistik och medier, radio Luleå tekniska universitet 15.09 16.20 0.20
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - historia Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Kandidatprogram i samhällsanalys Örebro universitet 15.68 15.70 0.55
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 0.00 0.00 0.00
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska Stockholms universitet 16.70 20.64 0.85
Kandidatprogram i språk med inriktning mot finska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk med inriktning mot franska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk med inriktning mot italienska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk med inriktning mot spanska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk med inriktning mot tjeckiska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Stockholms universitet 18.59 18.81 1.10
Kandidatprogram i fysik, nriktning Biofysik Stockholms universitet 16.02 15.20 0.60
Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik Stockholms universitet 0.00 15.26 1.10
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Stockholms universitet 0.00 10.70 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholms universitet 15.98 15.15 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater Stockholms universitet 14.90 16.87 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 13.16 - -
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur Jönköping University 15.40 16.87 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Histor Göteborgs universitet 15.96 17.17 0.60
Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning Jönköping University 14.95 13.85 0.00
Ljusdesign Jönköping University 15.26 13.51 0.00
Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur Jönköping University 17.75 16.30 0.00
Tandhygienistprogrammet Jönköping University 16.50 16.40 0.00
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Högskolan Kristianstad 18.32 17.60 1.05
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Samhällsanalytiker Karlstads universitet 0.00 14.27 0.00
Kommunikation och PR Karlstads universitet 18.09 18.65 0.85
Juristprogrammet Karlstads universitet 20.05 20.10 1.25
Kandidatprogrammet i samhällsplanering Linköpings universitet 16.82 16.40 0.90
Juristprogrammet Lunds universitet 21.70 20.89 1.55
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.41 21.82 1.55
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lunds universitet 17.76 0.00 0.00
Kandidatprogram i historia Lunds universitet 17.39 17.17 0.95
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Högskoleingenjör, Datateknik Örebro universitet 15.43 14.71 1.00
Högskoleingenjör, Industriell ekonomi Örebro universitet 16.20 16.10 0.95
Högskoleingenjör, Maskinteknik Örebro universitet 14.74 14.28 0.85
Högskoleingenjör, Byggteknik Örebro universitet 14.80 16.06 0.80
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Journalistprogrammet Umeå universitet 18.00 18.61 1.00
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.86 17.85 0.90
Automation och mekatronik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Bioteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Datateknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Elektroteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Industriell ekonomi, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Informationsteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Kemiteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Kemiteknik med fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Maskinteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Teknisk fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Teknisk matematik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Datateknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Elektroteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Kemiteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Maskinteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Mekatronik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Sjökapten, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Sjöingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Sjöfart och logistik, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för ingenjörer och arkitekter med avslutad utländsk utbildning och utfärd Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Barnmorskeprogrammet Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Specialpedagogiska programmet Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Yrkeslärarprogrammet Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, Ma/NO, ett ämne Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin - val Byggteknik Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin - val Energi Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin - val Maskinteknik Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för systemvetare med utländsk examen Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Civilingenjör i datateknik Högskolan i Halmstad 12.80 14.46 0.65
Teknisk bastermin: Civilingenjör i elektroteknik Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Civilekonomprogrammet, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Civilekonomprogrammet, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet, senare del av program, termin 6 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Byggingenjör, inr Byggkonstruktion och projektering, senare del av program, termin 6 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Förskollärarutbildning, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Förskollärarutbildning, senare del av program, termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap, senare del av prog Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Grundlärarutbildning (åk F-3), , senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Samhällsförändring och social hållbarhet, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete, senare del av program, t Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad termin 6 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 6 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologit, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i datateknik, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Senare del av program Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Inbyggda system Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Sustainable Supply Chain Management Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Logistik och ledning Jönköping University 12.97 13.90 0.00
Teknisk bastermin: Industriell ekonomi och produktionsledning Jönköping University 14.35 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Högskolan Kristianstad 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap Högskolan Kristianstad 0.00 0.00 0.00
Yrkeslärarprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för ingenjörer med utländsk utbildning Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Avancerad cancervård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Strålbehandling Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning Kungliga Tekniska högskolan 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning Kungliga Tekniska högskolan 0.00 0.00 0.00
Senare del, Kandidatprogram i Kemi - molekylär design 180 hp - för dig som läst minst 12 hp på ett Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Psykoterapeutprogrammet - Inriktning mot Relationell och interpersonell psykoterapi Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Folkhögskollärarprogrammet, helfart Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Barnmorskeprogrammet Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen Linköpings universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik 180 Hp - för dig som läst minst termn 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Högskoleingenjör Bilsystemteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Högskoleingenjör Teknisk design 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Ekonomie, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Internationell ekonomi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Sociologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Fysioterapeut 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Röntgensjuksköterska 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Specialpedagogprogrammet 90 hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, tre ämnen Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Brandingenjörsutbildning, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Communication for Development Malmö högskola 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård Röda korsets högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning intensivvård Röda korsets högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning infektionssjukvård Röda korsets högskola 0.00 0.00 0.00
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling Södertörns högskola 0.00 12.84 0.00
Magisterprogram i litteraturvetenskap Södertörns högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen Södertörns högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i matematikämnets didaktik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i matematikämnets didaktik Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i befolkningsstudier Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Psykoterapeutprogrammet - Allmän inriktning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Barnmorskeprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i ekologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i geoekologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Estetik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Praktisk filosofi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Teoretisk filosofi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Psykoterapeutprogrammet Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Barnmorskeprogrammet Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet - Inr. mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande lärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9 Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande lärarutbildning - Gymnasieskolan Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Biomedicin - inriktning fysisk träning, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Grundlärarutbildning (åk 4-6), senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Förskollärarutbildning, senare del av program, termin 5 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, termin Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
IT-forensik och informationssäkerhet, senare del av program, termin 5 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i projektledning Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Högskoleingenjör Energiteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi 180 Hp - för dig som läst minst Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatutbildning i industridesign, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i konstvetenskap Södertörns högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Barnkultur Stockholms universitet 0.00 0.00 0.00
Miljöprogram, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Samhällsförändring och social hållbarhet, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i marin teknik Blekinge tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Produktutveckling Blekinge tekniska högskola 12.00 13.37 0.00
Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Design och produktutveckling, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling Ersta Sköndal Bräcke högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i vårdvetenskap-palliativ vård Ersta Sköndal Bräcke högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård Ersta Sköndal Bräcke högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet i vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom Ersta Sköndal Bräcke högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i idrottsvetenskap Gymnastik- och idrottshögskolan 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i global hälsa Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i affärsskapande och entreprenörskap inom biomedicin Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Biologi och lärande, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Molekylärbiologi, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Biologi, Masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Physics of Materials and Biological Systems, Master Program Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Physics, Master Program Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Fysik och lärande, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Geografi, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Kemi och lärande, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Kemi, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Genomik och Systembiologi, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Matematik och lärande, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Ecotoxicology, Master Program Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Miljö- och hälsoskydd, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Fysisk oceanografi, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Arkeologisk praktik och teori Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Genuspraktiker, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Kultur och demokrati, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Logik, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Kritiska studier, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Digital humaniora, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Språkteknologi, masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Mänskliga rättigheter Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master Programme in Global Studies Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i politisk kommunikation Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogrammet i undersökande journalistik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i sociologi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Kriminologi Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master's Programme in Social Work and Human Rights Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i socialt arbete Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master of Science in Management Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master of Science in Marketing and Consumption Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master of Science in Logistics and Transport Management Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master of Science in International Business and Trade Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master of Science in Finance Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master of Science in Economics Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Software Engineering and Management masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Game Design & Technology masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Computer Science, Master's Programme Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Applied Data Science masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Digitalt ledarskap masterprogram Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master in Communication Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Master Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Teknik Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Språk Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Samhällsorienterade ämnen