Antagningspoäng för Civilingenjör i AI och maskininlärning vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86951

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.74 19.80 0.90 0.00 0.00
Urval 2 15.06 18.46 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i AI och maskininlärning vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.74 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

279

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 279 personer till Civilingenjör i AI och maskininlärning vid Blekinge tekniska högskola varav 55 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 44 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 40 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn