Antagningspoäng för Civilingenjör i datorsäkerhet vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86801

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 0.00 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i datorsäkerhet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

46

Under HT2018 sökte 264 personer till Civilingenjör i datorsäkerhet vid Blekinge tekniska högskola varav 51 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 60 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 44 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.49 14.60 0.90 0.00
Urval 2 14.32 12.70 0.75
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i datorsäkerhet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.49 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

57

Under HT2017 sökte 259 personer till Civilingenjör i datorsäkerhet vid Blekinge tekniska högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 60 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 50 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.62 17.31 0.70 0.00
Urval 2 16.62 17.31 0.50
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i datorsäkerhet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.62 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

57

Under HT2016 sökte 313 personer till Civilingenjör i datorsäkerhet vid Blekinge tekniska högskola varav 55 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 60 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 53 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 12.97 1.05 0.00
Urval 2 12.75 12.67 1.05 99.99
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i datorsäkerhet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 12.97 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

51

Under HT2015 sökte 277 personer till Civilingenjör i datorsäkerhet vid Blekinge tekniska högskola varav 45 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 58 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 47 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 16.65 0.90 0.00
Urval 2 15.45 16.65 0.90
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i datorsäkerhet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

51

Under HT2014 sökte 251 personer till Civilingenjör i datorsäkerhet vid Blekinge tekniska högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 48 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 44 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn