Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86823

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 16.93 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.61 16.93 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

324

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 324 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 36 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 31 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.67 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2019 sökte 296 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola varav 27 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 42 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 35 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 17.26 0.95 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

358

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 358 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 54 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 47 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 16.88 1.05
Urval 2 16.88 0.90
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi på Blekinge tekniska högskola 17.08 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

386

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

57

Under HT2017 sökte 386 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 48 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 43 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.55 1.10 0.00
Urval 2 16.60 18.75 0.75
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

470

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

57

Under HT2016 sökte 470 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 46 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 40 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 15.89 1.10 0.00
Urval 2 18.10 15.77 0.90 3.50
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

456

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

57

Under HT2015 sökte 456 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola varav 27 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 50 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 43 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 17.25 1.05 0.00
Urval 2 17.21 17.25 0.90
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

355

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 355 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola varav 29 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 36 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 31 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn