Antagningspoäng för Civilingenjör i marin teknik vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86927

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i marin teknik vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 107 personer till Civilingenjör i marin teknik vid Blekinge tekniska högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 18 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn