Antagningspoäng för Civilingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86825

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.88 17.85 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 12.88 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

42

Under HT2020 sökte 237 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 49 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 39 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.93 16.44 0.90
Urval 2 14.33 14.53 0.75
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i maskinteknik på Blekinge tekniska högskola 15.93 i urvalsgrupp BI, 16.44 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

332

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

57

Under HT2017 sökte 332 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 61 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 53 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.01 14.02 0.80
Urval 2 15.15 0.55 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i maskinteknik på Blekinge tekniska högskola 16.01 i urvalsgrupp BI, 14.02 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

337

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

57

Under HT2016 sökte 337 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 56 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 51 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.77 0.90 0.00
Urval 2 10.89 13.57 0.65 99.99
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 318 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 60 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 51 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.35 0.95 0.00
Urval 2 12.71 15.15 0.75
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

279

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 279 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 50 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 47 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn