Antagningspoäng för Civilingenjör i spel- och programvaruteknik vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86802

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 0.00 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i spel- och programvaruteknik vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 250 personer till Civilingenjör i spel- och programvaruteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 46 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 42 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 16.25 0.90
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i spel- och programvaruteknik på Blekinge tekniska högskola 12.80 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

291

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

58

Under HT2017 sökte 291 personer till Civilingenjör i spel- och programvaruteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 70 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 68 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 52 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.14 13.43 1.10 0.00
Urval 2 16.10 13.43 0.90
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i spel- och programvaruteknik vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.14 i urvalsgrupp BI, 13.43 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

391

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 391 personer till Civilingenjör i spel- och programvaruteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 93 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 69 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 66 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.78 1.20 0.00
Urval 2 14.85 18.13 1.20
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i spel- och programvaruteknik vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

461

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 461 personer till Civilingenjör i spel- och programvaruteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 93 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 67 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 61 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 18.81 1.00 0.00
Urval 2 15.60 19.79 1.00
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i spel- och programvaruteknik vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 18.81 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

393

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 393 personer till Civilingenjör i spel- och programvaruteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 83 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 68 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 62 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn