Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-88110

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.52 16.04 0.35 0.00 3.00
Urval 2 14.10 15.62 0.10 0.00 2.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.52 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

668

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 668 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 147 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 29 var män och 119 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 25 var män och 95 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 13.92 0.05 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 13.92 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

368

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

120

Under VT2020 sökte 368 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 96 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 23 var män och 126 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 21 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 14.98 0.25 0.00 2.00
Urval 2 13.33 14.27 0.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 14.98 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

542

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

120

Under HT2019 sökte 542 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 123 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 21 var män och 144 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 17 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.93 0.45 0.00 3.00
Urval 2 12.13 13.63 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.93 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

637

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

130

Under HT2018 sökte 637 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 114 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 29 var män och 136 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 19 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.02 14.17 0.35 0.00 3.00
Urval 2 0.00 13.34 0.25 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.02 i urvalsgrupp BI, 14.17 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

513

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

136

Under VT2018 sökte 513 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 109 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 19 var män och 158 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 136 personer varav 16 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.27 0.60 3.00
Urval 2 14.13 14.70 0.55 3.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

775

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

136

Under HT2017 sökte 775 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 141 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 40 var män och 135 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 136 personer varav 28 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.87 14.93 0.55 3.50
Urval 2 14.30 14.76 0.50 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.87 i urvalsgrupp BI, 14.93 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

764

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

130

Under VT2017 sökte 764 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 152 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 30 var män och 140 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 22 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.57 15.82 0.65 3.50
Urval 2 15.20 15.46 0.60 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.57 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1212

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

136

Under HT2016 sökte 1212 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 199 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 27 var män och 143 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 136 personer varav 21 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.73 0.70 3.00
Urval 2 14.90 15.44 0.60 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1084

Antagna urval 1

146

Antagna urval 2

128

Under VT2016 sökte 1084 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 188 i första hand. Totalt antogs 146 personer i det första urvalet varav 26 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 128 personer varav 19 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.31 0.75 3.00
Urval 2 15.80 15.65 0.70 3.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1359

Antagna urval 1

147

Antagna urval 2

125

Under HT2015 sökte 1359 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 216 i första hand. Totalt antogs 147 personer i det första urvalet varav 26 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 26 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.73 0.60 3.00
Urval 2 14.79 15.29 0.55 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

610

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

117

Under VT2015 sökte 610 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 150 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 20 var män och 115 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 117 personer varav 17 var män och 100 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.02 16.04 0.70 3.00
Urval 2 15.50 15.69 0.65 3.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.02 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

718

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

112

Under HT2014 sökte 718 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 165 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 24 var män och 111 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 112 personer varav 26 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.71 0.60 3.00
Urval 2 14.80 15.50 0.55 3.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

557

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

95

Under VT2014 sökte 557 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola varav 150 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 17 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 13 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn