Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-70506

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 63 personer till Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska vid Blekinge tekniska högskola varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 1 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 83 personer till Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska vid Blekinge tekniska högskola varav 46 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 1 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 1 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn