Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-70502

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre på Blekinge tekniska högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre vid Blekinge tekniska högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 3 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn