Antagningspoäng för AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-60000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 18.19 1.20 0.00
Urval 2 17.70 18.19 1.20
För höstterminen år 2017 hade AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

43

Under HT2017 sökte 428 personer till AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 77 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 29 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 20 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.93 1.30 0.00
Urval 2 18.20 18.93 1.30
För höstterminen år 2016 hade AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.93 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

494

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 494 personer till AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 97 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 28 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 20.33 1.30 0.00
Urval 2 18.90 20.33 1.30
För höstterminen år 2015 hade AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 20.33 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

598

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

47

Under HT2015 sökte 598 personer till AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 110 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 27 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 23 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.44 1.25 0.00
Urval 2 18.70 18.50 1.25
För höstterminen år 2014 hade AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

513

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

47

Under HT2014 sökte 513 personer till AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 94 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 32 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 22 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg