Antagningspoäng för AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-60000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.99 18.75 1.10 0.00 0.00
Urval 2 17.94 18.75 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.99 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

637

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

52

Under HT2020 sökte 637 personer till AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 132 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 37 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 21 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.47 17.39 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.47 17.39 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.47 i urvalsgrupp BI, 17.39 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

461

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 461 personer till AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 107 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 26 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.56 18.15 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.70 18.15 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.56 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

427

Antagna urval 1

71

Antagna urval 2

54

Under HT2018 sökte 427 personer till AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 84 i första hand. Totalt antogs 71 personer i det första urvalet varav 31 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 26 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 18.19 1.20 0.00
Urval 2 17.70 18.19 1.20
För höstterminen år 2017 hade AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

43

Under HT2017 sökte 428 personer till AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 77 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 29 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 20 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.93 1.30 0.00
Urval 2 18.20 18.93 1.30
För höstterminen år 2016 hade AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.93 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

494

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 494 personer till AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 97 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 28 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 20.33 1.30 0.00
Urval 2 18.90 20.33 1.30
För höstterminen år 2015 hade AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 20.33 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

598

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

47

Under HT2015 sökte 598 personer till AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 110 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 27 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 23 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.44 1.25 0.00
Urval 2 18.70 18.50 1.25
För höstterminen år 2014 hade AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

513

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

47

Under HT2014 sökte 513 personer till AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 94 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 32 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 22 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg