Antagningspoäng för ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-45000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 21.35 1.50 0.00 4.00
Urval 2 21.00 21.44 1.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 21.35 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2568

Antagna urval 1

134

Antagna urval 2

105

Under HT2020 sökte 2568 personer till ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola varav 657 i första hand. Totalt antogs 134 personer i det första urvalet varav 39 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 32 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.99 21.44 1.60 0.00 4.00
Urval 2 20.98 21.44 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.99 i urvalsgrupp BI, 21.44 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2089

Antagna urval 1

132

Antagna urval 2

105

Under HT2019 sökte 2089 personer till ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola varav 531 i första hand. Totalt antogs 132 personer i det första urvalet varav 42 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 32 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.09 21.15 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.01 21.15 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.09 i urvalsgrupp BI, 21.15 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2262

Antagna urval 1

132

Antagna urval 2

105

Under HT2018 sökte 2262 personer till ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola varav 520 i första hand. Totalt antogs 132 personer i det första urvalet varav 43 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 36 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 21.18 1.65 4.00
Urval 2 20.78 21.26 1.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 21.18 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2339

Antagna urval 1

132

Antagna urval 2

105

Under HT2017 sökte 2339 personer till ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola varav 506 i första hand. Totalt antogs 132 personer i det första urvalet varav 43 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 30 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 21.43 1.65 4.00
Urval 2 21.30 20.99 1.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 21.43 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2007

Antagna urval 1

131

Antagna urval 2

105

Under HT2016 sökte 2007 personer till ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola varav 491 i första hand. Totalt antogs 131 personer i det första urvalet varav 47 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 40 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 21.26 1.65 4.00
Urval 2 21.50 21.25 1.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 21.26 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2030

Antagna urval 1

129

Antagna urval 2

105

Under HT2015 sökte 2030 personer till ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola varav 483 i första hand. Totalt antogs 129 personer i det första urvalet varav 52 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 39 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.62 21.95 1.75 0.00
Urval 2 21.60 21.95 1.75
För höstterminen år 2014 hade ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.62 i urvalsgrupp BI, 21.95 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2261

Antagna urval 1

132

Antagna urval 2

107

Under HT2014 sökte 2261 personer till ARKITEKTUR vid Chalmers tekniska högskola varav 609 i första hand. Totalt antogs 132 personer i det första urvalet varav 40 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 32 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg