Antagningspoäng för ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-46000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 21.61 1.75 0.00 0.00
Urval 2 22.00 21.61 1.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, 21.61 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1444

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

48

Under HT2020 sökte 1444 personer till ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 377 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 19 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 19 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.98 21.20 1.80 0.00 0.00
Urval 2 21.93 21.20 1.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.98 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1316

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

46

Under HT2019 sökte 1316 personer till ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 342 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 32 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 28 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.98 21.96 1.75 0.00 0.00
Urval 2 21.88 21.96 1.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.98 i urvalsgrupp BI, 21.96 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1495

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 1495 personer till ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 342 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 19 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 21.35 1.80 0.00
Urval 2 21.60 21.35 1.80
För höstterminen år 2017 hade ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 21.35 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1489

Antagna urval 1

54

Antagna urval 2

47

Under HT2017 sökte 1489 personer till ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 323 i första hand. Totalt antogs 54 personer i det första urvalet varav 15 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 13 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.40 21.97 1.80 0.00
Urval 2 22.40 21.72 1.80
För höstterminen år 2016 hade ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 22.40 i urvalsgrupp BI, 21.97 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1587

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

41

Under HT2016 sökte 1587 personer till ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 323 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 18 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.93 22.40 1.80 0.00
Urval 2 21.72 22.50 1.80
För höstterminen år 2015 hade ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.93 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1660

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 1660 personer till ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 339 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 21 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.40 1.85 0.00
Urval 2 22.10 22.30 1.85
För höstterminen år 2014 hade ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1807

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 1807 personer till ARKITEKTUR OCH TEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 367 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 22 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg