Antagningspoäng för AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-47000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 18.54 0.00 0.00 4.00
Urval 2 18.96 18.70 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

844

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

129

Under HT2020 sökte 844 personer till AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 186 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 127 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 129 personer varav 100 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 17.40 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.01 17.40 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

833

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

121

Under HT2019 sökte 833 personer till AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 190 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 110 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 121 personer varav 96 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.82 1.45 0.00 0.00
Urval 2 18.54 17.82 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.82 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

736

Antagna urval 1

114

Antagna urval 2

102

Under HT2018 sökte 736 personer till AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 163 i första hand. Totalt antogs 114 personer i det första urvalet varav 94 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 102 personer varav 86 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.09 18.20 1.45 0.00
Urval 2 19.01 18.20 1.45
För höstterminen år 2017 hade AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.09 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

730

Antagna urval 1

111

Antagna urval 2

91

Under HT2017 sökte 730 personer till AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 154 i första hand. Totalt antogs 111 personer i det första urvalet varav 90 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 91 personer varav 75 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 17.75 1.40 0.00
Urval 2 19.32 17.75 1.40
För höstterminen år 2016 hade AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

780

Antagna urval 1

111

Antagna urval 2

96

Under HT2016 sökte 780 personer till AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 153 i första hand. Totalt antogs 111 personer i det första urvalet varav 94 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 96 personer varav 81 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.33 17.97 1.45 0.00
Urval 2 19.33 17.97 1.45
För höstterminen år 2015 hade AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.33 i urvalsgrupp BI, 17.97 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

841

Antagna urval 1

111

Antagna urval 2

91

Under HT2015 sökte 841 personer till AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 155 i första hand. Totalt antogs 111 personer i det första urvalet varav 88 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 91 personer varav 73 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.67 1.50 0.00
Urval 2 19.80 18.67 1.50
För höstterminen år 2014 hade AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

814

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 814 personer till AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 155 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 81 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 69 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg