Antagningspoäng för BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-48000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 18.96 1.55 4.00
Urval 2 19.85 18.96 1.55 4.00
För höstterminen år 2017 hade BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1119

Antagna urval 1

116

Antagna urval 2

84

Under HT2017 sökte 1119 personer till BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 170 i första hand. Totalt antogs 116 personer i det första urvalet varav 41 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 84 personer varav 30 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 18.23 1.40 0.00
Urval 2 19.79 18.23 1.40
För höstterminen år 2016 hade BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

936

Antagna urval 1

116

Antagna urval 2

84

Under HT2016 sökte 936 personer till BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 142 i första hand. Totalt antogs 116 personer i det första urvalet varav 31 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 84 personer varav 23 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 20.49 1.60 0.00
Urval 2 20.90 19.69 1.55
För höstterminen år 2015 hade BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 20.49 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1071

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

77

Under HT2015 sökte 1071 personer till BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 157 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 29 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 36 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.10 1.45 0.00
Urval 2 20.30 19.10 1.45
För höstterminen år 2014 hade BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1088

Antagna urval 1

113

Antagna urval 2

82

Under HT2014 sökte 1088 personer till BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 167 i första hand. Totalt antogs 113 personer i det första urvalet varav 46 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 34 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg