Antagningspoäng för BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-61000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.39 0.00 0.00 4.00
Urval 2 17.35 17.39 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.39 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

797

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

110

Under HT2020 sökte 797 personer till BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 114 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 84 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 60 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 16.21 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.40 16.65 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 16.21 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

791

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

113

Under HT2019 sökte 791 personer till BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 117 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 80 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 113 personer varav 67 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 17.36 1.20 0.00 3.00
Urval 2 17.10 17.44 1.20 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

854

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

107

Under HT2018 sökte 854 personer till BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 126 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 86 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 76 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.36 17.60 1.25 0.00
Urval 2 17.29 17.60 1.25
För höstterminen år 2017 hade BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.36 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

876

Antagna urval 1

128

Antagna urval 2

98

Under HT2017 sökte 876 personer till BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 119 i första hand. Totalt antogs 128 personer i det första urvalet varav 71 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 98 personer varav 53 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.44 1.30 3.00
Urval 2 18.40 17.44 1.30 3.00
För höstterminen år 2016 hade BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

937

Antagna urval 1

128

Antagna urval 2

101

Under HT2016 sökte 937 personer till BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 146 i första hand. Totalt antogs 128 personer i det första urvalet varav 84 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 101 personer varav 71 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.26 17.60 1.35 4.00
Urval 2 18.26 17.60 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.26 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

908

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 908 personer till BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 165 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 84 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 68 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 18.27 1.30 4.00
Urval 2 18.50 18.27 1.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1308

Antagna urval 1

142

Antagna urval 2

111

Under HT2014 sökte 1308 personer till BYGGINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 222 i första hand. Totalt antogs 142 personer i det första urvalet varav 89 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 111 personer varav 68 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg