Antagningspoäng för DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-62000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.91 18.06 0.00 0.00 4.00
Urval 2 17.91 18.06 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.91 i urvalsgrupp BI, 18.06 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

884

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

66

Under HT2020 sökte 884 personer till DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 142 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 65 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 58 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.45 1.30 0.00 3.00
Urval 2 17.90 17.45 1.30 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

773

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 773 personer till DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 123 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 62 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 52 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.52 17.89 1.35 0.00 4.00
Urval 2 17.29 17.89 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.52 i urvalsgrupp BI, 17.89 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

806

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

66

Under HT2018 sökte 806 personer till DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 107 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 72 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 58 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 17.08 1.35 4.00
Urval 2 17.66 17.16 1.35
För höstterminen år 2017 hade DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

791

Antagna urval 1

86

Antagna urval 2

69

Under HT2017 sökte 791 personer till DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 93 i första hand. Totalt antogs 86 personer i det första urvalet varav 81 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 64 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.30 1.30 4.00
Urval 2 17.40 17.30 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

729

Antagna urval 1

86

Antagna urval 2

73

Under HT2016 sökte 729 personer till DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 100 i första hand. Totalt antogs 86 personer i det första urvalet varav 75 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 65 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.50 1.40 0.00
Urval 2 17.10 17.50 1.40
För höstterminen år 2015 hade DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

804

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

67

Under HT2015 sökte 804 personer till DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 88 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 74 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 62 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.50 1.40 0.00
Urval 2 17.30 16.50 1.40
För höstterminen år 2014 hade DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

770

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

66

Under HT2014 sökte 770 personer till DATAINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 91 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 72 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 59 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg