Antagningspoäng för DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-49000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.18 19.01 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.18 19.01 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.18 i urvalsgrupp BI, 19.01 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1639

Antagna urval 1

216

Antagna urval 2

176

Under HT2020 sökte 1639 personer till DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 298 i första hand. Totalt antogs 216 personer i det första urvalet varav 183 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 176 personer varav 151 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 18.44 0.00 0.00 3.50
Urval 2 19.43 18.44 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1493

Antagna urval 1

151

Antagna urval 2

123

Under HT2019 sökte 1493 personer till DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 268 i första hand. Totalt antogs 151 personer i det första urvalet varav 130 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 123 personer varav 106 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.16 18.98 1.50 0.00 4.00
Urval 2 19.06 18.98 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.16 i urvalsgrupp BI, 18.98 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1648

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

118

Under HT2018 sökte 1648 personer till DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 244 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 127 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 118 personer varav 107 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.08 19.11 1.50 4.00
Urval 2 19.08 19.11 1.50 4.00
För höstterminen år 2017 hade DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.08 i urvalsgrupp BI, 19.11 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1597

Antagna urval 1

141

Antagna urval 2

122

Under HT2017 sökte 1597 personer till DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 228 i första hand. Totalt antogs 141 personer i det första urvalet varav 128 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 122 personer varav 112 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.40 1.40 4.00
Urval 2 19.00 18.48 1.40 4.00
För höstterminen år 2016 hade DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1455

Antagna urval 1

141

Antagna urval 2

113

Under HT2016 sökte 1455 personer till DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 205 i första hand. Totalt antogs 141 personer i det första urvalet varav 123 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 113 personer varav 99 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.17 1.50 0.00
Urval 2 19.06 18.17 1.50
För höstterminen år 2015 hade DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.17 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1462

Antagna urval 1

129

Antagna urval 2

102

Under HT2015 sökte 1462 personer till DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 220 i första hand. Totalt antogs 129 personer i det första urvalet varav 111 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 102 personer varav 88 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.30 1.55 4.00
Urval 2 18.40 18.30 1.55
För höstterminen år 2014 hade DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1495

Antagna urval 1

133

Antagna urval 2

109

Under HT2014 sökte 1495 personer till DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 212 i första hand. Totalt antogs 133 personer i det första urvalet varav 122 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 109 personer varav 103 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg