Antagningspoäng för DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-66000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.07 20.83 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.07 21.68 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.07 i urvalsgrupp BI, 20.83 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

748

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

33

Under HT2020 sökte 748 personer till DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 116 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 6 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 19.00 1.45 0.00 0.00
Urval 2 19.45 19.00 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

660

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

34

Under HT2019 sökte 660 personer till DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 99 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 12 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 11 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.34 1.50 0.00 0.00
Urval 2 19.40 19.34 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.34 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

702

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

36

Under HT2018 sökte 702 personer till DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 95 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 13 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 11 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 19.37 1.45 0.00
Urval 2 19.50 19.37 1.45
För höstterminen år 2017 hade DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 19.37 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

697

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

34

Under HT2017 sökte 697 personer till DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 107 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 16 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 15 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.13 20.00 1.40 0.00
Urval 2 20.13 20.14 1.40
För höstterminen år 2016 hade DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.13 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

783

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

39

Under HT2016 sökte 783 personer till DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 90 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 17 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 14 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.58 20.87 1.45 0.00
Urval 2 20.58 20.87 1.50
För höstterminen år 2015 hade DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.58 i urvalsgrupp BI, 20.87 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

838

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

34

Under HT2015 sökte 838 personer till DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 103 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 13 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 13 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.86 21.45 1.50 0.00
Urval 2 20.90 21.45 1.50
För höstterminen år 2014 hade DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.86 i urvalsgrupp BI, 21.45 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

872

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 872 personer till DESIGNINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 131 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 13 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 11 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg