Antagningspoäng för EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-68000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 18.96 1.40 0.00
Urval 2 18.95 19.66 1.40
För höstterminen år 2017 hade EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

542

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

42

Under HT2017 sökte 542 personer till EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 72 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 24 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 20 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.23 1.40 0.00
Urval 2 19.67 19.23 1.40
För höstterminen år 2016 hade EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.23 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

599

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 599 personer till EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 87 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 29 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 23 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.25 19.20 1.40 0.00
Urval 2 20.30 19.20 1.40
För höstterminen år 2015 hade EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.25 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

674

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 674 personer till EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 105 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 27 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 23 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 20.00 1.40 0.00
Urval 2 19.50 20.00 1.40
För höstterminen år 2014 hade EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

642

Antagna urval 1

59

Antagna urval 2

48

Under HT2014 sökte 642 personer till EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK vid Chalmers tekniska högskola varav 86 i första hand. Totalt antogs 59 personer i det första urvalet varav 30 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 23 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg