Antagningspoäng för Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-68005

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 14 personer till Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör, senare del av program (EJ åk 1) vid Chalmers tekniska högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg