Antagningspoäng för ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-63000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 16.59 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.00 16.59 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 16.59 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

454

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 454 personer till ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 47 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 57 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 52 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.73 1.05 0.00 0.00
Urval 2 15.36 15.73 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

422

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

63

Under HT2019 sökte 422 personer till ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 45 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 67 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 57 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 16.70 1.10 0.00 3.00
Urval 2 15.89 16.70 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

63

Under HT2018 sökte 507 personer till ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 50 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 71 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 58 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 15.05 1.15 0.00
Urval 2 15.73 15.27 1.15
För höstterminen år 2017 hade ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 15.05 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

63

Under HT2017 sökte 457 personer till ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 70 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 58 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 14.73 1.10 4.00
Urval 2 16.15 14.73 1.10 4.00
För höstterminen år 2016 hade ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

63

Under HT2016 sökte 476 personer till ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 71 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 57 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.05 1.15 0.00
Urval 2 16.40 16.05 1.15
För höstterminen år 2015 hade ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

506

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

64

Under HT2015 sökte 506 personer till ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 43 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 69 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 64 personer varav 56 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.99 16.58 1.30 0.00
Urval 2 16.99 16.58 1.30
För höstterminen år 2014 hade ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.99 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

524

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

57

Under HT2014 sökte 524 personer till ELEKTROINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 71 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 65 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 52 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg