Antagningspoäng för ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-50000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.40 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.00 18.40 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

798

Antagna urval 1

86

Antagna urval 2

77

Under HT2020 sökte 798 personer till ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 87 i första hand. Totalt antogs 86 personer i det första urvalet varav 73 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 65 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 17.83 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.13 17.83 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.13 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

893

Antagna urval 1

91

Antagna urval 2

79

Under HT2019 sökte 893 personer till ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 111 i första hand. Totalt antogs 91 personer i det första urvalet varav 75 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 79 personer varav 64 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 18.45 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.38 18.47 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

898

Antagna urval 1

91

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 898 personer till ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 107 i första hand. Totalt antogs 91 personer i det första urvalet varav 76 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 60 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 17.14 1.35 0.00
Urval 2 18.49 17.14 1.35
För höstterminen år 2017 hade ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

870

Antagna urval 1

91

Antagna urval 2

72

Under HT2017 sökte 870 personer till ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 87 i första hand. Totalt antogs 91 personer i det första urvalet varav 79 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 64 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.50 1.35 0.00
Urval 2 18.09 17.50 1.35
För höstterminen år 2016 hade ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

764

Antagna urval 1

91

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 764 personer till ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 86 i första hand. Totalt antogs 91 personer i det första urvalet varav 79 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 60 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.48 1.40 0.00
Urval 2 18.39 18.48 1.40
För höstterminen år 2015 hade ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.48 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

865

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 865 personer till ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 111 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 69 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 61 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 18.24 1.40 4.00
Urval 2 19.50 18.24 1.45 4.00
För höstterminen år 2014 hade ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

906

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 906 personer till ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 110 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 73 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 63 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg