Antagningspoäng för Fartygsbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-79000

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.10 0.70 3.00
Urval 2 14.76 16.31 0.50 3.00
För höstterminen år 2015 hade Fartygsbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

336

Antagna urval 1

104

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 336 personer till Fartygsbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola varav 144 i första hand. Totalt antogs 104 personer i det första urvalet varav 68 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 48 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.31 0.90 4.00
Urval 2 15.08 16.24 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Fartygsbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

368

Antagna urval 1

104

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 368 personer till Fartygsbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola varav 140 i första hand. Totalt antogs 104 personer i det första urvalet varav 72 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 50 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg