Antagningspoäng för GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-74000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.42 20.57 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.42 20.57 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.42 i urvalsgrupp BI, 20.57 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

730

Antagna urval 1

91

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 730 personer till GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 168 i första hand. Totalt antogs 91 personer i det första urvalet varav 44 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 38 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg