Antagningspoäng för INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-51000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.77 21.41 0.00 0.00 4.00
Urval 2 21.77 21.41 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.77 i urvalsgrupp BI, 21.41 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2065

Antagna urval 1

169

Antagna urval 2

136

Under HT2020 sökte 2065 personer till INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 565 i första hand. Totalt antogs 169 personer i det första urvalet varav 117 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 136 personer varav 97 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 21.46 0.00 0.00 4.00
Urval 2 21.51 21.46 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 21.46 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1967

Antagna urval 1

172

Antagna urval 2

131

Under HT2019 sökte 1967 personer till INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 569 i första hand. Totalt antogs 172 personer i det första urvalet varav 106 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 131 personer varav 82 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 21.42 1.65 0.00 0.00
Urval 2 21.25 21.51 1.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.42 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2118

Antagna urval 1

179

Antagna urval 2

137

Under HT2018 sökte 2118 personer till INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 515 i första hand. Totalt antogs 179 personer i det första urvalet varav 115 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 137 personer varav 91 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 21.20 1.70 0.00
Urval 2 21.20 21.20 1.70
För höstterminen år 2017 hade INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2186

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

132

Under HT2017 sökte 2186 personer till INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 538 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 118 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 92 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 20.95 1.70 0.00
Urval 2 21.50 20.95 1.70
För höstterminen år 2016 hade INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 20.95 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2343

Antagna urval 1

176

Antagna urval 2

132

Under HT2016 sökte 2343 personer till INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 561 i första hand. Totalt antogs 176 personer i det första urvalet varav 114 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 87 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.57 21.60 1.70 0.00
Urval 2 21.57 21.60 1.70
För höstterminen år 2015 hade INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.57 i urvalsgrupp BI, 21.60 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2565

Antagna urval 1

169

Antagna urval 2

131

Under HT2015 sökte 2565 personer till INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 557 i första hand. Totalt antogs 169 personer i det första urvalet varav 108 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 131 personer varav 85 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.76 22.00 1.70 0.00
Urval 2 21.65 21.91 1.65
För höstterminen år 2014 hade INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.76 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2678

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

135

Under HT2014 sökte 2678 personer till INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 605 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 113 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 88 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg