Antagningspoäng för Industriell ekonomi, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-51006

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Industriell ekonomi, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under VT2018 sökte 69 personer till Industriell ekonomi, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) vid Chalmers tekniska högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg