Antagningspoäng för INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-52000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 19.80 1.50 0.00
Urval 2 19.65 19.80 1.50
För höstterminen år 2017 hade INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1008

Antagna urval 1

122

Antagna urval 2

106

Under HT2017 sökte 1008 personer till INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 198 i första hand. Totalt antogs 122 personer i det första urvalet varav 99 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 106 personer varav 90 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.57 19.00 1.45 0.00
Urval 2 20.57 19.00 1.45
För höstterminen år 2016 hade INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.57 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

883

Antagna urval 1

123

Antagna urval 2

106

Under HT2016 sökte 883 personer till INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 218 i första hand. Totalt antogs 123 personer i det första urvalet varav 90 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 106 personer varav 82 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 19.15 1.55 0.00
Urval 2 18.70 19.15 1.55
För höstterminen år 2015 hade INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

949

Antagna urval 1

116

Antagna urval 2

101

Under HT2015 sökte 949 personer till INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 208 i första hand. Totalt antogs 116 personer i det första urvalet varav 86 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 101 personer varav 78 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 18.35 1.60 0.00
Urval 2 19.70 18.35 1.55
För höstterminen år 2014 hade INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

943

Antagna urval 1

124

Antagna urval 2

107

Under HT2014 sökte 943 personer till INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 211 i första hand. Totalt antogs 124 personer i det första urvalet varav 104 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 90 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg