Antagningspoäng för Internationell logistik vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-81000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.79 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.39 16.61 0.95 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Internationell logistik vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

688

Antagna urval 1

116

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 688 personer till Internationell logistik vid Chalmers tekniska högskola varav 116 i första hand. Totalt antogs 116 personer i det första urvalet varav 67 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 50 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.03 16.50 0.95 0.00 3.50
Urval 2 14.68 16.65 0.95 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Internationell logistik vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.03 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

491

Antagna urval 1

93

Antagna urval 2

66

Under HT2019 sökte 491 personer till Internationell logistik vid Chalmers tekniska högskola varav 86 i första hand. Totalt antogs 93 personer i det första urvalet varav 57 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 48 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg