Antagningspoäng för KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-64000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 16.16 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.34 17.14 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 16.16 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 284 personer till KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 26 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 18 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 14.77 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.56 14.60 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 14.77 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

33

Under HT2019 sökte 260 personer till KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 25 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 18 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 13 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 16.51 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.00 16.51 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 16.51 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

271

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

33

Under HT2018 sökte 271 personer till KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 21 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 17 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 15.16 1.05 4.00
Urval 2 16.25 15.19 1.05
För höstterminen år 2017 hade KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

271

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

34

Under HT2017 sökte 271 personer till KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 25 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 24 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 20 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 15.68 1.10 0.00
Urval 2 18.10 15.68 1.10
För höstterminen år 2016 hade KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 274 personer till KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 27 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 21 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 16 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 17.38 1.25 0.00
Urval 2 16.80 17.38 1.25
För höstterminen år 2015 hade KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 267 personer till KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 26 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 20 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.04 1.25 0.00
Urval 2 17.30 17.04 1.25
För höstterminen år 2014 hade KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.04 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

34

Under HT2014 sökte 295 personer till KEMIINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 22 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 15 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg