Antagningspoäng för KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-53000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 18.65 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.27 18.65 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

664

Antagna urval 1

92

Antagna urval 2

77

Under HT2020 sökte 664 personer till KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 71 i första hand. Totalt antogs 92 personer i det första urvalet varav 38 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 38 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.33 17.60 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.33 17.60 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.33 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

624

Antagna urval 1

91

Antagna urval 2

77

Under HT2019 sökte 624 personer till KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 84 i första hand. Totalt antogs 91 personer i det första urvalet varav 41 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 34 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.61 18.90 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.39 19.50 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.61 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

688

Antagna urval 1

96

Antagna urval 2

71

Under HT2018 sökte 688 personer till KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 76 i första hand. Totalt antogs 96 personer i det första urvalet varav 41 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 31 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 17.95 1.30 0.00
Urval 2 18.75 17.95 1.30
För höstterminen år 2017 hade KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

696

Antagna urval 1

96

Antagna urval 2

73

Under HT2017 sökte 696 personer till KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 84 i första hand. Totalt antogs 96 personer i det första urvalet varav 45 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 33 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 15.60 1.35
Urval 2 19.64 15.60 1.35
Under terminen HT2016 hade utbildningen KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR på Chalmers tekniska högskola 19.60 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

554

Antagna urval 1

96

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 554 personer till KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 77 i första hand. Totalt antogs 96 personer i det första urvalet varav 47 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 40 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.17 1.45 0.00
Urval 2 19.30 19.17 1.45
För höstterminen år 2015 hade KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.17 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

660

Antagna urval 1

93

Antagna urval 2

67

Under HT2015 sökte 660 personer till KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 75 i första hand. Totalt antogs 93 personer i det första urvalet varav 46 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 34 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.09 18.85 1.40 0.00
Urval 2 19.50 18.85 1.40
För höstterminen år 2014 hade KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.09 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

739

Antagna urval 1

93

Antagna urval 2

73

Under HT2014 sökte 739 personer till KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 92 i första hand. Totalt antogs 93 personer i det första urvalet varav 50 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 39 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg