Antagningspoäng för KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-54000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 18.25 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.96 18.25 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

379

Antagna urval 1

51

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 379 personer till KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 43 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 39 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 30 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 19.54 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.10 19.80 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 19.54 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

329

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

43

Under HT2019 sökte 329 personer till KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 41 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 35 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 17.02 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.18 17.45 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

390

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 390 personer till KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 41 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 44 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 39 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 17.12 1.40 0.00
Urval 2 18.70 17.12 1.40
För höstterminen år 2017 hade KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 17.12 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

43

Under HT2017 sökte 402 personer till KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 46 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 30 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 21 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 15.02 1.30 0.00
Urval 2 19.66 15.02 1.30
För höstterminen år 2016 hade KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 15.02 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

409

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 409 personer till KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 40 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 31 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 17.74 1.40 0.00
Urval 2 18.44 17.74 1.40
För höstterminen år 2015 hade KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 17.74 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

43

Under HT2015 sökte 402 personer till KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 43 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 34 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 27 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.85 1.55 0.00
Urval 2 18.80 18.95 1.55 4.00
För höstterminen år 2014 hade KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

43

Under HT2014 sökte 416 personer till KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 45 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 33 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 29 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg