Antagningspoäng för Kompletterande utbildning för ingenjörer och arkitekter med avslutad utländsk utbildning och utfärd vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-82000

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande utbildning för ingenjörer och arkitekter med avslutad utländsk utbildning och utfärd vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under VT2018 sökte 52 personer till Kompletterande utbildning för ingenjörer och arkitekter med avslutad utländsk utbildning och utfärd vid Chalmers tekniska högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg