Antagningspoäng för Lärande och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-80000

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Lärande och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 41 personer till Lärande och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning vid Chalmers tekniska högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Lärande och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 46 personer till Lärande och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning vid Chalmers tekniska högskola varav 16 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg