Antagningspoäng för Maskinbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-78000

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.00 10.00 0.15 3.00
Urval 2 11.00 11.25 0.15
För höstterminen år 2015 hade Maskinbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 11.00 i urvalsgrupp BI, 10.00 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 126 personer till Maskinbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola varav 25 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 49 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 26 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 12.53 0.60 3.00
Urval 2 12.10 11.88 0.60 3.00
För höstterminen år 2014 hade Maskinbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 12.53 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 153 personer till Maskinbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 33 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 24 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg