Antagningspoäng för MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-65000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 17.14 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.35 17.14 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

804

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

99

Under HT2020 sökte 804 personer till MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 100 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 93 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 99 personer varav 75 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.97 16.63 1.15 0.00 0.00
Urval 2 16.95 16.63 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.97 i urvalsgrupp BI, 16.63 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

757

Antagna urval 1

113

Antagna urval 2

89

Under HT2019 sökte 757 personer till MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 93 i första hand. Totalt antogs 113 personer i det första urvalet varav 95 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 73 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 15.95 1.15 0.00 0.00
Urval 2 16.60 15.95 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

838

Antagna urval 1

113

Antagna urval 2

89

Under HT2018 sökte 838 personer till MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 81 i första hand. Totalt antogs 113 personer i det första urvalet varav 93 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 75 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 16.04 1.20 4.00
Urval 2 16.80 16.04 1.20 4.00
För höstterminen år 2017 hade MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

881

Antagna urval 1

113

Antagna urval 2

89

Under HT2017 sökte 881 personer till MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 85 i första hand. Totalt antogs 113 personer i det första urvalet varav 93 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 70 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 16.40 1.25 3.50
Urval 2 17.95 16.40 1.25 3.50
För höstterminen år 2016 hade MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.95 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

887

Antagna urval 1

113

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 887 personer till MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 113 i första hand. Totalt antogs 113 personer i det första urvalet varav 99 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 78 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.00 1.25 0.00
Urval 2 18.30 17.00 1.25
För höstterminen år 2015 hade MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

942

Antagna urval 1

106

Antagna urval 2

88

Under HT2015 sökte 942 personer till MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 126 i första hand. Totalt antogs 106 personer i det första urvalet varav 82 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 63 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.10 1.30 0.00
Urval 2 18.20 18.10 1.30
För höstterminen år 2014 hade MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1013

Antagna urval 1

106

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 1013 personer till MASKININGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 121 i första hand. Totalt antogs 106 personer i det första urvalet varav 84 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 71 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg