Antagningspoäng för MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-55000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 19.15 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.69 19.15 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1647

Antagna urval 1

236

Antagna urval 2

193

Under HT2020 sökte 1647 personer till MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 264 i första hand. Totalt antogs 236 personer i det första urvalet varav 187 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 193 personer varav 155 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 18.13 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.48 18.13 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1531

Antagna urval 1

223

Antagna urval 2

174

Under HT2019 sökte 1531 personer till MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 272 i första hand. Totalt antogs 223 personer i det första urvalet varav 167 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 174 personer varav 130 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 18.91 1.40 0.00 0.00
Urval 2 19.06 18.91 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 18.91 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1618

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

175

Under HT2018 sökte 1618 personer till MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 241 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 166 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 128 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 19.32 1.40 0.00
Urval 2 18.96 19.32 1.40
För höstterminen år 2017 hade MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 19.32 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1745

Antagna urval 1

226

Antagna urval 2

176

Under HT2017 sökte 1745 personer till MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 262 i första hand. Totalt antogs 226 personer i det första urvalet varav 177 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 176 personer varav 142 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 17.90 1.45 0.00
Urval 2 19.57 18.11 1.45
För höstterminen år 2016 hade MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1783

Antagna urval 1

229

Antagna urval 2

177

Under HT2016 sökte 1783 personer till MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 269 i första hand. Totalt antogs 229 personer i det första urvalet varav 166 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 177 personer varav 130 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.46 19.38 1.50 0.00
Urval 2 19.50 19.38 1.50
För höstterminen år 2015 hade MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.46 i urvalsgrupp BI, 19.38 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1861

Antagna urval 1

229

Antagna urval 2

177

Under HT2015 sökte 1861 personer till MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 272 i första hand. Totalt antogs 229 personer i det första urvalet varav 162 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 177 personer varav 124 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.15 19.10 1.45 4.00
Urval 2 20.15 19.10 1.45 4.00
För höstterminen år 2014 hade MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.15 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2022

Antagna urval 1

229

Antagna urval 2

177

Under HT2014 sökte 2022 personer till MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 295 i första hand. Totalt antogs 229 personer i det första urvalet varav 169 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 177 personer varav 138 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg