Antagningspoäng för MEDICINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-73000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.36 20.13 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.31 20.13 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade MEDICINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.36 i urvalsgrupp BI, 20.13 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1084

Antagna urval 1

91

Antagna urval 2

73

Under HT2020 sökte 1084 personer till MEDICINTEKNIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 176 i första hand. Totalt antogs 91 personer i det första urvalet varav 38 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 30 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg